Bài tập chương 2 sinh 12

Chương 1 cùng chương 2 là nội dung kỹ năng và kiến thức trọng trung ương trong sinh học 12. Trong bài xích này họ áp dụng loài kiến thức kim chỉ nan để xử lý các dạng bài xích tập cơ bản và cải thiện trong 2 chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lý thuyết

I. Kỹ năng và kiến thức chương 1

Gen và những cơ chế di truyền: nhân song ADN, phiên mã dịch mãCấu trúc ren và nguyên lý điều hòa genCác biến hóa dị: tự dưng biến gen, đột nhiên biến NST 

II. Kỹ năng chương 2

Quy luật di truyền của Menđen: quy qui định phân li, quy quy định phân li độc lậpTương tác gen và tác động đa hiệu của genLiên kết gen và hoán vị genDi truyền link với giới tính và di truyền ngoài nhân

Câu 1 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học 12

Dưới trên đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen

3".... TATGGGXATGTAATGGGX .... 5"

a) Hãy xác minh trình tự nuclêôtit của:

Mạch ADN bổ sung cập nhật trong ren với mạch nói trên.mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

Bạn đang xem: Bài tập chương 2 sinh 12

b) có bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các côđon đó.


Câu 2 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

a) các côđon như thế nào trong mARN mã hoá glixin?

b) gồm bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với từng côđon hãy viết bộ tía đối mã bổ sung.

c) khi côđon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin làm sao được bổ sung cập nhật vào chuỗi pôlipeptit?


Câu 3 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi vì đoạn ADN sau:

- G G X T A G X T G X T T X T T T G G G G A -

- X X G A T X G A X G A A G A A A X X X X T -

Mạch nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh vết mỗi mạch bằng hướng đúng của chính nó (5’ → 3’ xuất xắc 3’ → 5’).


Câu 4 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

Một đoạn pôlipeptit gồm những axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng những axit amin được mã hóa bởi những bộ cha sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA

a. Từng nào côđon đề xuất cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá đến chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hòa hợp đó?

b. Viết trình tự các nuclêôtit khớp ứng trên mARN.


Câu 5 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

... XAUAAGAAUXUUGX....

a. Viết trình từ nuclêôtit của ADN đã tạo thành đoạn mARN này.

b. Viết 4 axit amin có thể được dịch mã tự điểm mở màn cùa đoạn mARN trên.

c. Cho rằng đột biến thay thế sửa chữa nuclêôtit xảy ra trong ADN lúc đầu làm cho nuclêôtit sản phẩm công nghệ 3 là u của mARN được thay bằng G:

5""..... XAG* AAGAAỨXUUGX..T,.. .3""

Hãy viết trình trường đoản cú axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp từ đoạn ren bị biến hóa trên.

d. Nhận định rằng việc bổ sung thêm 1 nuclêôtit xẩy ra trong ADN ban đầu làm cho G được bổ sung cập nhật thêm vào thân nuclêôtit lắp thêm 3 với thứ 4 của mARN này:

.....XAUG*AAGAAUXUUGX....

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp từ đoạn ren bị biến hóa trên.

e. Trên các đại lý những thông tin ở (c) cùng (d), loại bỗng biến như thế nào trong ADN có tác động lớn hơn lên prôtêin được dịch mã (thay vắt nuclêôtit tốt thêm nuclêôtit)? Giải thích.


=> Xem trả lời giải

Câu 6 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học tập 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở chủng loại này? 


=> Xem lý giải giải

Câu 7 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc nhiều loại thể cha nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xẩy ra theo hình dạng hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn lại đứng một mình). Mang sử sự phối hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Có từng nào loại cây con hoàn toàn có thể đtrợc sinh ra và mỗi các loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây cha nhiễm bên trên được thụ phấn bởi phấn của cây lưỡng bội binh thường.


=> Xem giải đáp giải

Câu 8 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh học 12

Bộ lưỡng bội NST của một loài sinh thiết bị 2n = 24.

a. Bao gồm bao nhiêu NST được dự đoán ở thể đối kháng bội, thể tam bội và thể tứ bội?

b. Trong các dạng nhiều bội trên, dạng nào là nhiều bội lẻ, dạng như thế nào là đa bội chẵn?

c. Nếu cơ chế hình thành những dạng nhiều bội trên.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 9 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho thấy rằng, có 2 chủng loại chuối không giống nhau: chuối rừng lưỡng bội với chuối công ty trồng tam bội. Ở số đông loài này, ren A khẳng định thân cao, trội hoàn toàn so cùng với alen a xác minh thân thấp. Khi gây bỗng biến nhân tạo, tín đồ ta thu được một trong những dạng tứ bội và các dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có khả năng sống.

a. Xác định kết quả phân li về hình dạng gen và kiểu hình ờ những phép lai sau:

 Aaaa x Aaaa

 AAaa x AAaa

b. Hãy cho thấy thêm một sổ quánh điểm quan trọng khác nhau làm việc chuối rừng với chuối nhà.

c. Test giải thích nguồn gốc và quá trình xuất hiện chuối nhà.


=> Xem trả lời giải

Câu 1 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Bệnh phêninkêtô niệu ngơi nghỉ người là vì một ren lặn nằm trong NST thường luật pháp và di truyền theo quy phương tiện Menđen. Một người đàn ông bao gồm cô em gái mắc bệnh lấy một người bà xã có tín đồ anh trai bị bệnh. Cặp vợ ông chồng này lo ngại con mình sinh ra có khả năng sẽ bị bệnh. Hãy tính tỷ lệ để cặp vợ ông chồng này sinh người con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài bạn em ck và anh vk bị bệnh ra, cả bên vk và bên ck không còn ai không giống bị bệnh.


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 2 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học 12

Trong phép lai thân hai cá thể có kiểu dáng gen sau đây:

AaBbCcDdEe x aaBbccDdee

Các cặp gene quy định những tính trạng khác biệt nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy mang đến biết:

a. Tỉ trọng đời con bao gồm kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b. Tỉ trọng đời con tất cả kiểu hình giống người mẹ là bao nhiéu?

c. Tỉ lệ thành phần đời con bao gồm kiểu ren giống tía là bao nhiêu?


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 3 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Bệnh mù màu đỏ và xanh lục ngơi nghỉ người là vì một gene lãn liên kết với NST X. Một phụ nữ thông thường có tía bị mù màu đem mội người ông chồng bị mù màu.

a. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ ck này là con trai bị bệnh mù màu sắc là bao nhiêu?

b. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ ck này là phụ nữ bị bệnh mù màu là bao nhiêu?


=> Xem giải đáp giải

Câu 4 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học 12

Người ta lai một nhỏ ruồi dòng mắt nâu cùng cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng cùng với một con ruồi đực thuần chủng bao gồm mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu bên cạnh đó sau: toàn thể ruồi cái tất cả mắt đỏ, cánh lâu năm còn toàn cục ruồi đực gồm mắt đỏ tuy vậy cánh ngắn.

Cho các con loài ruồi đực và dòng F1 giao hợp naẫu nhiên cùng với nhau fan ta chiếm được F2 với tỉ lệ giao diện hình cả ở nhị giới như sau:

3/8 đôi mắt đỏ, cánh dài.3/8 đôi mắt đỏ, cánh ngắn.1/8 mắt nâu, cánh dài.1/8 mắt nâu, cánh ngắn.

Từ kết quả lai nói bên trên hãy xác định kiểu ren của loài ruồi bố, mẹ. F1 và các con ruồi F2.

Biết rằng từng tính trạng được điều khoản bởi một gen.


=> Xem lý giải giải

Câu 5 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học tập 12

Nếu tất cả hai chiếc ruồi giấm thuần chúng, một dòng có kiểu hình mát nủu và một dòng tất cả kiểu hình mắt đỏ son. Làm vắt nào có thể biết được lôcut gen lao lý tính trạng màu mắt này là nẳm bên trên NST thường, NST nam nữ X tốt trong ti thể?


=> Xem lý giải giải

Câu 6 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học tập 12

Lai hai loại cây thuần chủng đều sở hữu hoa white với nhau, bạn ta thu được đà hệ sau 100% số lượng kilomet con bao gồm hoa màu sắc đò. Từ công dụng lai này ta hoàn toàn có thể rút ra kết luận gì?

A. Những alen luật pháp hoa trắng ở cả hai dòng cây cha mẹ là alen với nhau.

B. Color hoa đỏ xuất hiện là do tác dụng của sự thúc đẩy cộng gộp.

C. Những alen cơ chế hoa trắng ở 2 dòng cây bố mẹ là ko alen cùng với nhau.

Xem thêm: Thanh Toán Quốc Tế Qua Paypal Cho Người Mới, Gửi Tiền Đến Việt Nam

D. Chúng ta chưa thể đúc kết được kết luận gì.


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 7 (chương 2): Đối với những loài tạo thành hữu tính, bố hoặc bà bầu di truyền nguyên lành sang cho con là:

A. Tính trạng

B. Hình trạng hình

C. Vẻ bên ngoài gen

D. Alen


=> Xem giải đáp giải
=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài bác 15: bài tập chương 1 cùng chương 2 (P2)
sh12b

Bài cùng nhà đề


Giải bài bác 8 sinh 12: Quy nguyên lý Menđen: Quy pháp luật phân li
Giải bài xích 9 sinh 12: Quy nguyên lý của Menđen: Quy pháp luật phân li độc lập
Giải bài xích 10 sinh 12: xúc tiến gen và tác động đa hiệu của gene
Giải bài bác 11 sinh 12: liên kết gen cùng hoán vị gen
Giải bài xích 12 sinh 12: Di truyền link với giới tính và di truyền ko kể nhân
Giải bài bác 13 sinh 12: Ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên lên sự biểu thị của gen
Giải bài xích 15 sinh 12: bài tập chương 1 cùng chương 2

Giải những môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 12


Soạn văn 12 tập 1
Soạn văn 12 tập 2
Soạn văn 12 tập 1 giản lược
Soạn văn 12 tập 2 giản lược
Giải tích lớp 12
Hình học lớp 12
Hoá học 12
Giải GDCD 12
Giải sgk sinh học 12
Lịch sử 12
Giải sgk thứ lí 12
Địa lí 12
Sgk giờ Anh 12
Tiếng Anh 12 - sách mới

Trắc nghiệm lớp 12


Trắc nghiệm toán 12
Trắc nghiệm hóa học 12
Trắc nghiệm đồ gia dụng lý 12
Trắc nghiệm sinh học 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12
Trắc nghiệm ngữ văn 12
Trắc nghiệm địa lý 12
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12
Trắc nghiệm GDCD 12

Chuyên đề lớp 12


Chuyên đề Hoá 12
Chuyên đề Văn 12
Chuyên đề Toán 12
Chuyên đề Sinh 12
Chuyên đề Địa lí 12

Đề ôn thi lớp 12


Đề ôn thi Toán 12
Đề thi Hoá 12
Đề thi vật dụng Lý 12
Đề thi Sinh 12
Đề thi giờ Anh 12
Đề thi văn 12
Đề ôn thi GDCD 12
Đề thi lịch sử dân tộc 12
Đề thi Địa lí 12

Tài liệu xem thêm 12


Văn chủng loại 12
Tập bản đồ địa lí 12

Bình luận


PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ THỂ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ


CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN


CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ


CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC


CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI


PHẦN 6: TIẾN HÓA


CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ THỂ TIẾN HÓA


CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT


PHẦN 7: SINH THÁI HỌC


CHƯƠNG I: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT


CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT


CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com