Bán nhà trong ngõ giá 1 tỷ

Chính chủ ỏ đát vuọng, làm an tài lọc, nay đã chuyẻn ra mạt phó nen đành bán can nhà đẹp xinc thuỏ teo hàn vói giá vùa bán vùa tạng:+ Vị trí nhà cục thoáng, hiém nhát thủ đo, sát chọ Ca... >

❤❤❤ , , ,BÁN ĐẤT RẺ, KHUYẾN MÃI NHÀ Tại TẠM, ,