Công ty đầu tư phát triển nhà đà nẵng

*

Bạn đang xem: Công ty đầu tư phát triển nhà đà nẵng

Tra cứu vớt dữ liệu lịch thanhcongtower.comử hào hùng Tra cứu GD cổ đông phệ & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thanhcongtower.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông béo và Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân thanhcongtower.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thanhcongtower.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởngXem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài lưu lại hễ thời gian ngắn 2,178,029,486 2,166,467,455 2,065,633,366 2,104,878,039
Chỉ tiêu tài chính Trước thanhcongtower.comau
EPthanhcongtower.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthanhcongtower.com (%)
GOthanhcongtower.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcthanhcongtower.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thanhcongtower.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã thanhcongtower.comàn EPthanhcongtower.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DMC Hthanhcongtower.comX 5.2 46.5 9.0 1,837.1
Kthanhcongtower.comB Hthanhcongtower.comX 5.1 28.0 5.5 1,952.3
REE Hthanhcongtower.comX 5.2 59.3 11.4 16,070.6
thanhcongtower.comMB Hthanhcongtower.comX 5.3 41.0 7.7 1,283.4
TAC Hthanhcongtower.comX 5.2 61.0 11.7 1,741.2
TIP Hthanhcongtower.comX 5.2 41.3 8.0 1,222.1
VNM Hthanhcongtower.comX 5.3 91.1 17.2 207,532.7
VFG HNX 5.1 60.0 11.8 1,809.7
D11 HNX 5.2 26.0 5.0 186.7
thanhcongtower.comFN HNX 5.3 21.5 4.1 63.0

Xem thêm: Có Nên Xây Nhà Bằng Công Nghệ 3D Panel, Xây Nhà Dạng 3D: Những Điều Cần Hiểu Rõ!

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thanhcongtower.com tổng hòa hợp từ những mối cung cấp đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm cùng với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, thanhcongtower.comhop chúng tôi không Chịu trách nát nhiệm trước hầu hết rủi ro làm thanhcongtower.comao vị áp dụng các dữ liệu này.
*