Các Dạng Bài Tập Hóa Học Lớp 9 Chọn Lọc, Có Lời Giải

... Các chủ đề bồi dưỡng HSG – Hố 9 (Phần Hố học vơ cơ) CÁC CHỦ ĐỀ BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI – MÔN HÓA 9 (PHẦN HOÁ HỌC VÔ CƠ) A. BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH. Đây là dạng bài tập lý thuyết, rất đa dạng, ... cho tác dụng với dung dòch NaOH dư thấy thoát ra khí mùi khai. Trang 2 Các chủ đề bồi dưỡng HSG – Hố 9 (Phần Hố học vơ cơ) - Viết các PTPƯ giải thích các thí nghiệm trên. Bài tập 14: Nhiệt phân ... Tìm 2 chất vô cơ thỏa chất Q. A B C Q Q Q Q X Y Z CHỦ ĐỀ 3: NHẬN BIẾT Phướng pháp làm bài: Trang 7 t 0 Các chủ đề bồi dưỡng HSG – Hoá 9 (Phần Hoá học vô cơ) Bước 1:Trích mẫu thử. Bước 2: Chọn thuốc...

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa học lớp 9 chọn lọc, có lời giải


*

... N2, CH4, He Chuyên đề 16: Viết phương trình hoá học để Điều chế chất vô cơ và thực hiện sơ đồchuyển hoá (Vận dụng tính chất hoá học của các chất và các phản ứng hoá học điều chế các chất để ... biết các hoá chất bị mất nhãn trong các lọđựng từng chất sau: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. Chuyên đề 15: Tách – Tinh chế các chấtĐể tách và tinh chế các chất ta có thể:1/ Sử dụng các ... ng h c sinh gi i môn hoá h cà ệ ồ ưỡ ọ ỏ ọkế hoạch bồi dưỡng hsgmôn: Hoá Học 9 Stt Tên chuyên đề Số tiếtI Rèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phương pháp giải toán hoá học thông dụng.1...
*

... húa 9 kế hoạch bồi dỡng hsgmôn: Hoá Học 9 Stt Tên chuyên đề Số tiếtI Rèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phơng pháp giải toán hoá học thông dụng.1 Viết, hoàn thành các phơng trình hoá ... biết phân biệt các hợp chất vô cơ 042 Bài tập tách tinh chế các chất vô cơ 043 Điều chế các chất vô cơ 044 Viết và hoàn thành các phơng trình hoá học để thực hiện sơ đồ chuyển hoá - chuỗi phản ... hữu cơ 04d Bài tập tổng hợp 08 Chuyên đề 1: Viết phơng trình hoá họcI/ Phản ứng vừa có sự thay đổi số oxi hoá, vừa không có sự thay đổi số oxi hoá. 1/ Phản ứng hoá hợp.- Đặc điểm của phản ứng:...
*

... đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 kim phút. Tính tỉ số của các vận tốc góc, vận tốc dài và gia tốc của các kim. Coi như các kim chuyển động tròn đều. B14: Một bánh xe đường kính 4m quay với gia tốc ... (HV2.3). F 1 = 10N ; F 2 = 16N ; F 3 = 19N ; điểm đặt của các lực lần lượt cách O là 8m ; 4m ; 3m. Tính momen lực đối với trục quay đó? F 1 135 0 O F 3 F 2 90 0 160 0 HV2.3 F 2 60 0 F 1 7 5 0 O ... phải truyền lực tiếp tuyến bao nhiêu tại xích đạo để truyền cho các quả cầu các momen cần thiết? ĐS: M 1 = 0,6 89( N.m) ; M 2 = 9, 844(N.m) ; F 1 = 3,05N ; F 2 = 11,53N. B6: Một thanh OA đồng chất...
*

... Đề hoá học Câu1:Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và kim loại hoá trị 2 bằng dung dịch HCl thu đc 2,24l H 2 .Xác định tên kim loại M ... Thí nghiệm 3:Hoà tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl d tháy thoát ra 9/ 4 V lít khí a.Viết phơng trình phản ứng và giải thích các thí nghiệm b.Xác định% khói lợng mỗi kim loại trong X Câu14:Cho ... trung hoà của 2 kim loại A,B đều có hoá trị 2 .Sau 1 thời gian thu đc 3,36 lít khí CO 2 và còn lại hỗn hợp chất rắn Y.Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl d rồi cho khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn...
*

... K 2 O không bị H 2 , CO khử. - Các oxit kim loại khi ở trạng thái hoá trị cao là oxit axit nh: CrO 3 , Mn 2 O 7 , - Các phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều kiện của từng phản ứng. ... nhận biết các chất) Stt Thuốc thử Dùng để nhận Hiện tợng 1 Quỳ tím - Axit - Bazơ tan Quỳ tím hoá đỏ Quỳ tím hoá xanh 2 Phenolphtalein (không màu) Bazơ tan Hoá màu hồng 3 Nớc(H 2 O) - Các kim loại ... chất STT Chất cần nhận biết Thuốc thử Hiện tợng 1 Các kim loại Na, K( kim loại kiềm hoá trị 1) Ba (hoá trị 2) Ca (hoá trị 2) Al, Zn Phân biệt Al và Zn Các kim loại từ Mg +H 2 O Đốt cháy quan sát màu...
... b.Khi k 1 đóng k 2 ngắt R 3 c.Khi k 1 k 2 đều đóng + A R 1 R 2 C 62. Cho mạch điện như hình vẽ R 1 = R 2 =6 Ω R 3 =3 Ω U AD =6V k 1 R a =0.Xác đònh số chỉ các am pe kế A R 2 R 3 D a.Khi k 1 ngắt ... =6 Ω C R 5 =12 Ω R a =0 R 3 Xác đònh số chỉ am pe kế R 2 79. Cho mạch điện như hình vẽ R 1 N R 4 R 1 =R 2 = R 3 =3 Ω A R 4 =1 Ω U AB =9V R a =0 R 3 * I a =? *Nối Mvà B bằng 1 vôn kế U V =? *Bỏ ... điện như hình vẽ R 1 =1 Ω R 2 = R 3 = R 4 =R 5 =6 Ω R 6 =3 Ω R 1 R 4 R 6 D U AD =24V A B C Tính các HĐT U AC U BD U BE R 2 E R 5 65. Cho mạch điện như hình vẽ A+ - B R 1 =R 2 =3 Ω R AB =8 Ω U...

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Terra Gold Việt Nam, Tất Cả Về Chủ Đầu Tư Terra Gold Việt Nam


... ( Đề chung tỉnh Nam Định vào LHP năm 199 9-2000 ) Bài 2: Cho biểu thức A = x xx 24 44 2 ++ a/ Với giá trị nào của x thì biểu thức A có nghĩa. b/ Tính giá trị của biểu thức A khi x = 1 ,99 9. ( Đề ... biểu thức A có nghĩa. b/ Tính giá trị của biểu thức A khi x = 1 ,99 9. ( Đề thi tỉnh Nam Định năm 199 9-2000 ) Bài 3: Cho biểu thức T = 1 1 1 1 1 2 + ++ + + + x x xx x xx x ( Với x > 0; x # 0 ... a 0. ( Đề thi tỉnh Nam Định năm 2001-2002 ) Bài 6: Rút gọn các biểu thức sau: P = nm mnnm nm nm + ++ + 2 với m 0, n 0 và m n. Q = ba ba ab abba + : 22 với a > 0; b > 0. ( Đề chung...
... Các chuyên đề Toán 9 Chuyên đề 1: Số chính phươngI Khái niệm:- Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên.- Mười số chính phương đầu tiên là: 0,1,4 ,9, 16,25,36, 49, 64,81, ... phương Chuyên đề 2: Tính chất so sánh phân so sánh1/ Quy đồng mẫu các phân số đã cho rồi so sánh các tử nhau.2/ Viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số cùng tử rồi so sánh các mẫu với ... So sánh tỉ số các phân số đã cho với 1 dựa vào tính chất Nếu thì x 3 3,613 54