CÁC KÍ HIỆU TRONG RUBIK 3X3

Trong quá trình tìm hiểu cách chơi Rubik, chắc chắn các bạn sẽ bắt gặp và cần nắm bắt rất nhiều kí hiệu khác nhau. Đặc biệt là các bạn đang muốn nâng cao khả năng giải Rubik nhanh thì thông thường cần phải tìm hiểu cả các bài , video tiếng Anh, do đó nếu không nắm được kí hiệu khi chơi thì sẽ gặp khó khăn rất nhiều.

Bạn đang xem: Các kí hiệu trong rubik 3x3


Khối Rubik 3x3x3 có 6 mặt, chúng được ký hiệu theo tên viết tắt của các mặt này trong tiếng Anh.

Các kí hiệu các mặt

Đại diện bởi các từ viết tắt bao gồm R , L , U, D, F, B cụ thể xem tại hình dưới:

*

Các kí hiệu các lớp

M:  Là lớp nằm giữa mặt trái – L và mặt phải R

E: Là lớp nằm giữa hai mặt trên – U và mặt dưới D

S: Là lớp nằm giữa mặt trước – F và mặt sau B

*

Ví dụ: tại hình phía trên, đây là cách xoay M’ hay xoay lớp M ngược chiều kim đồng hồ


Quy ước kí hiệu về cách xoay các mặt và lớp của Rubik


– Khi viết chữ cái ở mục 1 in hoa như R L U D F B E M S … : có nghĩa là ta tiến hành xoay các mặt tương ứng 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

*

Ví dụ đây là U – cách xoay U theo chiều kim đồng hồ

– Khi viết các chữ cái với dấu ‘ đằng sau như R’ L’ U’ D’ F’ B’ E’ M’ S’: ta xoay các mặt tương ứng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.

– Khi viết chữ in hoa và thêm số 2 đằng sau các kí hiệu như R2 L2 U2 D2 F2 B2 E2 M2 S2: ta xoay các mặt tương ứng 180 độ ( chiều nào cũng được ).

Ví dụ: khi gặp công thức B tức là xoay mặt B 90 độ theo chiều kim đồng hồ thì ta phải để mặt B hướng về phía mình rồi mới xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Các mặt khác cũng tương tự.

– Khi viết chữ cái in thường như r, l, u, d, f,b : tức là ngoài lớp ngoài cùng ra, ta cần phải xoay cả lớp kế của nó ( là 1 trong 3 lớp E, M, S).

*

*

Ví dụ: Đây là cách xoay d , xoay đồng thời 2 lớp dưới cùng theo chiều kim đồng hồ ( Lớp D và lớp E)


Quy ước về cách xoay cả khối


Phép quay này không dùng để giải khối Rubik nhưng chúng ta vẫn cần sử dụng chúng để định hướng lại cách cầm khối Rubik và thực hiện các công thức cho chính xác. Những động tác này có thể được thực hiện theo 2 hướng hoặc quay đôi. Các kí hiệu bao gồm: x, y, z

x – xoay toàn bộ khối lập phương trên mặt R (thực hiện di chuyển R mà không giữ hai lớp còn lại hay xoay R cùng 2 lớp kế M và L )

y – xoay toàn bộ khối lập phương trên U ( xoay U và 2 lớp kế theo E và D)

z – xoay toàn bộ khối lập phương trên F ( xoay F và 2 lớp kế theo S và B)

Xoay toàn bộ khối có thể được đánh dấu bằng chữ thường hoặc chữ hoa và cũng áp dụng quy ước về dấu phẩy và thêm số 2 ở mục 2.

*

*
*
*
Cách xoay xCách xoay yCách xoay z


Quy ước kí hiệu đối với các khối Rubik lớn


Ký hiệu của khối Rubik 3x3x3 cũng áp dụng cho các hình khối lớn hơn, nhưng do các khối này có nhiều lớp khác nhau, nên cần bổ sung những kí hiệu hỗ trợ như

– Thêm số thứ tự lớp trước chữ cái chỉ mặt.

Ví dụ: 2F là lớp ở mặt trước, ở bên trong, vị trí thứ 2 ( liền kề với mặt F)

– Thêm chỉ số nhỏ dưới chữ cái chỉ mặt. 

Ví dụ: F2 là chỉ cả hai lớp mặt trước, tức bao gồm lớp F và 2F. Đây còn được gọi là cách quay sâu.

 Ngoài ra, đối với các khối một khối lập phương lớn , thêm số phía trước chữ cái mặt và thêm chữ w vào sau để thể hiện phép quay sâu.

Ví dụ:

3Fw được hiểu là ba lớp mặt trước.

Khi đó, 3Fw2 – được hiểu là xoay 180 độ ba lớp phía trước trên một khối lập phương lớn.

Đối với Rubik Rubik 4×4, thêm w được hiểu là quay 2 lớp ngoài cùng và bên cạnh cùng lúc. Ví dụ: Fw2 tức xoay lớp F và lớp bên cạnh nó 1 góc 180 độ.

*


Quy ước về các viên Rubik


Có loại viên Rubik trên khối Rubik: viên trung tâm, viên cạnh và viên góc.

– Viên trung tâm: Chỉ có một mảnh trung tâm thuộc về mỗi mặt, vì vậy chúng ta đánh dấu chúng bằng chữ in hoa của mặt mà nó thuộc về.

Ví dụ: F đánh dấu mảnh trung tâm phía trước.

– Viên cạnh: Một viên cạnh được xác định bởi hai mặt mà nó thuộc về.

Ví dụ: FU là viên cạnh ở mặt trước bên trên.

– Viên góc: Một viên góc được mô tả bởi ba mặt quanh nó.

Xem thêm: Mặt Trời Mọc Và Lặn Hướng Nào, Mặt Trời Mọc Ở Hướng Nào Và Lặn Ở Hướng Nào

Ví dụ: FRUlà viên Góc trên cùng bên phải.

*


TrongRubik

Bài khác


Kiến thức phổ thông


Thể loại


*

Suy ngẫm

Tôi tin rằng khoảng một nửa những gì khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và không thành đạt là sự kiên trì tuyệt đối


—Steve Jobs

Bài nên xem
*

Thể loại A-Z
Cá nhân
Doanh nghiệp
Liên lạc
Liên kết
*
FacebookTwitterInstagramTumblrYouTube