Bảo Mật

thanhcongtower.com tích lũy thông tin của người dùng gửi cho việc đó tôi. Công ty chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung ứng thông qua việc điều tra khảo sát và đăng ký, API. Những tin tức này rất có thể chứa dữ liệu cá thể của các bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Thanhcongtower.com cam đoan bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Công ty chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không tồn tại sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số trong những thông tin tích lũy từ bạn và về chúng ta được sẽ tiến hành sử dụng để hỗ trợ việc hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi với bạn. Rất nhiều thông tin shop chúng tôi thu thập ko được share với bạn, phân phối hoặc đến thuê, ngoại trừ một số trong những trường hợp sau đây:

thanhcongtower.com tất cả thể chia sẻ thông tin cá thể để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hòa hợp pháp, nghi hoặc gian lận, các trường hợp liên quan cho các mối đe dọa sự bình an tính mạng của bất kỳ người làm sao theo yêu ước của lao lý pháp.
thanhcongtower.com hợp tác và ký kết với những công ty không giống đại diện cửa hàng chúng tôi ở một vài nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải chia sẻ thông tin của công ty với họ để hỗ trợ các thành phầm và dịch vụ thương mại cho bạn. Thanhcongtower.com cũng có thể có thể share thông tin của chúng ta để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại mà bạn yêu ước hoặc khi cửa hàng chúng tôi có được sự có thể chấp nhận được của bạn.
Chúng tôi vẫn chuyển thông tin về các bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Vào trường vừa lòng này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo rất nổi bật trên website của shop chúng tôi trước khi thông tin về các bạn được bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một cơ chế Bảo mật khác.
Bảng nắm tắt này được cung cấp cho chính mình vì tiện ích của chúng ta và không ràng buộc pháp lý. Xin vui vẻ đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để nạm rõ.