13 Đời Vua Triều Thanh


Bạn đang xem: 13 đời vua triều thanh

 Triều đại bên Thanh (Mãn Thanh) vị dòng bọn họ Ái Tân Giác La, lập ra sinh hoạt vùng Đông phái mạnh Nga vào năm 1616 cùng với quốc hiệu ban đầu là Hậu Kim. Đến năm 1636 mới đổi là Thanh và đến năm 1644 tái chiếm và đóng góp đô sinh sống Bắc tởm từ tay nhà Minh. Triều đại nhà Thanh trải qua 12 đời vua, tồn tại cho năm 1912, giả dụ chỉ tính từ khi có quốc hiệu Thanh thì trường tồn được 276 năm.


 Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích Hãn hiệu Thiên Mệnh Hãn Niên hiệu: Thiên Mệnh Thụy hiệu: Thừa Thiên Quảng Vận Thánh Đức Thần Công Triệu Kỷ Lập rất Nhân Hiếu Duệ Vũ Đoan Nghị Khâm An Hoằng Văn Định Nghiệp Cao Hoàng đế Miếu hiệu: Thái Tổ Sinh: 21 tháng hai năm 1559 Mất: 30 tháng 9 năm 1626 (67 tuổi) Ninh Viễn, Mãn Châu, china Tại vị: 17 tháng 1 năm 1616 – 30 mon 9 năm 1626 An táng: Phúc Lăng, Thịnh Kinh, trung hoa Sáng lập đơn vị Kim năm 1616 

Hoàng Thái rất (Sùng Đức)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Hoàng Thái rất Hãn hiệu: Thiên Thông Hãn Niên hiệu: Thiên Thông (1627 – 1636), Sùng Đức (1636 – 1643) Thụy hiệu: Ứng Thiên Hưng Quốc Hoằng Đức Chương Vũ Khoan Ôn Nhân Thánh Duệ Hiếu Kính Mẫn Chiêu Định Long Đạo Hiển Công Văn Hoàng đế Miếu hiệu: Thái Tông Sinh:28 tháng 11 năm 1592 Mất: 21 mon 9, năm 1643 (50 tuổi) Tại vị: 15 mon 5 năm 1636 – 21 mon 9 năm 1643 (7 năm, 129 ngày) An táng: Chiêu lăng, Thẩm Dương, Trung Quốc.  Năm 1636, đ ổi thương hiệu quốc hiệu từ công ty Hậu Kim thành nhà Thanh

Phúc Lâm (Thuận Trị)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Phúc Lâm Hãn hiệu: Thiên Thông Hãn Niên hiệu: Thuận Trị Thụy hiệu: Thể Thiên Long Vận Định Thống Kiến rất Anh Duệ Khâm Văn Hiển Vũ Đại Đức Hoằng Công Chí Nhân Thuần Hiếu Chương Hoàng đế Miếu hiệu: Thế Tổ Sinh: 15 mon 3 năm 1638, Thịnh Kinh, Liêu Đông, Đại Thanh Mất: 5 tháng 2 năm 1661 (22 tuổi), Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Đại Thanh Tại vị:  8 tháng 10 năm 1643 – 5 tháng hai năm 1661 An táng: Hiếu lăng, Thanh Đông lăng

Huyền Diệp (Khang Hi)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Huyền Diệp Hãn hiệu: Ân Hách A Mộc Cổ Lãng Hãn Niên hiệu: Khang Hi Thụy hiệu: Hợp Thiên Hoằng Vận Văn Vũ Duệ Triết Cung Kiệm Khoan Du Hiếu Kính Thành Tín trung hòa Công Đức Đại Thành Nhân Hoàng đế Miếu hiệu: Thánh Tổ Sinh: 4 tháng 5, năm 1654 Mất: 20 tháng 12 năm 1722 (68 tuổi) Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Đại Thanh Tại vị: 7 tháng hai năm 1662 – đôi mươi tháng 12 năm 1722 (60 năm, 316 ngày) An táng:  Cảnh lăng, Đông Thanh chiêu tập

Dận Chân (Ung Chính)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Dận Chân Hãn hiệu: Nạp Y Lạp Nhĩ Đồ Thác bố Hãn Niên hiệu: Ung bao gồm Thụy hiệu: Kính Thiên Xương Vận kiến Trung Biểu bao gồm Văn Vũ Anh Minh Khoan Nhân Tín Nghị Duệ Thánh Đại Hiếu Chí Thành Hiến Hoàng đế Miếu hiệu: Thế Tông Sinh: 13 tháng 12, năm 1678 Mất: 8 tháng 10 năm 1735 (56 tuổi) Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Đại Thanh Tại vị: 27 tháng 12 năm 1722 – 8 tháng 10 năm 1735 (12 năm, 285 ngày) An táng: Thái lăng, Tây Thanh chiêu mộ

Hoằng kế hoạch (Càn Long)

Tên đầy đủ:  Ái Tân Giác La Hoằng định kỳ Hãn hiệu: Đằng biện pháp Lý Đặc Cổ phương pháp Kỳ Hãn Niên hiệu: Càn Long Thụy hiệu: Pháp Thiên Long Vận Chí Thành Tiên Giác Thể Nguyên Lập rất Phu Văn Phấn Vũ Khâm Minh Hiếu trường đoản cú Thần Thánh Thuần hoàng đế Miếu hiệu: Cao Tông Sinh: 25 tháng 9  năm 1711 Mất: 7 tháng hai năm 1799 (87 tuổi), Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Đại Thanh Tại vị: 8 mon 10 năm 1735 – 9 tháng 2 năm 1796 (60 năm, 124 ngày) An táng:  Dụ lăng, Đông Thanh Mộ, Tuân Hóa

Vĩnh Diễm (Gia Khánh)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Vĩnh Diễm Hãn hiệu: Tát Y Thập Nhã Nhĩ Đồ Y Lỗ biện pháp Nhĩ Đồ Hãn Niên hiệu: Gia Khánh Thụy hiệu: Thụ Thiên Hưng Vận Phu Hóa tuy Du Sùng Văn ghê Vũ quang Dụ Hiếu Cung đề xuất Kiệm Đoan Mẫn Anh Triết Duệ Hoàng đế Miếu hiệu: Nhân Tông Sinh: 13 tháng 11 năm1760, Viên Minh Viên, Bắc gớm Mất: 2 mon 9 năm 1820 (59 tuổi), ganh Thử đánh Trang, Hà Bắc Tại vị: 9 tháng 2 năm 1796 – 2 tháng 9 năm 1820 (24 năm, 206 ngày) An táng: Xương lăng, Tây Thanh tuyển mộ

Mân Ninh (Đạo Quang)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Mân Ninh Hãn hiệu: Thác Nhĩ bí quyết Lặc Đặc Hãn Niên hiệu: Đạo quang đãng Thụy hiệu: Hiệu Thiên Phù Vận Lập Trung Thể bao gồm Chí Văn thánh thiện Võ Trí Giác hiền lành Kiệm yêu cầu Hiếu Mẫn Khoan Định Thành Hoàng đế Miếu hiệu: Tuyên Tông Sinh: 16 mon 9 năm 1782, Tử Cấm Thành, Bắc tởm Mất: 26 tháng hai năm 1850 (67 tuổi), Viên Minh Viên, Bắc kinh Tại vị: 3 mon 10 năm 1820 – 25 tháng hai năm 1850 (29 năm, 145 ngày) An táng: Tây Thanh mộ

Dịch Trữ (Hàm Phong)

Tên đầy đủ:  Ái Tân Giác La Dịch Trữ Hãn hiệu: Đồ biện pháp Bá Nhĩ Ngạch Nhĩ Bách Đặc Hãn Niên hiệu: Hàm Phong Thụy hiệu: Hiệp Thiên Dực Vận Chấp Trung Thùy chiêu tập Mậu Đức Chấn Vũ Thánh Hiếu Uyên Cung Đoan Nhân Khoan Mẫn Trang Kiệm Hiển Hoàng đế Miếu hiệu:  Văn Tông Sinh: 17 mon 7 năm 1831, Viên Minh Viên, Bắc tởm Mất: 22 tháng 8 năm 1861 (30 tuổi), tị Thử sơn Trang, vượt Đức, Hà Bắc Tại vị: 9 mon 3 năm 1850 – 22 mon 8 năm 1861 (11 năm, 166 ngày) An táng: Định lăng, Đông Thanh chiêu mộ

Tải Thuần (Đồng Trị)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La cài Thuần Hãn hiệu: Bố Luân Trát Tát tương khắc Hãn Niên hiệu: Kì Tường (tháng 8 – tháng 12 năm 1861) Đồng Trị (1862 – 1875) Thụy hiệu: Kế Thiên Khai Vận Thụ Trung Cư bao gồm Bảo Đại Định Công Thánh Trí Thành Hiếu Tín Mẫn Cung Khoan Nghị Hoàng đế Miếu hiệu: Mục Tông Sinh:  27 tháng bốn năm 1856 Mất: 12 tháng 1 năm 1875 (18 tuổi) Bắc Kinh, trung quốc Tại vị: 11 mon 11 năm 1861 – 12 tháng một năm 1875 (13 năm, 62 ngày) An táng: Định lăng, Đông Thanh tuyển mộ

Tái Điềm (Quang Tự)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Tải/Tái Điềm Hãn hiệu: Ba Đạt Cổ Đặc Thác Nhĩ Hãn Niên hiệu: Quang từ Thụy hiệu:  Đồng Thiên Sùng Vận Đại Trung Chí thiết yếu Kinh Văn Vĩ Vũ Nhân Hiếu Mẫn Trí Đoan Kiệm Khoan Cần Cảnh Hoàng đế Miếu hiệu: Đức Tông Sinh: 14 tháng 8 năm 1871, Cung vương vãi Phủ, Bắc Kinh, trung quốc Mất: 14 tháng 11 năm 1908 (37 tuổi) Trung nam giới Hải, Bắc Kinh, china Tại vị: 25 tháng 2 năm 1875 – 14 tháng 11 năm 1908 (33 năm, 263 ngày) An táng: Sùng Lăng

Phổ Nghi (Tuyên Thống)

Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Phổ Nghi Hãn hiệu: Cáp Ngõa Đồ Du bốn Hãn Niên hiệu: Tuyên Thống (1908 – 1912), Đại Đồng (1 tháng 3 năm 1932 – 28 tháng hai năm 1934) Khang Đức (1 mon 3 năm 1934 – 17 mon 8 năm 1945) Thụy hiệu:  không tất cả Miếu hiệu: không gồm Sinh: 7 tháng 2 năm1906 Bắc Kinh, bên Thanh Mất: 17 mon 10 năm 1967 (61 tuổi) Bắc Kinh, cùng hòa Nhân dân china Tại vị: 2 tháng 12 năm 1908 – 12 tháng hai năm 1912 (3 năm, 72 ngày) An táng: Nghĩa trang biện pháp mạng chén bát Bảo Sơn. Năm 1996 dời về Đông Thanh chiêu tập

Nguồn: https://www.hinhanhlichsu.org/2018/10/12-vi-vua-trieu-dai-nha-thanh.html

Xem phim 13 triều vua nhà thanh để làm rõ hơn

 


 

Tag: những phim 13 xây xuân buôn bán sử vị liệt phục thời hậu phi thiện xạ baán thuê mướn quan mua dọn trì con trâm thiết lập tóc dạng hình tộc hiện thời cờ đình quân đội nhiều chế trò chơi chúa bao nhiêu sửa cũ nội tương lai máy kín bình quới ngân hàng phụ nữ full tap bản tôn khê đà nẵng massage chuyện khoan thai kì án vân tòa xem cao bân hy hoá dưới mái tuyền đuôi sam tiếng những cỗ mặc tuổi tp.hcm wiki tủ áo quần 1990 ung khám phá trường gì cung cấp bậc xa xưa (


This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.
admin


Âu Dương Chấn Hoa: Sự nghiệp lừng lẫy, hôn nhân gia đình không bé cái, mắc bệnh xế chiều

Xem thêm: Cho Thuê Nhà Trong Ngõ Số 61 Ngõ 16 - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Quản trị nhà hàng là gì – ngành quản ngại trị quán ăn khách sạn yêu cầu học trường làm sao