Đề thi điều kiện tiếng anh vào 10

... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MÔN : TIẾNG ANH (ĐIỀU KIỆN) thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời hạn giao đề) CHÚ Ý : - Thí sinh có tác dụng vào phiếu vấn đáp Đề thi ko thu lại - Đề thi gồm 02 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN : TIẾNG ANH (ĐIỀU KIỆN) Thờigianlàmbài: 60 phút (khôngkểthờigiangiaođề) Họvàtênthísinh: ... NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ THI MÔN : TIẾNG ANH (ĐIỀU KIỆN) PHIẾU TRẢ LỜI thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) chúng ta tên thí sinh: …………………………………………………………… Số báo danh: ……………………………………………………………………...

Bạn đang xem: Đề thi điều kiện tiếng anh vào 10


*

... 99 - 100 It rained continuously but we all enjoyed the trip (IN SPITE OF)   The kết thúc  hướng dẫn chấm Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối = 10) - ... 81 100 = điểm/câu PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR và VOCABULARY I Questions - 5: C A D B D D B B C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 B 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C trăng tròn C II Questions - 20: III Questions 21 - 30: ... D 75 C 78 A 79 C 80 C II Questions 61 - 70 III Questions 71 - 75: 71 B 72 B PART THREE: WRITING I Questions 76 - 80: 76 B 77 D II Questions 81 - 90: 81 - 82 After three hours traveling by boat,...
*

... She left the room and said nothing D both A & C _THE kết thúc So GD-DT phái nam Dinh Trường thpt trần Hưng Đạo Ma de: 003 Đề thi giờ đồng hồ Anh lop 12 cuoi nam (2006-2007) Thời ... Present _THE end So GD-DT phái nam Dinh Trường thpt nai lưng Hưng Đạo Ma de: 002 Đề thi tiếng Anh lop 12 cuoi phái mạnh (2006-2007) thời hạn làm 60 phut I Choose the best answer to lớn ... Successful _THE end So GD-DT phái mạnh Dinh Trường trung học phổ thông è Hưng Đạo Ma de: 004 Đề thi giờ đồng hồ Anh lop 12 cuoi phái nam (2006-2007) thời gian làm 60 phut I Read the text carefully and...
*

*

... Answer key to lớn this kiểm tra / now …………………………………………………………………………………………… Trêng trung học cơ sở DE ON THI VAO LOP 10 thpt test I Choose the best answer khổng lồ complete the following sentences: ( 2.0p ) 1.This is the ... Novel…………………………………………………………… 4.Computers are used to design new models People ………………………………………………… Trêng thcs DE ON THI VAO LOP 10 trung học phổ thông kiểm tra i.Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that ... By Alexander Graham Bell We (not see) _each other since we (leave) _high school in 199 9 IV Read the passage below & answer the questions.(1.5P) Vietnam’s New Year is celebrated according...
*

... (Key N0 4) KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt - NĂM HỌC 2009-2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời hạn giao đề Đáp án đ ề (Đề thi gồm: 02 trang) I - Choose the word ... -HẾT 20 BỘ 10 ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2012 căn dặn Thí sinh: làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; Không áp dụng loại tư liệu nào, tính từ lúc điển Good luck & success! Đề (Đề thi gồm: ... Thí sinh: -HẾT có tác dụng (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; 18 BỘ 10 ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2012 Không áp dụng loại tư liệu nào, kể từ điển Good luck và success! Đáp án đ ề (Đề thi...
... Her khổng lồ answer B that she answer C that she would answer D her answering Please write your answers ink • • • • A in B with C of D by Peter was not feeling well, so we gave him khổng lồ than you ... Town & pleasanter to live Many people think và go khổng lồ the country the summer holidays they cannot live all the year round Some have a cottage in the village so that they can go there ... ( 12 to rise) up from the bed and (13 lớn begin) lớn walk up và down I (14 can) _ see that she (15 lớn make) up her mind to lớn something và I (16 not to lớn like) _ lớn interrupt...
... By the members of the tiệc ngọt right now The only thing I haven"t got is a garden If I (have) one, I would grow a lot of flowers I think your gate needs (paint) before Christmas She ... Father has gone away He (be) back in a week Page of If I had had breakfast this morning, I (not be) hungry now 10 My sister is used khổng lồ (take) khổng lồ the zoo every Sunday Question III Give ... Advantageous in many ways A student is exposed lớn a new culture This culture teaches him or her about other people and other ways of thinking, which can promote friendships among countries He can...
... Www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 14 A 15 D 1B 16 D 2C 17 A 3 chiều 18 C 4A 19 B 5A 20 D 6B 21 D 7B 22 C 8A 23 C 9D 24 B 10 C 25 B 11 C 26 D 12 B 27 D 13 A 28 D www.dethithudaihoc.com 245 245 ... Bự oxi hóa sắt kẽm kim loại cặp điện rất chuẩn nhỏ dại D kim loại cặp oxi hóa - khử điện cực chuẩn nhỏ 0,00 V đẩy hiđro khỏi hỗn hợp axit - HẾT 245 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN HÓA HỌC 245 ... C CrO, Cr(OH)2 bao gồm tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 gồm tính lưỡng tính D Hợp chất Cr(II) bao gồm tính khử sệt trưng; Cr(III) vừa tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử; Cr(VI) gồm tính oxi hóa Câu 14 : mang đến dung dịch...
... 2C 3 chiều 4A 5A 6B 7B 8A 9D 10 C 11 C 12 B 13 A 14 A 15 D 16 D 17 A 18 C 19 B đôi mươi D 21 D 22 C 23 C 24 B 25 B 26 D 27 D 28 D 29 C 30 D 31 A 32 B 33 C 34 D 35 A 36 B 37 D 38 C 39 B 40 D 41 C 42 C 43 ... Kiềm: CH3ClCHCl CH3COOCH=CH2 CH3COOCH2-CH=CH2 CH3CH2CHOHCl CH3COOCH3 sản phẩm tạo tất cả bội phản ứng tráng gương A 1, 2, B 1, C 3, D Câu 36 : Thêm NH3 cho dư vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 0,01 ... Phân C CrO, Cr(OH)2 bao gồm tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH )3 tính lưỡng tính D Hợp chất Cr(II) tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa tất cả tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử; Cr(VI) tất cả tính oxi hóa Câu 14: cho dung...

Xem thêm: Nơi Ươm Mầm Thiện Cho Những Thiếu Niên Lầm Lỡ, Nơi Làm Mới Tâm Hồn Trẻ Hư


... Traveling by train Jack is not old as he looks They’ve known each other they were at school you didn’t live so far away, we would visit you more often She was late of the traffic ... We couldn"t sleep The train arrived late _ to the snowstorm There is none so deaf _ those who will not hear we lived in a town, life would be easier 10 I love this music, và so ... August (a) for (b) in (c) since (d) no word is needed 33 This machine needs _ (a) to lớn repair (b) repairing (c) repaired (d) being repair 34 This coffee tastes _ (a) sweetly (b) sweet (c) sweetness...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập thứ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8