Đèn chiếu nghỉ cầu thang

*
90, độ sáng 860lm/1600lm, cấp đảm bảo IP65 sử dụng được ngoại trừ trời" srcset="https://thanhcongtower.com/den-chieu-nghi-cau-thang/imager_1_6398_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />
*
90, ánh sáng 430 lumens, cấp đảm bảo an toàn IP65 dùng được xung quanh trời" srcset="https://thanhcongtower.com/den-chieu-nghi-cau-thang/imager_2_6398_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />