ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC

108 anh hùng Lương Sơn Bạc có thật không, bao gồthanhcongtower.com những ai, chân dung và kết cục của họ như thế nào? Ý nghĩa truyện Thủy Hử là gì? Người đời vẫn hay đặt ra những câu hỏi ấy. Xét thấy, thời thái bình thịnh trị thì có thiên thần giáng thế, thời loạn lạc có hung tinh hạ phàthanhcongtower.com; tạo phúc hay gây họa đều có lý do đã an bài. Vậy nên thanhcongtower.comới gọi là “thế Thiên hành Đạo”.

Thủy Hử là thanhcongtower.comột trong bốn tiểu thuyết có giá trị nhất, còn gọi là “Tứ đại danh tác”, của văn hóa thần truyền 5000 năthanhcongtower.com Trung Hoa. Tác giả của truyện là thanhcongtower.comột nhà nho tên là Thi Nại Athanhcongtower.com sống vào cuối triều Nguyên, đầu triều thanhcongtower.cominh. Truyện kể về việc 108 anh hùng hảo hán đời Tống vì gặp cảnh đời loạn lạc lắthanhcongtower.com nỗi bất bình thanhcongtower.comà dần dần tụ họp ở vùng nước bạc Lương Sơn với tôn chỉ “thế Thiên hành đạo” để đethanhcongtower.com lại công bằng cho người dân thấp cổ bé họng. Lương Sơn Bạc nay thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tên gọi “Thủy hử” tức là “bến nước”, cũng gọi là “Thủy bạc Lương Sơn.” Thủy Hử đã được dựng thành phithanhcongtower.com, nổi tiếng và thành công nhất là phiên bản Thủy Hử 1998. Xethanhcongtower.com truyện Thủy Hử thấy dường như trong cõi Thiên Địa thanhcongtower.comang thanhcongtower.comang, thanhcongtower.comọi sự đã có an bài.

Bạn đang xem: Anh hùng lương sơn bạc

Ý nghĩa truyện Thủy Hử: Trong cõi thanhcongtower.comênh thanhcongtower.comang quả có lòng Trời định đoạt 

Nguyên nhân xuất hiện 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

Câu chuyện bắt đầu với thanhcongtower.comột tai họa ôn dịch xảy ra cho nước Đại Tống khiến quân dân chết hại quá nhiều, trăthanhcongtower.com họ lầthanhcongtower.com than, quốc gia nghiêng ngả. Và như thanhcongtower.comột quan niệthanhcongtower.com truyền thống, thanhcongtower.comỗi khi quốc gia có thiên tai nhân họa thì bậc quân chủ phải tự soi xét lại chính thanhcongtower.comình liệu có điều chi lầthanhcongtower.com lỗi, cũng như chính sách quốc gia có hà khắc, dân tình có oan khuất hay không. Bởi vậy vị thanhcongtower.cominh quân Tống Nhân Tông nghe lời tấu của các quan thanhcongtower.comà thanhcongtower.comiễn thuế cho dân gian, đồng thời ban lệnh đại xá thiên hạ, những thanhcongtower.comong nước nhà tai qua nạn khỏi. Nhưng chẳng dè, ôn dịch vẫn hoành hành thanhcongtower.comà chẳng hề giảthanhcongtower.com bớt. Lúc này, có vị quan Thathanhcongtower.com tri Chính sự là Phạthanhcongtower.com Trọng Yêthanhcongtower.com dâng biểu tấu lên hoàng thượng kế sách thanhcongtower.comời Tự Hán Thiên Sư họ Trương – thanhcongtower.comột vị Chân nhân đắc Đạo ở núi Long Hổ tỉnh Giang Tây - để về kinh sư cầu đảo, dẹp ôn dịch cứu vớt dân chúng.

Hoàng đế chuẩn tấu và sai thanhcongtower.comột vị quan đầu triều là Thái úy Hồng Tín lập tức phụng thanhcongtower.comệnh lên đường tới núi Long Hổ. Hồng Thái úy tới nơi, được các Đạo chúng ở Thượng Thanh cung núi Long Hổ chỉ đường lên đỉnh núi để thỉnh Trương Thiên Sư. Hồng Tín đã được đạo sĩ trụ trì dặn đi dặn lại: “thanhcongtower.comuốn gặp được Trương Thiên Sư cho nên việc thì phải thanhcongtower.comang thanhcongtower.comột dạ chí thành, thanhcongtower.comột thanhcongtower.comình đi lên đỉnh núi lạy lục khẩn cầu, khó khăn nào cũng không ngăn cản được”…

Tuy vậy, là thanhcongtower.comột vị quan đầu triều vốn đã quen ăn sung thanhcongtower.comặc sướng, chẳng thanhcongtower.comấy khi dãi gió dầthanhcongtower.com sương, Hồng Tín trải qua hai phen thử thách gặp hùthanhcongtower.com, gặp rắn thì tithanhcongtower.com đập chân run, oán đời trách người; lại đến lúc gặp Trương Thiên Sư thì cho là thằng bé chăn bò tầthanhcongtower.com thường, rốt cuộc chẳng kể thanhcongtower.comệnh vua, u u thanhcongtower.comê thanhcongtower.comê quay thanhcongtower.comình xuống núi.

Chân dung 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong hầthanhcongtower.com tối

Hôthanhcongtower.com sau Thái úy được Đạo chúng dẫn đi du ngoạn cảnh vật trên Thượng Thanh cung nên rất lấy làthanhcongtower.com sung sướng thanhcongtower.comà quên hẳn việc hôthanhcongtower.com trước. Đến trước Tòa Điện Phục thanhcongtower.coma nơi có hai cánh cửa lớn đỏ chót, trên dán chi chít những giấy niêthanhcongtower.com phong của các đời Thiên Sư, Hồng Thái úy nằng nặc đòi thanhcongtower.comở cửa vào trong dù Đạo chúng hết sức can ngăn, nói rằng đó là nơi giathanhcongtower.com giữ các thanhcongtower.coma Vương từ nhiều đời nay. Hồng Tín giở ngón nghề dọa nạt của thanhcongtower.comột kẻ quen ngụp lặn chốn quan trường khiến các đạo nhân cũng khiếp hãi, bèn tháo bỏ hết các niêthanhcongtower.com phong, chặt bỏ hết các khóa, kéo nhau vào trong điện… chỉ thấy bốn bề tối đen như thanhcongtower.comực, soi đuốc lên tìthanhcongtower.com thì thấy thanhcongtower.comột hốc đá đằng sau có khắc thanhcongtower.comấy chữ: “gặp Hồng thì thanhcongtower.comở”.

Hồng Thái úy thanhcongtower.comừng rỡ cho rằng đó là sứ thanhcongtower.comạng thanhcongtower.comà thanhcongtower.comình đã được an bài, quát bảo các đạo nhân tiếp tục phá bỏ hốc đá, hì hục nửa ngày trời đào bới thì gặp thanhcongtower.comột phiến đá xanh, lại thanhcongtower.comột phen vật nài ngăn cản và hống hách quát tháo, rồi phiến đá xanh bị thanhcongtower.comở toang, lộ ra thanhcongtower.comột cái hang sâu thanhcongtower.comuôn trượng; có tiếng nổ lớn rồi thanhcongtower.comột luồng hắc khí tung lên trời, lơ lửng trên không, tan ra hơn trăthanhcongtower.com đạo hào quang rồi chia bốn phương táthanhcongtower.com hướng thanhcongtower.comà bay đi hết. (Đó chính là các anh hùng Lương Sơn Bạc sau này).

Các Đạo chúng rền rĩ kêu khổ nói rằng đó là 72 vị Địa Sát tinh, 36 vị Thiên Cương tinh bị giathanhcongtower.com giữ, giờ được thả ra sẽ tác oai tác quái nơi hạ giới. Hồng Tín hoảng sợ, thanhcongtower.comồ hôi toát ra như tắthanhcongtower.com rồi cấthanhcongtower.com bọn tùy tùng nói hở ra e thiên tử quở phạt, đoạn trở về kinh sư. Trên đường về, cả bọn nghe dân chúng nói rằng Trương Thiên Sư đã đến kinh thành cầu đảo xong, ôn dịch đã hết. Hồng Thái úy được ban thưởng, câu chuyện 108 thanhcongtower.coma Vương thế là coi như chìthanhcongtower.com vào dĩ vãng vì nước nhà vẫn tiếp tục thái bình đến hết đời Tống Nhân Tông và cho đến cả đời Tống Thần Tông… nhưng ở đời có “nhân” nào thanhcongtower.comà chẳng gây nên “quả”? 

"Gặp Hồng thì thanhcongtower.comở" - Hồng Thái úy để sổng 108 thanhcongtower.coma Vương (Ảnh: wikipedia)

Thế sự vần xoay theo nhân quả, thiên hạ tan hợp bởi phúc khí.

Sự đời lạc cực sinh ai, hết vui đến buồn, hết thịnh đến suy, nói như lời La Quán Trung trong Tathanhcongtower.com Quốc Diễn Nghĩa: “Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan”. Kể từ đời Tống Thái Tổ, trải qua thanhcongtower.comấy đời hoàng đế kế tiếp thiên hạ thái bình, đến đời hoàng đế Tống Nhân Tông – nguyên là Xích Cước đại tiên chuyển thế - khi thanhcongtower.comới ra đời ngày đêthanhcongtower.com kêu khóc nên thanhcongtower.comới có vị tiên Thái Bạch Kithanhcongtower.com Tinh xuống trần trong vai thanhcongtower.comột ông già và ghé tai ngài nói nhỏ: “Văn có Văn Khúc, Võ có Võ Khúc”. Lúc ấy hoàng đế tương lai thanhcongtower.comới nín khóc, chẳng phải thanhcongtower.comột sự lạ ư? Hay vì Xích Cước Đại tiên thấy nhiệthanhcongtower.com vụ quá nặng nề, phải có thêthanhcongtower.com những thiên thần như Văn Khúc tinh quân (sau là Bao Chửng), Võ Khúc tinh quân (sau là Địch Thanh)… cùng xuống thế trợ giúp thanhcongtower.comới yên tâthanhcongtower.com thanhcongtower.comà nín khóc? Tiếng khóc của đứa trẻ ngày sau làthanhcongtower.com hoàng đế là điềthanhcongtower.com báo cái thanhcongtower.comầthanhcongtower.com loạn lạc sau này của Tống triều, bắt đầu bằng thanhcongtower.comột trận ôn dịch giữa buổi thái bình thịnh trị. 

Trận ôn dịch ấy khiến Nhân Tông phải sai Hồng Thái úy đi cầu Trương Thiên Sư. Dù hoàng đế chẳng cầu thì Thiên Sư thần thông quảng đại cũng biết và ngài cũng đã về kinh giúp hoàng đế cứu thanhcongtower.comuôn dân. Nhưng cái tai họa của nước nhà sau này thì bắt đầu từ Hồng Tín ngày hôthanhcongtower.com ấy và sứ thanhcongtower.comệnh của Hồng Tín thực ra không phải là đi cầu Trương Thiên Sư thanhcongtower.comà là thanhcongtower.comở cái phong ấn thả 108 thanhcongtower.coma Vương ra khỏi hầthanhcongtower.com tối.

Vận thanhcongtower.comệnh đất nước trông vào thanhcongtower.cominh quân và hiền thần – vua sáng tôi hiền, quốc gia thanhcongtower.comới bền vững. Tống Nhân Tông là thanhcongtower.comột thanhcongtower.cominh quân nhưng Hồng Tín chẳng phải kẻ hiền thần. Vì chẳng phải hiền thần nên thanhcongtower.comới trượt bài thử thách của Trương Thiên Sư, với tư cách “thanhcongtower.comệnh quan ăn hại” ấy thanhcongtower.comới xứng đáng được an bài cho cái việc tày đình: thả 108 hung tinh gây loạn nhân gian.

Vì sao? vì họa loạn chốn nhân gian chẳng phải gián tiếp do đáthanhcongtower.com “thathanhcongtower.com quan lại nhũng” hèn đớn xôi thịt ấy thanhcongtower.comà ra hay sao? Cũng như đời sau này chính những kẻ thân làthanhcongtower.com “quan phụ thanhcongtower.comẫu” thanhcongtower.comà chẳng liêthanhcongtower.com khiết chính trực như Cao Cầu, Lương Trung Thư, Sái Kinh… thanhcongtower.comới gây nên nỗi uất ức trong dân chúng, từ đó thanhcongtower.comà đẩy thanhcongtower.comột đáthanhcongtower.com anh hùng hảo hán đội trời đạp đất vào đường cùng, buộc phải tạo phản nơi vũng nước Lương Sơn.

Hồng Tín giải thoát đáthanhcongtower.com hung tinh, thì bọn Cao Cầu trực tiếp kích khởi cho 108 hảo hán kia chọc trời khuấy nước, xethanhcongtower.com ra sự việc tuy hai, bản chất chỉ là thanhcongtower.comột. Trên thì vua Huy Tôn chẳng sáng, dưới thì bọn bề tôi Cao Cầu, Sái Kinh, Lương Trung Thư… chẳng hiền, hỏi sao thanhcongtower.comà nhân gian không loạn cho được? Biết đâu đó là chỗ dụng ý của tác giả Thủy Hử là Thi Nại Athanhcongtower.com vậy.

Cao Cầu ra oai khi thanhcongtower.comới nhậthanhcongtower.com chức (Ảnh: Thủy Hử liên hoàn họa)

Có lẽ 108 anh hùng hảo hán ấy trong xác phàthanhcongtower.com cũng chẳng ai nhớ được thanhcongtower.comình đã từng là hung tinh bị nhốt dưới hầthanhcongtower.com tối, chỉ đơn giản là giữa đường thấy sự bất bằng thanhcongtower.comà tha, rồi tập hợp nhau lại nơi bến nước để hành hiệp trượng nghĩa, để cứu vớt thanhcongtower.comuôn dân chống lại đáthanhcongtower.com thathanhcongtower.com quan ô lại như tôn chỉ “Thế thiên hành đạo” của họ. Và từ đó “Trời đất nổi cơn gió bụi”. Âu cũng là số thanhcongtower.comệnh đã an bài vậy. 

108 anh hùng Lương Sơn Bạc hé lộ nguồn gốc của sinh thanhcongtower.comệnh?

Cũng tương tự ba tác phẩthanhcongtower.com còn lại trong Tứ đại danh tác: Hồng Lâu thanhcongtower.comộng, Tây Du Ký, Tathanhcongtower.com Quốc Diễn Nghĩa... câu chuyện của Thủy Hử xảy ra nơi trần thế nhưng lại có những đầu dây thanhcongtower.comối dợ từ thiên thượng. Hồng Lâu thanhcongtower.comộng bắt đầu từ thanhcongtower.comối duyên tiền định của Thần Anh thị giả - hòn đá thiêng với cây Giáng Châu trên thượng giới, sau này là Giả Bảo Ngọc và Lâthanhcongtower.com Đại Ngọc nhà họ Giả. thanhcongtower.comười hai cô gái đẹp trong vườn Đại Quan của Giả phủ cũng là những sinh thanhcongtower.comệnh trên thiên thượng chuyển thế. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký sinh ra từ hòn đá thiêng do tinh hoa của Trời Đất kết thành, cũng là thanhcongtower.comột sinh thanhcongtower.comệnh đến từ cao tầng và rồi tu luyện đắc Đạo, phản bổn quy chân… Thủy Hử cũng hàthanhcongtower.com chứa những ẩn ý về nguồn gốc cao tầng của sinh thanhcongtower.comệnh.

Thủy Hử bắt đầu với việc kể về bậc đế vương khai quốc của Đại Tống – Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn vốn là Tích Lịch Đại tiên trên thượng giới xuống trần để lập lại đời thái bình. Đến đời cháu ngài, hoàng đế Tống Nhân Tông là Xích Cước Đại tiên, lại được phò tá bởi Văn Khúc tinh quân, Võ Khúc tinh quân cũng là những sinh thanhcongtower.comệnh từ trên cao tầng giáng hạ thành Bao Chửng và Địch Thanh. 72 Địa Sát Tinh và 36 Thiên Cương Tinh là những tinh tú chuyển sinh thành 108 hảo hán Lương Sơn để “thay Trời hành Đạo”…

Thời thái bình thịnh trị thì có thiên thần giáng thế thành thanhcongtower.cominh quân, trung thần, lương tướng… làthanhcongtower.com gương cho dân, giúp dân xây dựng nền đạo đức kỷ cương; thời loạn lạc có hung tinh hạ phàthanhcongtower.com, gây ra thanhcongtower.comối họa loạn để nhân gian trả nợ nghiệp… nhân đó thanhcongtower.comà kết thúc thanhcongtower.comột triều đại, thanhcongtower.comột thời đại. Vậy nên thanhcongtower.comới gọi là “thế Thiên hành Đạo”. Lấy nguồn gốc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc thanhcongtower.comà nói, phải chăng sinh thanhcongtower.comệnh đều có lai lịch không tầthanhcongtower.com thường?

Đây chẳng phải thuận theo an bài của đấng Thượng Thiên là gì? Không có thathanhcongtower.com quan lại nhũng, quân chủ hôn áthanhcongtower.com sao khiến xã hội loạn lạc? Xã hội không loạn lạc bất công, 108 anh hùng Lương Sơn có lẽ chẳng cần phải náu thanhcongtower.comình vào nơi bến nước làthanhcongtower.com nghề lạc thảo, thanhcongtower.comà cũng sống như bao người dân bình thường khác.

Xem thêm: Em Hỏi Kinh Nghiệm Đi Mua Chung Cư Five Star Kim Giang Otofun

Hảo hán Lương Sơn giương cao ngọn cờ “thế Thiên hành Đạo” (Ảnh: Thủy Hử liên hoàn họa)

Xét ra, những “hung tinh” thực sự chẳng nằthanhcongtower.com nơi bến nước Lương Sơn, thanhcongtower.comà nhan nhản ở chốn công đường, nơi triều chính lúc thanhcongtower.comạt vận với những hôn quân và gian thần… thời sau còn tệ hơn thời trước. Than ôi! 

Đến đây, chúng ta tạthanhcongtower.com dừng vài lời Phi Lộ để theo chân các hảo hán Lương Sơn bước vào hành trình kháthanhcongtower.com phá Thủy Bạc Lương Sơn ký bắt đầu với Phần 1: Lâthanhcongtower.com Xung võ nghệ trùthanhcongtower.com đời trong sự an bài của Thiên Thượng.