Công Ty Cp Xây Dựng Số 5

*

Bạn đang xem: Công ty cp xây dựng số 5

Xem thiết bị thị chuyên môn

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch thanhcongtower.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần bự và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thanhcongtower.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân thanhcongtower.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thanhcongtower.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài giữ hễ thời gian ngắn 1,950,937,901 1,908,611,301 2,054,848,781 2,135,236,975
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước thanhcongtower.comau
EPthanhcongtower.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthanhcongtower.com (%)
GOthanhcongtower.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch thanhcongtower.comale Trướcthanhcongtower.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thanhcongtower.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Tiến độ các dự án vẫn tham mê gia

Mã thanhcongtower.comàn EPthanhcongtower.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADG Hthanhcongtower.comX 2.3 55.3 24.5 1,105.2
BFC Hthanhcongtower.comX 2.3 23.4 10.0 1,280.6
CKG Hthanhcongtower.comX 2.2 17.8 8.2 1,278.7
HTI Hthanhcongtower.comX 2.4 16.4 6.8 416.7
PGD Hthanhcongtower.comX 2.2 27.6 12.7 2,659.4
thanhcongtower.comBV Hthanhcongtower.comX 2.4 13.8 5.6 429.9
thanhcongtower.comC5 Hthanhcongtower.comX 2.4 22.0 9.4 374.6
thanhcongtower.comFC Hthanhcongtower.comX 2.3 24.0 10.5 269.6
DRC Hthanhcongtower.comX 2.3 26.7 11.4 3,142.1
TCH Hthanhcongtower.comX 2.5 21.9 8.8 8,144.0

Xem thêm: Các Mẫu Nhà 1 Trệt 1 Lầu 1 Sân Thượng Phổ Biến Tại Sài Gòn, Tổng Hợp Các Mẫu Nhà 1 Trệt 1 Lầu Hiện Đại

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thanhcongtower.com tổng hợp trường đoản cú các mối cung cấp an toàn và tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những đơn vị chi tiêu. Tuy nhiên, thanhcongtower.comhop chúng tôi ko Chịu trách nát nhiệm trước đều khủng hoảng như thế nào vị áp dụng các tài liệu này.
*