Đề thi tự luận môn logic học có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.38 KB, 9 trang )


Bạn đang xem: Đề thi tự luận môn logic học có đáp án

GIẢI ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNGCâu 1 (2 điểm):Định nghĩa khái niệm?Phân tích làm rõ nội dung các đặc trưng của khái niệm.Cho ví dụminh họa.Câu 2 (1 điểm):Mô tả quan hệ về ngoại diên giữa các khái niệm sau:a. Công an nhân dân, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, chiến sĩ thi đua.b. Đảng viên, đoàn viên, sinh viên chính quy, sinh viên.
Câu 3 (3 điểm):Xây dựng bảng chân lý của công thức sau:F= <(b^ c ) + d > <<(ac) v d> + (b a) >Câu 4 (2 điểm):Cho phán đoán sau: “Không phải một số sinh viên trường đại học Cảnh sát nhân dân làbộ đội”, phán đoán này nhận giá trị sai.Dựa vào hình vuông logic hãy chỉ ra tất cả các
phán đoán có quan hệ với phán đoán trên và xác định giá trị logic của chúng.Câu 5 (2 điểm):Hãy kiểm tra tính logic của suy luận sau: “Nếu không rèn luyện thể lực thường xuyên vànắm vững nghiệp vụ thì sẽ không bắt được đối tượng phạm tội.Muốn nắm vững nghiệpvụ và rèn luyện thể lực thường xuyên thì phải siêng năng. Nếu bắt được đối tượng phạmtội thì sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Nếu giữ gìn được an ninh trật tự thì người dânsẽ có cuộc sống an toàn. Các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh A có thể bắt được đối tượngphạm tội.Vậy người dân có cuộc sống an toàn.”ĐÁP ÁN:
Câu 1:Định nghĩa: Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng, phản ánh những dấuhiệu bản chất, khác biệt của sự vật hiện tượng.Đặc trưng của khái niệm:+Thứ nhất: Khái niệm phản ảnh bản chất của sự vật hiện tượng hay lớp sự vật hiệntượng thông qua các dấu hiệu cơ bản khác biệt.Mỗi sự vật trong tế giới khách quan tồntại nhiều dấu hiệu, trong đó có dấu hiệu cơ bản và không cơ bản.Dấu hiệu cơ bản là dấu
hiệu phản ánh những thuộc tính , những đặc điểm, những quan hệ quy định bản chấtbên trong đặc trưng chất lượng của sự vật hiện tượng.Dấu hiệu không cơ bản là nhữngdấu hiệu không biểu thị bản chất, không quy định đặc trưng chất lượng của sự vậtVd: Dấu hiệu cơ bản của “Tội phạm” là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy địnhtrong luật hình sự, hành vi có lỗi, do người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thựchiện; dấu hiệu không cơ bản là thời gian, địa điểm, diễn biến cụ thể…của từng tội phạmtrong thực tế.Dấu hiệu cơ bản chỉ tồn tại trong một sự vật gọi là dấu hiệu cơ bản đơn nhất.Vd: Có ý thức, biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động là dấu hiệu cơ bản chung của
loài người; “thủ đô, trung tâm kinh tế chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam” là dấu hiệu cơ bản đơn nhất của “thành phố Hà Nội”Dấu hiệu cơ bản chung và đơn nhất được gọi là dấu hiệu cơ bản khác biệt.Như vậy, do phản ánh các dấu hiệu cơ bản khác biệt mà mỗi khái niệm vừa vạch rõ bảnchất của đối tượng, vừa làm rõ sự khác biệt của đối tượng đó với đối tượng khác.+Thứ hai: Khái niệm cho ta sự hiểu biết tương đối chính xác và toàn diện về các sự vậthiện tượng trong thế giới khách quan.Sự hiểu biết tương đối chính xác vì mỗi khái niệmđều phản ánh về các dấu hiệu cơ bản của đối tượng, các dấu hiệu đó quyết định sự tồn
tại trong trạng thái xác định về chất của đối tượng được phản ánh.Sự hiểu biết tươngđối toàn diện vì những thuộc tính, những mối lien hệ được phản ánh trong khái niệm chiphối toàn bộ các mặt của đối tượng được phản ánh.Vd:Khái niệm về cacbon, nó là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có kí hiệu là C vàsố nguyên tử là 6 và nguyên tử khối là 12,vv…Nó phản ánh những thuộc tính tương đốichính xác và toàn diện để con người hiểu thêm về cacbon+Thứ ba: Khái niệm vừa là kết quả của tư duy vừa là phương tiện để phát triển tưduy.Khái niệm được hình thành trong quá trình nhận thức của con người và thế giớikhách quan.Mỗi một khái niệm vừa phản ánh trình độ nhận thức của con người vừa làcông cụ được con người sử dụng để tiếp tục phát triển nhận thức của mình.Đồng thời,
mỗi khái niệm lại được sử dụng vào quá trình hoạt động thực tiễn, góp phần chỉ đạohoạt động thực tiễn và thông qua đó mà không ngừng thúc đẩy hoạt động thực tiễn vàhoạt động nhận thức của con người phát triển.Vd: Khái niệm từ “chủ nghĩa xã hội” của Lênin và sau đó ta phát triển nó lên thành “Cộngsản chủ nghĩa”, cao hơn và xuất phát từ sản phẩm tư duy ban đầuCâu 2:a. Đặt “Công an nhân dân” là A, “Cảnh sát giao thông” là B, “Cảnh sát điều tra” là C,
“Chiến sĩ thi đua” là D.Quan hệ về ngoại diên giữa các khái niệm ta có mô hình sau:b. Đặt “Đảng viên” là A, “Đoàn viên” là B, “Sinh viên chính quy” là C, “Sinh viên” là DQuan hệ về ngoại diên giữa các khái niệm ta có mô hình sau:Câu 3:Xây dựng bảng chân lí:
Kết quả: 1010111011110110Câu 4:Đặt S là “Sinh viên trường Đại học cảnh sát nhân dân”P là “bộ đội”Phán đoán đã cho tương đương với SeP có giá trị sai “Mọi sinh viên trường Đại học cảnhsát nhân dân không phải là bộ đội”
+Phán đóan có quan hệ đối chọi trên với SeP là SaP có giá trị không xác định.Vậy “Mọisinh viên trường Đai học cảnh sát nhân dân là bộ đội” có giá trị không xác định (A đúngkhi S thuộc P, A sai khi S giao P khác rỗng)+Phán đoán có quan hệ lệ thuộc với Sep là Sop có giá trị không xác định.Vậy “Một số sinhviên trường Đại học cảnh sát nhân dân không phải là bộ đội” có giá trị không xác định (Ođúng khi S giao P khác rỗng hoặc P thuộc S, O sai khi S thuộc P)+Phán đoán có quan hệ mâu thuẫn với SeP là SiP có giá trị đúng.Vậy “Một số sinh viêntrường Đại học cnah3 sát nhân dân là bộ đội” có giá trị đúng.
Câu 5:Đặt P là “rèn luyện thể lực thường xuyên và nắm vững nghiệp vụ”S là “bắt được đối tượng phạm tội”Q là “siêng năng”R là “góp phần giữ gìn an ninh trật tự”V là “người dân sẽ có cuộc sống an toàn”
Khi đó:Từ S=1,PS = 1 ta có R=1Từ RV = 1, R=1 ta có V=1Vậy suy luận trên là logicC2:Áp dụng các quy tắc đồng nhất thức ta có:F=(PS)(QP)(SR)(RV)SV= Q.S.P.(S v R)(R v V) V=Q.S v P.V v V v R=1 (vì V v V = 1)

Xem thêm: Bán Đất Tại Xã Chí Công Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận, Xã Chí Công

*
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngân hàng đề thi môn Tin Học Đại Cương ứng dụng tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 22 1 4