Chủ tịch tập đoàn công ty cổ phần thương mại hoàng vương

Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị bao gồm 10 giám đốc, trong số đó tất cả 9 fan ko thẳng Điều hành. ÔngMiguel Ko duy trì chức Chủ Tịch.

Bạn đang xem: Chủ tịch tập đoàn công ty cổ phần thương mại hoàng vương

Hội Đồng Quản Trị đo lường kim chỉ nan chiến lược và các thành tích của Tập đoàn cùng lãnh đạo Ban Giám đốc. Hội Đồng Quản Trị đóng vai trò quan trọng đặc biệt tương tác thành công xuất sắc của bạn để mang lại cực hiếm chắc chắn mang lại cổ đông.


*

Ông Miguel Ko, 68

Chủ tịchGiám đốc


Cử nhân Kinc tế, Đại học University of Massachusetts, Boston, Mỹ Thạc sỹ Quản trị Kinc doanh, Đại học tập Suffolk University, Mỹ Kế toán viên công bọn chúng được cấp phép Bởi State Board of Accountancy, New Hampshire, Mỹ

Nhậm chức giám đốc lần đầu: 6 mon 8 năm 2019Nhậm chức Chủ tịch: 27 tháng 4 năm 2021Ngày tái nhậm chức Giám đốc: 29 mon 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 1 năm 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với phương châm - Thành viên, Ban Nguồn lực với Bồi thường- Thành viên, prúc trách rưới Chiến lược, Ban Đầu tư cùng Tài chính- Thành viên, Ủy ban Đề cử

Từng nằm trong ban lãnh đạo của những công ty niêm yết khác rộng 05 năm - Phó Chủ tịch, Ascendas Funds Management (S) Limited, (là quỹ làm chủ quỹ tín thác Ascendas Real Estate Investment Trust)- Chủ tịch, quỹ thống trị quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust(1)- Samsonite International S.A.

Thành tựu: - Giải thành quả Trọn đời năm 2012 (Trung Quốc Hotel Investment Conference in Shanghai)- Giám đốc Khu vực (Khách sạn) của trong năm 2007 (được đánh giá bởi Độc mang tập san tuần Travel)- Lãnh đạo bao gồm Tầm chú ý năm 2007 (Giải thưởng Travel Weekly Asia Industry Awards)- Giải thưởng Global Award năm 2007 (World Travel Mart in London)

(1)Nhà quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust bao gồm Ascendas Hospitality Fund Management Pte Ltd (Quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Real Estate Investment Trust, xuất xắc điện thoại tư vấn là “A-HREIT”) cùng quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust Management Pte. Ltd. (Quản lý Người được Ủy thác của quỹ tín thác Ascendas Hospitality Business Trust, tốt nói một cách khác là “A-HBT”). Quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust (được nhập vày A-HREIT cùng A-HBT) vứt niêm yết trong danh sách phê chuẩn của Sàn thanh toán Chứng khoán thù Singapore vào trong ngày 03 mon 1 năm 2020.


Ông Lee Chee Koon, 46

Tổng Giám đốc Điều hànhGiám đốc Điều hành


Học viên danh giá ngôi trường Đại học tập Singapore (National University of Singapore), xuất sắc nghiệp ngành Mechanical Engineering, kế tiếp xuất sắc nghiệp Thạc sĩ trường ĐH Imperial College London, vương quốc Anh

Nhậm chức Giám đốc: 1 mon 1 năm 2019Tái nhậm chức Giám đốc: 12 tháng bốn năm 2019Nhiệm kỳ Giám đốc: 2 năm (tính tới ngày 31 tháng 1hai năm 2020)

Hiện tại giữ lại mục đích chính tại:- Giám đốc, EDBI Pte Ltd

Từng nằm trong ban chỉ đạo của những cửa hàng niêm yết không giống hơn 05 năm - Ascott Residence Trust Management Limited (Nhà làm chủ của Ascott Residence Trust1)- Quỹ tín thác cai quản thương thơm mại thanhcongtower.com Commercial Trust Management Limited (Nhà quản lý của quỹ tín thác CapitaLvà Commercial Trust2)- Quỹ tín thác quản lý Bán lẻ thanhcongtower.com Retail Trung Quốc Trust Management Limited (Nhà quản lý của quỹ tín thác thanhcongtower.com Retail Trung Quốc Trust)

Thành tích:- Giải thưởng Business China Young Achiever Award năm 2017- National Order of Merit (Chevalier de l"Ordre National du Mérite) năm 2016

(1)Nhà làm chủ của quỹ tín thác Ascott Residence Trust bao hàm quỹ tín thác Ascott Residence Trust Management Limited (Nhà quản lý quỹ tín thác Ascott Real Estate Investment Trust, tốt còn gọi “Ascott Reit”) và quỹ tín thác Ascott Business Trust Management Pte. Ltd. (Nhà làm chủ Người được Ủy thác của Ascott Business Trust, xuất xắc có cách gọi khác “Ascott BT”). Ascott Residence Trust được nhập tự Ascott Reit và Ascott BT hiệu lực thực thi hiện hành từ 31 tháng 1hai năm 2019.(2)Quỹ tín thác CapitaLvà Commercial Trust bỏ bỏ niêm yết vào list niêm yết xác nhận của Sàn đổi chác Chứng khoan Singapore vào trong ngày 3 mon 1một năm 2020.


*

Ông Philip Nalliah Pillai, 73

Giám đốc


Học viên Quý giá số 1, giỏi nghiệp Cử nhân Luật, ngôi trường đại học Singapore Tốt nghiệp ngôi trường ĐH khí cụ Harvard, siêng ngành LLM & Doctor of Juridical Sciences (SJD), Mỹ Được thừa nhận phương tiện sư tại Singapore, quốc gia Anh và xứ đọng Wales

Nhậm chức: ngày 25 tháng bốn năm 2014Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 12 tháng 4 năm 2019Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 8 mon (tính tự 31 mon 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò- Thành viên, Ủy ban Tkhô giòn tra- Thành viên, Ủy ban Đề cử

Hiện nằm trong ban chỉ đạo của bạn niêm yết không giống - Hotung Investment Holdings Limited

Hiện giữ lại vai trò bao gồm - Giám đốc, SMRT Corporation Ltd- Giám đốc, SMRT Trains Ltd.

Thành tích - Huân cmùi hương The Public Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2003


*

Ông Stephen Lee Ching Yen, 74

Giám đốc


Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị sale đại học Northwestern University, Illinois, Mỹ

Nhậm chức Giám đốc: ngày một mon một năm 2013Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 27 tháng bốn năm 2021Nhiệm kỳ Giám đốc: 8 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với sứ mệnh - Chủ tịch, Điều hành Ủy ban Nguồn lực và Bồi thường- Chủ tịch, Ủy ban Đề cử

Hiện ở trong ban Chỉ đạo của công ty niêm yết không giống - Phó Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, The Shangnhị Commercial và Savings Bank Limited

Hiện giữ lại phương châm bao gồm tại - Thành viên Hội đồng, Quỹ Học bổng Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund- Giám đốc, công ty mua chữ tín G2000 Apparel (S) Private Limited- Giám đốc Điều hành, Great Malaysia Textile Investments Pte Ltd- Giám đốc, Kidney Dialysis Foundation- Phó Chủ tịch, M+S Pte. Ltd.- Giám đốc, Marimãng cầu South Investments Pte. Ltd.- Giám đốc, MS Property Management Pte. Ltd.- Thành viên Hội đồng Người được Ủy thác, NTUC-ARU (Hành chính và Nghiên cứu)- Giám đốc, Ophir-Rochor Investments Pte. Ltd.- Chủ tịch, Ngân sản phẩm Shangnhị Commercial Bank Ltd- Hiệu trưởng, ngôi trường đại học Singapore University of Social Sciences- Giám đốc, Temasek Holdings (Private) Limited- Chủ tịch, Tripartite Alliance Limited

Từng nằm trong ban Chỉ đạo của những đơn vị niêm yết không giống vào hơn 05 năm: - Chủ tịch, SIA Engineering Company Limited- Chủ tịch, Hãng hàng không Singapore Airlines Limited

Thành tích - Giải thưởng Hàng đầu The Order of Nila Utama do Singapore National Day Awards năm 2015- Giải thưởng The Distinguished Service Award vì hội Singapore National Trades Union Congress năm 2015- Trao Giải The Distinguished Service Order do Singapore National Day Awards năm 2006- Giải thưởng The Public Service Star bởi vì Singapore National Day Awards năm 1998


*

Ông Kee Teck Koon, 64

Giám đốc


Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ trường đại học Oxford, Anh

Nhậm chức Giám đốc: ngày 22 mon 9 năm 2014Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 29 tháng 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 3 tháng (tính từ ngày 31 tháng 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị với sứ mệnh - Chủ tịch, Ủy ban Rủi ro- Thành viên, Ủy ban Chiến lược, Đầu tứ và Tài chính

Hiện nằm trong ban Chỉ đạo của người sử dụng niêm yết khác - Tập đoàn Raffles Medical Group Ltd

Hiện giữ phương châm bao gồm tại - Thành viên của Ban Quỹ Đầu tư Angsana Fund Investment Committee of Singapore Labour Foundation- Giám đốc, hang sản phẩm ko Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd- Giám đốc, Mandẻo Safari Park Holdings Pte. Ltd.- Giám đốc và Cố vấn Hội đồng Quản trị NTUC Enterprise Co-operative sầu Limited- Phó Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited- Giám đốc, NTUC Fairprice Co-operative Limited


*

Ông Chaly Mah Chee Kheong, 65

Giám đốc


Thạc sỹ chăm ngành Thương thơm mại, ĐH University of Melbourne Hội viên, học viện chuyên nghành Institute of Chartered Accountants (Úc) Thành viên, Certified Practising Accountants (Úc) Thành viên, học viện Institute of Singapore Chartered Accountants

Nhậm chức giám đốc: ngày 1 tháng 2 năm 2017Tái nhậm chức: 29 tháng 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 11 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với vai trò- Thành viên, Ủy ban Thanh hao tra- Thành viên, Ủy ban Chiến lược, Đầu bốn cùng Tài chính

Hiện trực thuộc ban Chỉ đạo của chúng ta niêm yết khác - Chủ tịch, Netlinks NBN Management Pte Ltd (Manager of Netlink NBN Trust)

Hiện giữ lại mục đích thiết yếu trên - Giám đốc, Flipkart Private Limited- Giám đốc, Monetary Authority of Singapore- Thành viên Hội đồng Người được Ủy thác, Đại học tập National University of Singapore- Ủy viên cao cấp của nước Cộng hòa Singapore cho Nhà nước Độc lập Papua New Guinea- Hội đồng Quản trị của Người được Ủy thác, quỹ SG Eteo Fund- Chủ tịch, Singapore Accountancy Commission- Chủ tịch, Singapore Tourism Board- Chủ tịch, - Surbamãng cầu Jurong Private Limited

Thành tích Huân cmùi hương The Public Service Medal vày giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2014


*

Ông Gabriel Lim Meng Liang, 45

Giám đốc


Tốt nghiệp Cử nhân Kinch tế, đại học Cambridge, Vương quốc AnhTốt nghiệp Thạc sỹ Kinch tế, ngôi trường London School of Economics, Vương quốc AnhTốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị, ĐH Stanford, Mỹ

Nhậm chức Giám đốc: 11 mon 08 năm 2017Tái nhậm chức Giám đốc: 29 mon 06 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 5 mon (tính cho tới ngày 31 mon 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với sứ mệnh - Thành viên, Ủy ban Tkhô hanh tra- Thành viên, Ủy ban Rủi ro

Hiện duy trì mục đích thiết yếu trên - Thành viên Hội đồng Quản trị trên học viện chuyên nghành East Asian Institute- Thứ đọng trưởng, Sở Thương mại cùng Công nghiệp- Giám đốc, National Healthcare Group Pte Ltd- Giám đốc, quỹ Khảo cứu vớt tổ quốc National Research Foundation- Thành viên Hội đồng thống kê giám sát của học viện chuyên nghành nước ngoài St. Joseph’s Institution International Ltd- Thành viên Hội đồng đo lường và tính toán của học viện chuyên nghành quốc tế (trường tè học) St. Joseph’s Institution International


*

Bà Goh Swee Chen, 60

Giám đốc


Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ lên tiếng, đại học Victoria University of Wellington, New Zeal& Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinch doanh, đại học University of Chicago, Mỹ

Nhậm chức người đứng đầu vào ngày: 1 tháng 9 năm 2017Tái nhậm chức Giám đốc: 27 tháng tư năm 2021Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 4 mon (tính cho tới ngày 31 tháng 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị với mục đích - Thành viên Điều hành Ban Nguồn lực và Bồi thường- Thành viên, Ủy ban Rủi ro

Hiện thuộc ban Chỉ đạo của những đơn vị niêm yết khác - Singapore Airlines Limited- Woodside Energy Ltd

Hiện giữ phương châm chủ yếu trên - Chủ tịch, Global Compact Network Singapore- Chủ tịch, Institute of Human Resource Professionals Limited- Thành viên, Legal Service Commission- Thành viên được Ủy thác, đại học Nanyang Technological University- Chủ tịch, Hội đồng National Arts Council- Giám đốc, Singapore Power nguồn Ltd- Giám đốc, The Centre for Liveable Cities

Thành tích Trao Giải Gianh Giá Distinguished Alumni Award, Chicago Booth, đại học University of Chicago, Mỹ năm 2018


*

Bà Judy Hsu Chung Wei, 58

Giám đốc


Cử nhân ngành Vi sinh trang bị học tập cùng Thạc sỹ Quản trị Kinch doanh vào nghành nghề Tài thiết yếu, ngôi trường Đại học British Columbia, Canada

Ngày đầu tiên nhậm chức Giám đốc: ngày 4 tháng bốn năm 2021

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với vai trò: - Thành viên Điều hành Ban Nguồn lực với Bồi thường- Thành viên, Ủy ban Rủi ro

Hiện giữ lại mục đích chính tại: - Tổng Giám đốc Điều hành Kân hận Tiêu cần sử dụng, Tư nhân cùng Doanh nghiệp, Standard Chartered Bank- Thành viên Hội đồng, Urban Redevelopment Authority


Ông Lee Chee Koon

Tổng Giám đốc Điều hànhTập đoàn CapitaLvà


Ông Lee Chee Koon là Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn CapitaL& và trực ở trong Hội đồng quản trị của Tập đoàn. Kể tự Khi Ông Lee Chee Koon được hướng dẫn và chỉ định làm cho Chủ tịch cùng Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Tập đoàn CapitaL& vào tháng 9 năm 2018, Tập đoàn đang dịch chuyển theo hướng mà ông Gọi là “thanhcongtower.com 3.0”. Thuật ngữ này biểu hiện một Tập đoàn CapitaLvà được dẫn dắt bởi ban chỉ huy lắp thêm cha kể từ khi tập đoàn lớn được niêm yết vào khoảng thời gian 2000. Thuật ngữ miêu tả tầm chú ý của một chủ thể bất động sản triệu tập với linh hoạt, cân bằng và phong phú về loại hình marketing với về khía cạnh địa lý, với quyết vai trung phong phát triển trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Sự chuyển đổi xứng đáng để ý độc nhất diễn ra sau sự lãnh đạo của Ông Lee Chee Koon là việc chọn mua lại Ascendas-Singbridge vào năm 2019, cho thấy thêm sự đa dạng và phong phú hóa của CapitaLvà hướng vào phân khúc quần thể tinh vi văn uống phòng, bất động sản công nghiệp với phân phối, là phân khúc đang đạt được quy mô đáng kể ngơi nghỉ Ấn Độ - một trong số Khu Vực địa lý trọng điểm hiện thời của CapitaL&. Sau thương vụ làm ăn thâu tóm về Ascendas-Singbridge, CapitaL& hiện tại là một Một trong những cửa hàng bất động sản đa dạng lớn số 1 Á Lục, dẫn đầu vào danh sách công ty thống trị đầu tư chi tiêu nhà đất lớn số 1 châu Á cùng đứng số 10 bên trên thế giới.

Trước Lúc biến chuyển CEO, Ông Lee Chee Koon là Giám đốc Đầu bốn của Tập đoàn (CIO) với chịu đựng trách rưới nhiệm xác định các cơ hội lớn mạnh và phân chia vốn. Kể trường đoản cú Lúc dấn mình vào thanhcongtower.com vào năm 2007, ông đã sở hữu một số phục vụ vào Tập đoàn, bao hàm vai trò là Giám đốc quản lý của The Ascott Limited (Ascott) cùng Tổng Giám đốc Ascott Trung Quốc.

Ông Lee Chee Koon đã làm được trao bộ quà tặng kèm theo Trao Giải Doanh nhân tthấp Trung Quốc của Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) vào năm 2017, vì mọi góp sức của ông đối với câu hỏi tăng tốc dục tình thân Singapore cùng Trung Quốc trải qua Ascott. Vào năm 2016, ông được Tổng thống Pháp trao tặng kèm phần thưởng cao siêu National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Mérite) bởi vì đóng góp của Ascott đến chính phủ nước này.

Ông tốt nghiệp các loại Ưu, chăm ngành Kỹ thuật cơ khí của trường Đại học Quốc gia Singapore. Sau kia, ông giỏi nghiệp Thạc sĩ siêng ngành Kỹ thuật cơ khí của ngôi trường Imperial College London, Vương quốc Anh.

Ban người đứng đầu với thành viên cộng đồng • Giám đốc điều hành và quản lý – CapitaL& Limited• Giám đốc, Quỹ thiện tại nguyện CapitaL& Hope Foundation• Giám đốc, EDBI Pte Ltd• Thành viên, Emerging Stronger Taskforce


*

Ông Jason Leow

Chủ tịch Singapore cùng Quốc TếTập đoàn CapitaLvà


Ông Jason Leow là Chủ tịch Singapore cùng Quốc Tế, Tập đoàn thanhcongtower.com. Ông đo lường hoạt động sale cùng cải cách và phát triển của tập đoàn lớn CapitaL& tại Singapore, toàn nước với các Thị Trường nước ngoài không giống (Ngoại trừ Trung Hoa cùng Ấn Độ). Ông là member của Ban Điều hành thanhcongtower.com.

Sự nghiệp của ông Jason Leow trên thanhcongtower.com ban đầu từ 26 năm kia, tức năm 1994. Gần một phần nhiệm kỳ của ông đã làm được dành riêng để cải cách và phát triển Việc sale của Tập đoàn tại Trung Hoa. Từ năm 2009 cho năm năm trước, ông là CEO của CapitaL& Trung Quốc, dẫn dắt phân khúc nhà tại tương tự như phân khúc thị trường khu thương thơm mại phức tạp tại chỗ này, bao hàm 8 dự án công trình Raffles City China. Năm năm trước, ông trở về Singapore với đảm nhiệm mục đích CEO với Giám đốc quản lý điều hành của CapitaL& Mall Asia. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc vận hành của Tập đoàn CapitaL& với Chịu trách nhiệm về những dịch vụ hỗ trợ kết quả và tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách cho những vận động sale bên trên các khoanh vùng địa lý cùng các nhiều loại gia tài trên trái đất. Trước Khi được chỉ định chuyên dụng cho hiện nay, ông Jason Leow là Chủ tịch CapitaLvà, (Châu Á* & Bán lẻ), không tính việc tính toán sự trở nên tân tiến của Singapore, Malaysia với Indonesia, tương tự như Thị Phần VN, ông còn quản lý những vận động bán lẻ bên trên toàn Tập đoàn.Ông giỏi nghiệp Thạc sĩ siêng ngành Quản trị marketing của trường ĐH Fudan.Vào trong năm 2007, ông tham gia khóa đào tạo và huấn luyện Quản lý V.I.P của đại học Harvard.

Ban người đứng đầu với member hiệp hội

• Thành viên, Singapore Chartered Accountant• Thành viên, Singapore Corporation of Rehabilitative sầu Enterprises• Thành viên Ủy ban, trang chủ Detention Advisory Committee 4• Thành viên Ủy ban, Quỹ NTUC-U Care Fund.

*Asia (ex-China)


*

Ông Jonathan Yap

Chủ tịch Tài Chính Tập đoàn thanhcongtower.com


Ông Jonathan Yap là Chủ tịch Tài Chính của tập đoàn lớn CapitaL&. Ông giám sát căn nguyên quỹ của Tập đoàn bao gồm sáu Quỹ tín thác được liệt kê với tổng ngân sách hóa thị trường khoảng chừng 34 tỷ đô la Singapore tính cho ngày 31 mon 12 năm 2020, cùng với trên đôi mươi quỹ bốn nhân. Ông cũng tính toán câu hỏi kinh doanh của Tập đoàn trên Ấn Độ. Ông Jonathan Yap là member của Ban quản lý CapitaLvà.

Vào ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 căn cơ quỹ thanhcongtower.com trị giá bán khoảng chừng 77,6 tỷ đô la Singapore thuộc tài sản được quản lý (AUM), chuyển thanhcongtower.com phát triển thành bên thống trị đầu tư chi tiêu nhà đất số 1 ngơi nghỉ châu Á với phệ sản phẩm 10 trên quả đât. Tập đoàn vẫn đang trên đà đào bới mục tiêu tăng trưởng không chỉ có thế quỹ gia tài làm chủ lên đến 100 tỷ đô la Singapore vào thời điểm năm 2024. Hoạt động marketing của CapitaLvà tại Ấn Độ cam kết tăng kăn năn gia sản cai quản lên 7 tỷ đô la Singapore vào năm 2024.

Trước Khi dấn mình vào CapitaL& trong thời điểm tháng 7 năm 2019, ông Jonathan Yap là Giám đốc điều hành quản lý Tập đoàn (COO) cùng Giám đốc Tài chủ yếu Tập đoàn (CFO) của ASB. Với tứ bí quyết là COO Tập đoàn, ông thống kê giám sát những buổi giao lưu của ASB trên Hàn Quốc cùng không ngừng mở rộng lịch sự những Thị phần new. Với tứ bí quyết là Giám đốc tài thiết yếu của Tập đoàn, Ông sẽ thống kê giám sát tài chủ yếu, kế hoạch với cải tiến và phát triển công ty tương tự như những tác dụng thống trị rủi ro doanh nghiệp lớn của ASB. Ông bước đầu thao tác tại ASB kể từ thời điểm thành lập và hoạt động trong tháng 6 năm 2015 cùng đôi khi là CIO cũng giống như bạn mở màn Quỹ nhà đất vào 2 năm đầu tiên của bạn.

Trước Lúc Thành lập và hoạt động ASB, ông đang thao tác làm việc cho Ascendas Pte Ltd. Ông được chỉ định làm cho Giám đốc quản lý và điều hành của Thị phần Ấn Độ từ thời điểm năm 2010 mang đến 2015, Giám đốc quản lý và điều hành, Quỹ India Funds, từ năm 2007 đến năm trước và Giám đốc điều hành quản lý, giám sát và đo lường quản lý và vận hành tại Ấn Độ từ thời điểm năm 2004 mang lại năm 2007. Trong thời gian đó, ông vẫn dẫn đầu list của Ascendas India Trust giành giải thưởng trên Sàn thanh toán Singapore. Ông cũng chính là Trợ lý Giám đốc quản lý Tập đoàn cho những Quỹ nước ngoài và Ấn Độ của Ascendas Pte Ltd từ thời điểm năm 2012 cho 2015.

Ông tất cả bằng Cử nhân Khoa học tập về Quản lý Bất động sản và bởi Thạc sĩ Khoa học tập về Quản lý Dự án, Đại học tập Quốc gia Singapore.

Ban người đứng đầu với thành viên hiệp hội

• Giám đốc,CapitaL& Integrated Commercial Trust Management Limited• Giám đốc, Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd• Chủ tịch, REIT Association Singapore


*

Ông Manohar Khiatani

Giám đốc điều hành và quản lý cung cấp caoTập đoàn CapitaLvà


Ông Manohar Khiatani là Giám đốc quản lý điều hành cấp cao của Tập đoàn CapitaLvà. Ông Manohar cung cấp Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn trong số vấn đề liên quan mang lại các dự án chiến lược, ý tưởng trái đất cũng tương tự hoạt động sale tại Ấn Độ với quần thể phức tạp văn chống. Ông cũng giám sát Trung trọng điểm Đổi bắt đầu Phát triển Giải pháp cùng Thương Mại & Dịch Vụ Khách mặt hàng. Ông Manohar là member Ủy ban Điều hành của thanhcongtower.com. Đồng thời với trách rưới nhiệm trên CapitaLvà, Manohar là Cố vấn đặc trưng đến Chủ tịch Thương Hội Phát triển Kinc tế Singapore (EDB).

Trước khi gia nhập CapitaL& trong tháng 7 năm 2019, ông đảm nhiệm sứ mệnh Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Ascendas-Singbridge. Trước Lúc kéo Ascendas vào năm trước đó, ông là Tổng Giám đốc Điều hành của JTC Corporation (JTC), ban ngành chỉ huy cơ quan chỉ đạo của chính phủ Singapore đặt lên planer, liên quan cùng trở nên tân tiến cơ sở hạ tầng công nghiệp. Tại JTC, ông đón đầu vào việc cải tiến và phát triển các chiến thuật cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực khác biệt và định vị chủ thể là cơ sở hạ tầng công nghiệp bắt đầu.

Trước lúc dự vào JTC năm 2009, ông Manohar là Phó Giám đốc điều hành quản lý tại Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB). Ông gia nhập EDB năm 1986, địa điểm ông đóng vai trò trở nên tân tiến và biến hóa những ngành đặc biệt quan trọng trong nền tài chính Singapore như hàng ko vũ trụ, mặt hàng hải với tài chính hải dương, điện tử, nghệ thuật đúng mực, đáp ứng, truyền thông, cùng công nghệ sạch mát. Ông cũng chịu trách nhiệm về những vận động EDB tại Châu Mỹ cùng Châu Âu.

Từ năm 1994 đến 1999, ông Manohar là Giám đốc điều hành quản lý của Preussag SEA, một tập đoàn đa nghề của Đức, khu vực ông Chịu trách nhiệm cải tiến và phát triển công việc sale của nhóm trên Đông Nam Á. Ông quay trở về EDB năm 1999.

Ông Manohar là Thành viên Hội đồng quản lí trị của một số trong những chủ thể niêm yết bên trên Slàm việc Giao dịch Chứng khân oán Singapore, gồm Ascendas Funds Management (S) Limited (quản lý Ascendas Real Estate Investment Trust niêm yết Singapore), Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd (thống trị ủy thác của Ascendas India Trust niêm yết Singapore), và SIA Engineering Company Ltd. Ông cũng là thành viên của không ít ủy ban sale với chính phủ. Ông Manohar từng phía bên trong Ủy Ban của JTC Corporation, Jurong International, Jurong Port, SPRING Singapore cùng Cơ quan liêu phát triển truyền thông.

Ông gồm bởi Thạc sĩ Kiến trúc Hải quân của Đại học tập Hamburg, Đức. Ông cũng đã tham gia Chương thơm trình làm chủ nâng cao tại Trường Kinch doanh Harvard năm 2006.

Thành viên Ban Giám đốc cùng Hiệp hội

Phó Chủ tịch cùng Giám Đốc, quỹ tín thác Ascendas Property Fund Trustee Pte LtdGiám đốc, quỹ Ascendas Funds Management (S) LimitedGiám đốc, chủ thể SIA Engineering Company LimitedChủ tịch, hiệp hội cộng đồng EDBThành viên Ban Quản trị , học viện Institute of Real Estate and Urban StudiesPhó Chủ tịch, South Asia Business Group, Singapore Business FederationThành viên Hội đồng Malaysia-Singapore Business, Singapore Business FederationThành viên Hội đồng Cố vấn, Singaporean-German Chamber of Industry and Commerce
*

Ông Andrew Lim

Tổng Giám đốc Tài thiết yếu Tập đoàn CapitaLvà


Ông Andrew Llặng là Giám đốc Tài chính Tập đoàn (CFO) của Tập đoàn CapitaLvà. lúc nắm giữ dùng cho, ông trực tiếp đo lường những công dụng của tập thể nhóm tài chính, báo cáo với kiểm soát tài chủ yếu, ngân quỹ, thuế, quản lý rủi ro khủng hoảng, quan hệ nhà đầu tư cùng những vụ việc hành bao gồm của bộ phận kiểm toán nội cỗ của thanhcongtower.com. Ông là thành viên của Ban quản lý và điều hành thanhcongtower.com. Ông cũng chịu đựng trách rưới nhiệm về chiến lược đầu tư chi tiêu của Tập đoàn, bao gồm sáp nhập cùng mua lại làm việc cung cấp Tập đoàn. Ông cũng tính toán trung trọng điểm kế hoạch xuất dung nhan của Tập đoàn, triệu tập đào bới phương châm cách tân và phát triển bền vững.

Trước Lúc dấn mình vào CapitaLvà hồi tháng 1 năm 2017, Ông Andrew Lyên ổn từng là Giám đốc quản lý với Quản lý khu vực Khu vực Đông Nam Á đến mảng Tư vấn Bảo hiểm Bất cồn sản và Khách sạn trên HSBC vào 1hai năm.

Ông gồm bởi Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hạng Ưu và Cử nhân Tmùi hương mại của Trường Kinch doanh Rotman tại Đại học tập Toronto và là một trong bên so với tài chính CFA.

Ban chủ tịch với thành viên hiệp hội

• Giám đốc, thanhcongtower.com Integrated Commercial Trust Management Limited• Giám đốc, Ascendas Funds Management (S) Limited• Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited• Giám đốc, CapitaLvà Đài Loan Trung Quốc Trust Management Limited• Giám đốc, thanhcongtower.com Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.• Giám đốc, Sport Singapore (Hội đồng Singapore Sports Council)• Thành viên, Ủy ban Singapore Chartered Accountants’ CFO• Thành viên, Accounting for Sustainability Circle of Practice khu vực Á Lục.


*

Ông Tan Seng Cnhị

Tổng Giám đốc Nhân SựTập đoàn CapitaL&


Ông Tan Seng Cnhị là Tổng Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn CapitaLvà. Ông chịu trách nát nhiệm làm chủ và cải cách và phát triển nguồn nhân lực, xây dừng đội hình lãnh đạo cùng kĩ năng nhằm cung cấp đến tổ chức cùng doanh nghiệp. Hình như, ông phú trách rưới giám sát những chuyển động công dụng của Tập đoàn bao hàm Nhân sự - Hành Chính, Truyền thông, Pháp lý & Văn uống thỏng, Cung ứng, Quy trình Kinch doanh thế giới. Ông cũng giám sát và đo lường chuyển động Phát triển Tổ chức của Tập đoàn bao hàm câu hỏi xúc tiến các chương trìnhTrách rưới nhiệm làng hội của bạn. Ông là member của Ban Điều hành CapitaLvà cùng là Giám đốc quản lý và điều hành của thanhcongtower.com Hope Foundation, tổ chức triển khai tự thiện của CapitaL&. Trước kia, ông là Giám đốc nhân sự của Tập đoàn, vị trì mà lại ông đảm nhận Tính từ lúc ngày 1 tháng 1 năm 2018. Các công tác trước đó của ông vào Tập đoàn bao hàm Giám đốc Điều hành (CCO), Phó Giám đốc Điều hành CCO và Giám đốc Nhân sự.

Trước khi kéo thanhcongtower.com vào tháng 2/2008, ông Tan Seng Chai đó đã thao tác làm việc với Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, Singapore (Chartered) trong 12 năm. Ông nắm giữ vị trí quan trọng đặc biệt vào công ty bao hàm đi đầu tổ chức mối cung cấp lực lượng lao động trên toàn quả đât cũng như giám sát bài toán thực hiện dự án công trình đặc trưng cùng các vận động đầu tư kế hoạch.

Ông bao gồm bằng hạng Ưu về Kỹ thuật Xây dựng & Kết cấu với bằng Thạc sĩ Khoa học tập về Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống của Đại học Quốc gia Singapore.

Ban giám đốc

• Giám đốc điều hành quản lý, Quỹ CapitaLvà Hope Foundation


*

Ông Kevin Goh

Tổng Giám đốc Điều hành, Lưu trú Tập đoàn CapitaL& cùng Tổng Giám đốc Điều hành, The Ascott Limited


Ông Kevin Goh giữ lại chức Tổng Giám đốc Điều hành chuỗi Lưu trú của Tập đoàn CapitaL&, chịu đựng trách nhiệm cho việc trở nên tân tiến của khối hận lưu trú thanhcongtower.com. Ông đồng thời là Giám đốc điều hành của The Ascott Limited (Ascott). Ông là thành viên của Ban điều hành và quản lý CapitaLvà với giám sát Trung trung khu kế hoạch xuất sắc đẹp của Tập đoàn về Công nghệ và Kỹ thuật số. Dưới sự chỉ đạo của ông, bất cứ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ascott vẫn tăng nhanh việc mở rộng trái đất vào năm 2020, nâng toàn bô căn hộ cao cấp các dịch vụ bắt đầu lên hơn 14.200 cnạp năng lượng ở trong 71 dự án công trình và khai trương hơn 3.900 cnạp năng lượng trên 25 dự án.

Ông cũng đóng vai trò đặc biệt trong sự phối kết hợp giữa Ascott Residence Trust (ART) cùng Ascendas Hospitality Trust vào thời điểm tháng 12 năm 2019, đóng góp thêm phần khiến cho Quỹ hotel lớn nhất ở châu Á -Tỉnh Thái Bình Dương. Ông Kevin Goh trước đây là Giám đốc quản lý điều hành Ascott, địa chỉ nhưng mà ông phụ trách từ ngày 1 mon 1hai năm năm 2016, giám sát các hoạt động giao hàng của nhánh sale lưu trú cùng tìm kiếm tìm các thời cơ lớn mạnh new. Trước kia, ông là Giám đốc quản lý và điều hành Ascott sinh sống Bắc Á từ năm 2013, Chịu đựng trách nát nhiệm về những chuyển động đầu tư cùng buổi giao lưu của Ascott trên Trung Quốc, Japan cùng Nước Hàn. Sau khi gia nhập Ascott Trung Quốc vào thời điểm năm 2007, Ông đã làm việc tại Trung Hoa trong rộng 10 năm. Trong thời gian sống China, ông đã đảm nhận những vị trí chỉ đạo khác biệt nlỗi Tổng người đứng đầu khu vực miền Nam và Đông Trung Quốc, Phó chủ tịch thống trị gia sản cùng Phó chủ tịch dịch vụ công ty. Trước lúc kéo Ascott, ông Kevin Goh đang làm việc cùng với Accenture, 1 trong những 500 công ty support làm chủ, dịch vụ technology cùng gia công lớn nhất toàn cầu bởi vì tạp chí Fortune đánh giá. Trong trong cả sự nghiệp 7 năm của chính bản thân mình với Accenture, ông vẫn thao tác làm việc cho những dự án thực thi hệ thống không giống nhau trong số ngành công nghiệp viễn thông với công nghệ cao nghỉ ngơi cả Singapore cùng Úc.

Kevin được phong khuyến mãi huân chương danh giá Medal of Commendation tại Giải thưởng NTUC Singapore May Day Awards 20đôi mươi do cố gắng nỗ lực truyền cảm hứng khỏe mạnh để nâng cao kết quả và nâng cấp năng lực của nhân viên cấp dưới nhằm bảo đảm an toàn lực lượng nhân viên cấp dưới năng cồn và đầy đủ tay nghề thực tế về trực tuyến.

Ông Kevin Goh gồm bởi Cử trái đất Ưu về Kỹ thuật Cơ khí trường đoản cú Đại học tập Quốc gia Singapore cùng là 1 đơn vị so với tài chính CFA.

Ban Giám đốc với Thành viên:• Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited


*

Bà He Jihong

Tổng Giám đốc Điều hành, Trung tâm Dữ liệu với Tổng Giám đốc Điều hành Chiến lượcTập đoàn CapitaLvà


Bà He Jihong là Tổng Giám đốc Điều hành Trung chổ chính giữa Dữ liệu của Tập đoàn thanhcongtower.com. Bà chỉ huy Việc cải tiến và phát triển Trung trọng tâm Dữ liệu nhằm mục đích giúp CapitaLvà vươn tới sự vững dạn dĩ về hoạt động hiện đại số vào nền kinh tế tài chính bắt đầu. Đồng thời, bà là Tổng Giám đốc Điều hành Chiến lược của Tập đoàn CapitaLvà. Bà xác minh chiến lược kinh doanh tập trung cho các nghành nghề đặc trưng và hợp tác và ký kết ngặt nghèo với những công ty nhằm kiến tạo chiến lược kinh doanh bền vững cho Tập đoàn. Bà là thành viên Ban Điều hành của thanhcongtower.com.

Trước Lúc dấn mình vào thanhcongtower.com trong thời điểm tháng 7 năm 2019, Bà Jihong là Giám đốc Đầu tư (CIO) của Ascendas-Singbridge. Dưới sự chỉ huy của bà, công ty sẽ cải tiến và phát triển ra khoanh vùng Á Lục Thái Bình Dương với tùy chỉnh cấu hình sự hiện hữu làm việc Vương quốc Anh và Hoa Kỳ thông qua việc chọn mua lại danh mục đầu tư trị giá chỉ hàng tỷ đô la. Trước Lúc được bổ nhiệm có tác dụng CIO, bà từng là Giám đốc Chiến lược trên cửa hàng, chỗ bà lãnh đạo Việc cách tân và phát triển và tiến hành những chiến lược cùng planer biến hóa của doanh nghiệp. Bà cũng chịu đựng trách nát nhiệm mang lại vấn đề tùy chỉnh thiết lập các doanh nghiệp lớn mới và chỉ đạo Việc thành lập và hoạt động những nền tảng marketing khác nhau trong số nghành nghề tài chính new bao hàm trung trọng điểm dữ liệu với quản lý thương mại năng lượng điện tử.

Trước khi thao tác làm việc tại ASB, bà là Giám đốc điều hành trên Temasek International, chỗ bà triệu tập vào câu hỏi xác minh cùng cách tân và phát triển các công ty sale bắt đầu tất cả tiềm năng biến hóa đơn vị chức năng đứng vị trí số 1 thế giới, khu vực hoặc nội địa. Bà có khá nhiều tay nghề trong vô số nhiều ngành công nghiệp không giống nhau bao hàm support cai quản quốc tế cùng những chủ thể đa tổ quốc trên những Khu Vực địa lý địa điểm bà cải tiến và phát triển kế hoạch kinh doanh, tiến hành các planer cù vòng cùng thay đổi tổ chức.Bà xuất sắc nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinch doanh của Đại học tập British Columbia sinh hoạt Canadomain authority.


*

Bà Lynette Leong

Giám đốc bền vữngTập đoàn CapitaL&


Bà Lynette Leong là Giám đốc Phát triển chắc chắn của Tập đoàn thanhcongtower.com. Bà Leong chịu trách nát nhiệm về kế hoạch và chính sách cách tân và phát triển bền chắc của Tập đoàn với vận động chiến lược, thôn hội với quản ngại trị (ESG) của Tập đoàn. Bà là thành viên của Ban Điều hành CapitaL&.

Bà bắt đầu làm CapitaLvà từ thời điểm tháng 10 trong năm 2007 với sứ mệnh Tổng chủ tịch điều hành với Giám đốc điều hành và quản lý của CapitaLvà Commercial Trust Management Limited, Quản lý của Quỹ tín thác thanhcongtower.com Commercial Trust (CCT) đến mon 1một năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của bà, CCT sẽ cải cách và phát triển nhằm đổi thay nhà thiết lập văn uống chống lớn nhất trên Singapore cùng với hạng mục chi tiêu thương mại uy tín. Tài sản nằm trong quyền làm chủ của công ty đã tiếp tục tăng từ bỏ khoảng chừng 4 tỷ đô la Singapore những năm 2007 lên rộng 10 tỷ đô la Singapore trong những năm 2017. Trong cùng thời hạn này, CCT đạt được tổng ROI quá rộng 120% bất chấp cuộc khủng hoảng rủi ro tài bao gồm thế giới, hơn nữa còn giành được rất nhiều giải thưởng về quản ngại trị doanh nghiệp, quan hệ nam nữ nhà chi tiêu cùng bền vững về môi trường xung quanh.

Bà Lynette Leong là Giám đốc điều hành quản lý trên CapitaL& Commercial từ tháng 11 năm 2017 mang đến tháng bốn năm 2019, kế tiếp, bà thao tác làm việc với tứ bí quyết là Giám đốc Sáng tạo thành Kinch doanh của Tập đoàn CapitaL&. Ở gần như địa chỉ này, bà chịu đựng trách rưới nhiệm cải tiến và phát triển một nền tảng gốc rễ quản lý và vận hành văn uống phòng trái đất, địa chỉ hầu như đổi mới liên quan đến tương lai. Bà cũng nhập vai trò chỉ huy chủ công vào việc đúng theo tốt nhất thanhcongtower.com với Ascendas-Singbridge.

Trước Khi dự vào CapitaL&,bà Lynette giữ vai trò cốt cán trong số thương vụ thâu tóm về bất động sản quốc tế, quản lý quỹ cùng tài bao gồm bank trong hơn 15 năm: CEO của Ascendas Pte Ltd Hàn Quốc; Giám đốc tại vnạp năng lượng phòng cai quản đầu tư chi tiêu LaSalle của London, Thành Phố New York, Chicago cùng châu Á; với Cán bộ thời thượng tại Ngân hàng Standard Chartered.

Bà Leong có bởi Thạc sĩ Khoa học tập về Bất hễ sản và bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý Bất hễ sản trên Đại học tập Quốc gia Singapore.

Ban người có quyền lực cao với tkhô giòn viên hiệp hội

• Thành viên Hội đồng quản ngại trị, National Environment Agency Singapore• Thành viên Hội đồng rứa vấn, Singapore Management University’s Lee Kong Chian School of Business• Ban tư vấn, NUS’ School of Design và Environment• Thành viên Hội đồng với Phó Chủ tịch Thứ đọng nhị, Singapore Green Building Council


*

Bà Kng Hwee Tin

Tổng Giám đốc Điều hành, Tài thiết yếu và Thương Mại Dịch Vụ Tập đoànCapitaL& Trung Quốc


Bà Kng Hwee Tin là Tổng Giám đốc Điều hành Tài chủ yếu và Dịch vụ Tập đoàn, CapitaL& Trung Hoa với là member Ban Điều hành CapitaL&. Bà giám sát và đo lường chống công dụng tương quan cho tài chính, ngân sách, thuế với các dịch vụ tập đoàn lớn nlỗi media tập đoàn lớn, nhân sự, thu thiết lập, pháp lý, tlỗi ký kết cùng tuân hành mang đến hoạt động vui chơi của tập đoàn lớn trên China. Trước Lúc dấn mình vào CapitaL& hồi tháng 9 năm 2019, Bà Kng Hwee Tin công tác làm việc tại bank OCBC hơn 30 năm. Bà được chỉ định làm Giám đốc Điều hành với Tổng Giám đốc Điều hành bank TNHH OCBC Wing Hang năm trước đó. Sau đó vào năm năm nhâm thìn, bà điều hành quản lý thành quá trình vừa lòng tuyệt nhất ngân hàng trách nát nhiệm hữu hạn OCBC (Trung Quốc) cùng Wing Hang (Trung Quốc). Trong thời gian làm việc trên Thượng Hải, bà chịu trách nhiệm về chiến lược và quản lý quản lý của bank. Trong thời hạn này, bà chỉ huy hoạt động đặc trưng của bank, thực hiện quy mô Basel II nhằm quản lí trị rủi ro khủng hoảng, tùy chỉnh mô hình chính sách rủi ro khủng hoảng ngân hàng, tương tự như thực hiện ý tưởng sáng tạo có tác dụng vững bạo gan câu hỏi cai quản trị.

Kinc nghiệm trong lĩnh vực tài chủ yếu không ngừng mở rộng ra các vận động bank mọi Trung Quốc với Quốc tế. Bà được thiết bị bởi vì sự dìm thức sâu sắc về đều ẩn chứa của giao thoa văn hóa.

Bà Kng Hwee Tin xuất sắc nghiệp Thạc Sỹ Quản trị Kinch doanh tại Đại học tập Quốc Gia Singapore, chỗ bà được thừa nhận thành tích xuất sắc đẹp cùng với Huy chương Vàng về Tài thiết yếu. Bà xong chương trình Quản lý Cấp cao của ngôi trường Kinc doanh Harvard năm năm 2016 cùng Chương thơm trình Đào chế tác Nhà Điều hành tại ngôi trường Wharton ở trong đại Đại học tập Pennsylvania năm 2004.


*

Ông Tan Yew Chin

Tổng Giám đốc Điều hànhTập đoàn CapitaL& Singapore


Tan Yew Chin là Giám đốc điều hành (CEO), CapitaLvà Singapore. Ông chịu đựng trách nhiệm mang lại dự án nhỏ lẻ, nhà ở cùng không gian thao tác làm việc (bao hàm kân hận nhỏ lẻ và thương mại) của CapitaLvà tại Singapore. Yew Chin là thành viên của Ủy ban điều hành CapitaLvà.

Trước khi được chỉ định, Yew Chin là Giám đốc điều hành và quản lý khối bán lẻ với tmùi hương mại của CapitaLvà Singapore, Malaysia & Indonesia từ tháng 7 năm 2019 cho tháng 6 năm 2020. Trước khi bắt đầu làm CapitaL& vào thời điểm tháng 7 năm 2019, Yew Chin là Giám đốc quản lý điều hành của Ascendas-Singbridge tại Singapore & Đông Nam Á, nơi ông đo lường làm chủ chi tiêu với cách tân và phát triển với cai quản gia tài ở Singapore, Malaysia, Indonesia cùng cả nước.

Xem thêm: Khu Dân Cư Miếu Nổi Phường 3 Quận Bình Thạnh, Bất Động Sản Bán 2021

Yew Chin gồm hơn 30 năm tay nghề vào nghành nghề dịch vụ BDS trên nghành đầu tư, cải tiến và phát triển và cai quản tài sản. Ông là 1 trong những giữa những tín đồ đi đầu đã hỗ trợ thành lập Technology Park Pte Ltd - chi phí thân của Arcasia Land cùng Ascendas - vào thời điểm năm 1990, với sẽ thiết lập cấu hình và cải cách và phát triển hạng mục đầu tư chi tiêu của Singapore. Ông Tan bước đầu sự nghiệp vào thời điểm năm 1987 với Colliers Goh với Tan, chỗ ông chịu trách nhiệm cai quản hạng mục nhà ở, công nghiệp và thương mại.