Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh

Lưu ý : Đăng ký thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ cần member cá nhân. Để tăng cấp hội viên, sung sướng tương tác với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh

*

*

*
*
4993

CÔNG TY CP. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Giới thiệu


*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ tải

TOPhường 5 doanh nghiệp lớn thuộc ngành - Kinh doanh bất động sản

TOP. 500 doanh nghiệp lớn tứ nhân lớn số 1 Việt NamXem thêm: Chung Cư Era Town Quận 7 Map S, Google Maps

Phát Đạt thường xuyên nằm trong Top nhà chi tiêu BDS đáng tin tưởng cùng vững mạnh xuất dung nhan độc nhất vô nhị Việt Nam


Tên Doanh nghiệp: chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá toàn quốc (Vietphái mạnh Report JSC)

Người Chịu đựng trách rưới nhiệm cai quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh