GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ KINH DOANH

Giáo trình Thống kê marketing Thống kê sale Những vụ việc chung về thống kê học tiêu chuẩn tổng vừa lòng thống kê chỉ số thống kê lại Thống kê kết quả sản xuất Thống kê giữ chuyên sản phẩm & hàng hóa những thống kê lao cồn và tiền lương

Bạn đang xem: Giáo trình thống kê kinh doanh

*
pdf

Toán xác suất_ Chương 8


*
doc

Luận văn: Giải pháp nâng cấp năng suất lao động của các doanh nghiệp việt nam


*
pdf

chính sách Thống Kê số 04/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003


*
pdf

Hợp độc nhất tổng khảo sát nông nghiệp với công tác thống kê ghê doanh: Cơ sở chủ yếu cho tổng điều ra tiếp sau ở Canada


*
pdf

Luận văn tốt nghiệp "Sử dụng phương thức thống kê trong vấn đề đánh giá kết quả sản xuất marketing ở công ty kinh doanh...


Nội dung

i Lời giới thiệuĐể đáp ứng nhu mong về tài liệu đào tạo và học tập cho sinh viên trình độ caođẳng; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và cải thiện chất lượng đào tạo; trường Cao đẳngThương mại công ty trương tổ chức biên soạn giáo trình, bài bác giảng chung các môn học,học phần đang được triển khai trường dạy.Thực hiện nhà trương trên, Khoa Tài chính-Ngân hàng đang phân công giảng viênthuộc bộ môn Thống kê biên soạn giáo trình Thống kê sale để dùng phổ biến chosinh viên những ngành: quản trị khiếp doanh, quản lí trị thương mại dịch vụ và du lịch lữ hành, Quảntrị khách hàng sạn, quản lí trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống, Marketing, kinh doanh thươngmại, Tài bao gồm - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán trình độ cao đẳng, giúpcho việc huấn luyện của giáo viên và câu hỏi học tập của sinh viên được thuận lợi.Giáo trình Thống kê marketing được soạn dựa theo đề cương chi tiết họcphần Thống kê sale và thừa kế Giáo trình nguyên tắc Thống kê –Trường Caođẳng yêu thương mại của group tác giả Nguyễn Thị Việt Châu (chủ biên)- Huỳnh VănĐặng- Lê Thị Thanh Thủy; cũng tương tự tham khảo những tài liệu định hướng thống kêTrường Đại học kinh tế tài chính quốc dân PGS.TS. Trằn Ngọc Phác, TS. è Thị Kim Thu(chủ biên), Thống kê công ty - GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm - PGS.TS. Nguyễn CôngNhự NXB giáo dục và đào tạo Việt Nam; Thống kê dịch vụ thương mại trong nền kinh tế tài chính thị trường - TS.Lê trằn Hảo NXB Thống kê.Nội dung của giáo trình bao hàm 7 chương:Chương 1. Những vụ việc chung về thống kê lại họcChương 2. Một vài chỉ tiêu tổng vừa lòng thống kêChương 3. Hàng số thời gianChương 4. Chỉ số thống kêChương 5. Thống kê hiệu quả sản xuất và chi tiêu sản phẩmChương 6. Thống kê lưu chuyển hàng hóaChương 7. Thống kê lao đụng và tiền lươngĐể giáo trình này mang lại tay fan đọc, người sáng tác ghi nhận cùng cảm ơn s ự giúp đỡ,tham gia chủ ý góp ý, biên tập, thay thế của hội đồng khoa học cung cấp khoa và hộiđồng công nghệ nhà trường.Mặc dù đang rất nạm gắng, tuy nhiên giáo trình Thống kê marketing vẫn khôngtránh được hầu như sai sót tốt nhất định. Người sáng tác chân thành mong mỏi đợi nhận thấy sự góp ýcủa độc giả để lần tái bản sau được hoàn thành hơn.Các chủ ý tham gia xin được gửi về địa chỉ cửa hàng thongke.tcnh

Xem thêm: Các Loại Thuế Chuyển Quyền Sử Dụng Đất 2015, Các Loại Thuế, Phí Khi Chuyển Nhượng Qsdđ

gmail.comTrân trọng cảm ơn!Tác giảThS. Nguyễn Thị Việt Châuii MỤC LỤCLời giới thiệu ................................................................................................................. IiMục lục ......................................................................................................................... IiiCHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ thông thường VỀ THỐNG KÊ HỌC ...........................1I. Đối tƣợng của thống kê học tập .........................................................................................11. Sơ lƣợc về sự việc hình thành và cách tân và phát triển của thống kê học tập ..........................................12. Quan niệm thống kê ...................................................................................................23. Đối tƣợng nghiên cứu và phân tích của thống kê lại ..........................................................................3II. Một số trong những khái niệm thƣờng cần sử dụng trong thống kê...........................................................41. Tổng thể thống kê và solo vị tổng thể ........................................................................42. Tiêu thức thống kê lại .....................................................................................................53. Tiêu chuẩn thống kê .......................................................................................................5III. Các loại thang đo trong những thống kê ...............................................................................61. Thang đo định danh ...................................................................................................62. Thang đo sản phẩm công nghệ bậc .......................................................................................................63. Thang đo khoảng tầm .......................................................................................................74. Thang đo phần trăm ............................................................................................................7IV. Khái quát quá trình phân tích thống kê ..................................................................71. Điều tra thống kê lại .......................................................................................................82. Tổng vừa lòng thống kê...................................................................................................123. Phân tích thống kê ...................................................................................................22Câu hỏi ôn tập ................................................................................................................25Bài tập ............................................................................................................................26Tài liệu xem thêm .........................................................................................................27CHƢƠNG 2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP THỐNG KÊ ...............................28I. Số tuyệt đối.................................................................................................................281. Khái niệm ................................................................................................................282. Đặc điểm..................................................................................................................283. Phân một số loại ..................................................................................................................29II. Số tƣơng đối ..............................................................................................................291. định nghĩa ................................................................................................................292. Đặc điểm..................................................................................................................303. Phân loại ..................................................................................................................30III. Số trung bình ............................................................................................................361. Khái niệm ................................................................................................................362. Đặc điểm..................................................................................................................373. Phân loại ..................................................................................................................374. Kiểu mốt ..........................................................................................................................435. Số trung vị ...............................................................................................................46IV. Các chỉ tiêu đo độ biến thiên của tiêu thức .............................................................481. Khoảng tầm biến thiên ...................................................................................................492. Độ lệch tuyệt vời bình quân ....................................................................................503. Phƣơng sai ...............................................................................................................514. Độ lệch chuẩn chỉnh ..........................................................................................................515. Hệ số biến thiên .......................................................................................................52Câu hỏi ôn tập ................................................................................................................53iii Bài tập ............................................................................................................................54Tài liệu tham khảo .........................................................................................................58CHƢƠNG 3. DÃY SỐ THỜI GIAN ..........................................................................59I. Khái niệm, cấu thành, phân các loại dãy số thời gian ......................................................591. định nghĩa ................................................................................................................592. Cấu thành .................................................................................................................593. Phân nhiều loại ..................................................................................................................59II. Những chỉ tiêu phân tích hàng số thời gian .....................................................................601. Mức độ trung bình theo thời hạn ............................................................................602. Lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối....................................................................................623. Tốc độ cách tân và phát triển ......................................................................................................634. Tốc độ tăng (giảm) ..................................................................................................645. Giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của 1% tăng (giảm) .......................................................................65III. Dự đoán thống kê ....................................................................................................651. Khái niệm ................................................................................................................652. Một số phƣơng pháp dự đoán thống kê thƣờng dùng .............................................67Câu hỏi ôn tập ................................................................................................................68Bài tập ............................................................................................................................69Tài liệu xem thêm .........................................................................................................70CHƢƠNG 4. CHỈ SỐ THỐNG KÊ ...........................................................................71I. Khái niệm, tác dụng, phân các loại chỉ số ........................................................................711. Khái niệm ................................................................................................................712. Tính năng ..................................................................................................................713. Phân một số loại ..................................................................................................................72II. Phƣơng pháp lập chỉ số .............................................................................................731. Chỉ số động thái .......................................................................................................732. Chỉ số đối chiếu ..........................................................................................................763. Chỉ số chiến lược .......................................................................................................80III. Hệ thống chỉ số ........................................................................................................811. Có mang ................................................................................................................812. Phƣơng pháp lập ......................................................................................................823. Tính năng ..................................................................................................................82BÀI ĐỌC THÊM. PHƢƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG ...............841. Mục tiêu của chỉ số giá tiêu dùng .............................................................................842. Tư tưởng giá tiêu dùng ............................................................................................843. Chỉ số giá chi tiêu và sử dụng ...................................................................................................844. Phƣơng pháp tính chỉ số giá chi tiêu và sử dụng ......................................................................85Câu hỏi ôn tập ................................................................................................................86Bài tập ............................................................................................................................86Tài liệu tham khảo .........................................................................................................89CHƢƠNG 5. THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ....... 90I. Thống kê hiệu quả sản xuất ..........................................................................................901. Khái niệm, nhiệm vụ ...............................................................................................902. Khối hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất ...........................................................923. Phân tích hiệu quả sản xuất .......................................................................................96II. Thống kê túi tiền sản phẩm .................................................................................1001. Khái niệm, nhiệm vụ .............................................................................................1002. Phân tích túi tiền sản phẩm ................................................................................101iv Câu hỏi ôn tập ..............................................................................................................114Bài tập ..........................................................................................................................114Tài liệu tham khảo .......................................................................................................120CHƢƠNG 6. THỐNG KÊ LƢU CHUYỂN HÀNG HOÁ .....................................121I. Khái niệm, phân một số loại lƣu ship hàng hoá ..............................................................1211. Khái niệm, trọng trách .............................................................................................1212. Phân loại ................................................................................................................121II. Khối hệ thống chỉ tiêu những thống kê lƣu chuyển hàng hoá ...................................................1231. Chỉ tiêu cài hàng..................................................................................................1232. Chỉ tiêu bán hàng ...................................................................................................1233. Tiêu chí dự trữ hàng hoá ........................................................................................124III. Phân tích lƣu chuyển hàng hoá ..............................................................................1281. Phân tích tình hình tiến hành lƣu giao hàng hoá theo món đồ ......................1282. đối chiếu tình hình thực hiện lƣu ship hàng hoá theo tổng trị giá ....................1293. Phân tích tình hình triển khai lƣu giao hàng hoá theo đơn vị sale ........1304. đối chiếu tình hình thực hiện lƣu ship hàng hoá theo quy trình tiến độ ..........................1325. So sánh tình hình triển khai lƣu chuyển hàng hoá theo thời vụ ..........................1336. Phân tích vận tốc lƣu chuyển hàng hoá ...................................................................134Câu hỏi ôn tập ..............................................................................................................140Bài tập ..........................................................................................................................140Tài liệu tìm hiểu thêm .......................................................................................................145CHƢƠNG 7. THỐNG KÊ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƢƠNG ................................146I. Những thống kê lao động ....................................................................................................1461. Khái niệm, trách nhiệm .............................................................................................1462. Hệ thống chỉ tiêu thống kê lại lao đụng .....................................................................146II. Thống kê năng suất lao hễ ..................................................................................1531. Khái niệm, trách nhiệm .............................................................................................1532. Hệ thống chỉ tiêu những thống kê năng suất lao rượu cồn .....................................................1543. So sánh năng suất lao rượu cồn .................................................................................155III. Những thống kê tiền lƣơng...............................................................................................1601. Khái niệm, nhiệm vụ .............................................................................................1602. Khối hệ thống chỉ tiêu thống kê lại tiền lƣơng ...................................................................1603. So sánh tình hình thực hiện tổng quỹ lƣơng .......................................................161Câu hỏi ôn tập ..............................................................................................................164Bài tập ..........................................................................................................................164Tài liệu tham khảo .......................................................................................................167DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................168Phụ lục đáp án bài tập...............................................................................................169v -CHƢƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ phổ biến VỀ THỐNG KÊ HỌCMục tiêuChƣơng này trình diễn những vấn đề cơ bản về:- Sự hình thành, đối tƣợng nghiên cứu và phân tích của thống kê lại học;- quan niệm và những loại thang đo đƣợc áp dụng trong thống kê;- Khái niệm, yêu cầu, phƣơng pháp tiến hành điều tra thống kê;- có mang và các vấn đề hầu hết của tổng hợp thống kê;- Cách thực hiện phân tổ, lập bảng và đồ thị vào thống kê;- có mang và những vấn đề cần chú ý khi thực hiện phân tích thống kê.Nội dungI. Đối tƣợng của thống kê lại học1. Sơ lƣợc về sự việc hình thành và trở nên tân tiến của thống kê lại họcThống kê học là một trong môn kỹ thuật xã hội, thành lập và cải tiến và phát triển theo nhu yếu củahoạt động trong thực tiễn xã hội. Trƣớc khi trở thành một môn khoa học, những thống kê học sẽ cónguồn gốc lịch sử vẻ vang phát triển vô cùng lâu. Đó là cả một quá trình tích luỹ kinh nghiệm tay nghề từgiản đơn đến phức tạp, đƣợc đúc rút dần thành trình bày khoa học ngày dần hoàn thiện.Từ thời chiếm hữu nô lệ, các chủ nô thƣờng tìm phương pháp ghi chép giám sát và đo lường để nắmđƣợc tài sản của mình; Ngƣời ta đang tìm thấy cách ghi chép trong một trong những di tích cổ đạiTrung Quốc, Hi Lạp, La Mã, Ai Cập… minh chứng ngay từ thời cổ xưa ngƣời ta đã biếtghi chép số liệu. Nhƣng các bước này còn đối chọi giản, tiến hành trong phạm vi nhỏ tuổi hẹp,chƣa mang tính chất chất thống kê lại rõ rệt.Dƣới chính sách phong kiến, công tác làm việc thống kê sẽ phát triển. Số đông các quốc giachâu Á, châu Âu đều đã có tổ chức nhiều việc đk và kê khai cùng với phạm vi rộng,nội dung đa dạng chủng loại có đặc điểm thống kê rõ ràng nhƣ đăng ký nhân khẩu, kê khai ruộngđất … Việc đăng ký kê khai này ship hàng cho bài toán thu thuế và bắt lính của giai cấpthống trị. Thống kê mặc dù đã hiện đại nhƣng chƣa đúc kết thành lý luận.Cuối gắng kỷ sản phẩm XVII, lực lƣợng sản xuất hành triển khỏe khoắn làm cho phƣơngthức chế tạo tƣ phiên bản chủ nghĩa ra đời. Kinh tế tài chính hàng hoá trở nên tân tiến dẫn đến các ngànhsản xuất cá biệt tăng thêm, phân công tích động xóm hội càng vạc triển. Hoạt độngkinh tế xóm hội càng ngày phức tạp, các kẻ thống trị xã hội phân hoá cấp tốc và đấu tranhgiai cung cấp càng trở bắt buộc gay gắt. Để phục vụ cho mục tiêu kinh tế, bao gồm trị với quân sự,nhà nƣớc tƣ bản và các chủ tƣ bạn dạng cần không ít thông tin thƣờng xuyên về thị trƣờng,giá cả, sản xuất, nguyên liệu, dân số… vì vậy công tác thống kê cải cách và phát triển nhanhchóng, sự nỗ lực tìm hiểu những hiện tƣợng với quá trình kinh tế tài chính xã hội trải qua cácbiểu hiện nay về mặt số lƣợng đòi hỏi những công ty làm công tác làm việc khoa học, phần đa ngƣời làmcông tác quản lý nhà nƣớc, làm chủ kinh doanh đi vào nghiên cứu lý luận và phƣơngpháp thu thập đo lường và tính toán số liệu thống kê. Những tài liệu về thống kê ban đầu đƣợc xuấtbản. Ở một số trong những trƣờng học bước đầu giảng dạy dỗ lý luận thống kê. Năm 1660 nhà kinh tế1 -học ngƣời Đức G. Conbring (1606-1681) đã huấn luyện và đào tạo tại trƣờng đại học Helmtedphƣơng pháp phân tích hiện tƣợng làng mạc hội phụ thuộc vào số liệu điều tra cụ thể. Tiếp nối ítlâu một vài tác phẩm có đặc điểm phân tích thống kê trước tiên ra đời, nhƣ cuốn số họcchính trị xuất phiên bản năm 1682 của Wiliam Petty (1623 – 1687). (1623-1687) một nhàkinh tế học tập ngƣời Anh. Vào cuốn sách này người sáng tác sử dụng phƣơng pháp tổng hợp vàso sánh để nghiên cứu và phân tích các hiện nay tƣợng thôn hội qua những con số. K. Markc vẫn mệnh danhcho Petty là ngƣời gây dựng môn những thống kê học1. Vào giữa thế kỷ thứ XVIII (năm 1759) mộtgiáo sƣ đại học ngƣời Đức G.Achenwall (1719-1772) lần trước tiên dùng danh từ“statistic” (một thuật ngữ nơi bắt đầu la tinh “status”). Có nghĩa là nhà nƣớc hoặc trạng tháicủa hiện tại tƣợng sau đây ngƣời ta dịch là “thống kê” để chỉ phƣơng pháp nghiên cứu nóitrên và ý niệm đó là môn học tập so sánh các nƣớc không giống nhau về đông đảo mặt qua những sốliệu thu thập đƣợc.Nhƣ vậy, lịch sử dân tộc phát triển của thống kê mang lại thấy: Thống kê là 1 môn khoahọc, thành lập và hoạt động và cải tiến và phát triển nhờ vào sự tích luỹ kiến thức và kỹ năng của nhân loại, rút ra đƣợc từkinh nghiệm nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, thực hiện để làm chủ xã hội.2. Khái niệm thống kêThuật ngữ “Thống kê” tất cả hai nghĩa- Nghĩa máy nhất: thống kê là các con số đƣợc ghi chép để phản ánh các hiệntƣợng với quá trình tài chính xã hội.Ví dụ 1: Số liệu về kim ngạch xuất khẩu, dân số...- Nghĩa trang bị hai: thống kê lại là khối hệ thống các phƣơng pháp thu thập, tổng hợp vàphân tích những con số của không ít hiện tƣợng với quá trình tài chính xã hội để tìm ra bảnchất với tính quy nguyên tắc vốn có của những hiện tƣợng ấy.Ví dụ 2: Điều tra dân số về những tiêu thức nhƣ độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, mứcsống, trình độ văn hoá, tình trạng hôn nhân gia đình và gia đình... Để có đƣợc những con số phảnánh thực trạng về số lượng dân sinh của nƣớc ta vào một thời điểm ví dụ nào đó, ban ngành thốngkê phải tổ chức thu thập, tổng hợp với phân tích những thông tin quan trọng về dân số; Trêncơ sở đó, cơ quan này đƣa ra những đánh giá đúng mực về thực trạng dân số nhằm giúpcho cấp quản lý vĩ mô trong phòng nƣớc hoạch định các cơ chế kinh tế xóm hội bao gồm liênquan đến số lượng dân sinh trong việc trở nên tân tiến dài hạn trên từng địa phƣơng với cả nƣớc.Từ hai nghĩa trên, rất có thể hiểu những thống kê một cách rất đầy đủ theo quan niệm sau:Thống kê là công nghệ nghiên cứu khối hệ thống các phƣơng pháp thu thập, tổng hợp vàphân tích những con số của không ít hiện tƣợng số phệ để tìm hiểu bản chất và tính quy luậtvốn có của bọn chúng trong điều kiện thời hạn và không gian cụ thể.Thống kê đƣợc ra đời trên cửa hàng lý luận của các môn khoa học công ty nghĩaduy vật lịch sử vẻ vang trong triết học Mác – Lê nin và môn kinh tế tài chính chính trị; đây là nền tảngđể hiện ra lý luận thống kê, hình thành hệ thống chỉ tiêu thống kê ship hàng yêu cầuquản lý chặt chẽ, có hiệu quả quá trình tái chế tạo xã hội, cải cách và phát triển sản xuất – dịchvụ, phân phát triển tài chính – buôn bản hội của khu đất nƣớc.1Các – Mác, Tƣ bản, Quyển thứ nhất, tập I, trang 368, đơn vị xuất bạn dạng Sự thật, Hà Nội, 1962.2 -3. Đối tƣợng nghiên cứu của thống kêĐối tƣợng phân tích của những thống kê là mặt lƣợng trong côn trùng quan hệ nghiêm ngặt vớimặt chất của những hiện tƣợng cùng quá trình kinh tế xã hội số khủng phát sinh trong nhữngđiều kiện thời gian và không khí cụ thể.Nhƣ vậy đối tƣợng nghiên cứu của thống kê bao gồm các văn bản sau:- thiết bị nhất, thống kê là một trong những môn công nghệ xã hội, thành lập và cải tiến và phát triển do nhu cầucủa chuyển động thực tiễn thôn hội. Bởi vậy đối tƣợng nghiên cứu của những thống kê là các hiệntƣợng cùng quá trình kinh tế - làng hội, nhƣ:+ những hiện tƣợng về quy trình tái tiếp tế của cải vật chất xã hội, cải cách và phát triển nềnkinh tế quốc dân qua những giai đoạn vận động cấp dưỡng - triển lẵm - trao đổi - tiêudùng.+ các hiện tƣợng về dân số, lao động nhƣ số nhân khẩu, kết cấu nhân khẩu(giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc...); sự biến động về nhân khẩu, tìnhhình phân bổ dân cƣ theo lãnh thổ.+ những hiện tƣợng về đời sống thứ chất, văn hoá, giáo dục, y tế biểu lộ bởinhững tiêu chí nhƣ mức sống vật chất và tinh thần; trình độ chuyên môn văn hoá, chuyên môn nghiệpvụ; mức độ khoẻ, chính sách cơ chế bảo hiểm y tế, bảo đảm xã hội...+ các hiện tƣợng về sinh hoạt chủ yếu trị- xóm hội, an toàn trật tự nhƣ mitting, bầucử, biểu tình...+ Thống kê ko trực tiếp nghiên cứu nguồn gốc của sự hình thành và bảnchất vận động của hiện tƣợng thoải mái và tự nhiên và kỹ thuật mà nghiên cứu khẳng định và phântích nút độ hình ảnh hƣởng của hiện nay tƣợng tự nhiên và nghệ thuật đến cách tân và phát triển sản xuất dịch vụ, vạc triển kinh tế tài chính đạt hiệu quả cao.- sản phẩm hai, cũng nhƣ tất cả các hiện tƣợng không giống tồn trên trong thôn hội, hiện nay tƣợngkinh tế - buôn bản hội cũng sẽ có tính nhị mặt là mặt hóa học và mặt lƣợng, thân chúng bao gồm mốiquan hệ chặt chẽ, mật thiết ko thể tách rời nhau, có quan hệ biện bệnh vớinhau, chũm thể:+ Trong hiện nay tƣợng kinh tế tài chính xã hội, mặt hóa học biểu hiện bạn dạng chất, đặc trƣng, đặcđiểm, tính qui luật phát triển của hiện tƣợng nghiên cứu; mặt lƣợng biểu hiện là nhữngcon số rõ ràng phản hình ảnh khối lƣợng, qui mô, kết cấu, tỉ lệ thành phần so sánh, vận tốc phát triển...+ Thống kê không trực tiếp phân tích mặt hóa học của hiện nay tƣợng tài chính xã hộimà chỉ nghiên cứu mặt lƣợng ví dụ của hiện nay tƣợng tài chính xã hội. Trải qua phântích khối hệ thống chỉ tiêu thống kê biểu thị bằng những con số cụ thể, rút ra hầu như kếtluận về quánh điểm, đặc trƣng, bản chất, qui cách thức phát triển kinh tế xã hội trên từng lĩnhvực vào điều kiện thời hạn và không khí cụ thể. Từ kia thống kê hỗ trợ dữ liệuquan trọng làm cơ sở để những chủ thể làm chủ đề ra các định hƣớng trở nên tân tiến kinh tế- xãhội. Vày vậy thống kê lại không đối chọi thuần phân tích mặt lƣợng là những con số thuần tuýmà nghiên cứu và phân tích mặt lƣợng trong mối liên hệ mật thiết cùng với mặt chất của chúng. Bao gồm thểđƣa ra tóm lại con số vào thống kê chưa phải là con số toán học đơn thuần- nhỏ số3 -chết nhưng mà là bé số luôn luôn chứa đựng nội dung kinh tế xã hội độc nhất vô nhị định, nói lên khía cạnh chấtnhất định, do vậy con số thống kê đƣợc hình tƣợng hoá là “con số biết nói”.- trang bị ba, thống kê nghiên cứu hiện tƣợng tài chính xã hội là bắt đầu từ tính quiluật số phệ trong lý thuyết xác suất và tính qui phương tiện của thống kê. Trải qua nghiêncứu số lớn các đơn vị riêng biệt nhằm vứt bỏ tác cồn ngẫu nhiên, riêng biệt lẻ hiếm hoi củachúng; làm biểu lộ tính tất nhiên, tính phổ biến, tính điển hình nổi bật chung của hiện tại tƣợng sốlớn. Trường đoản cú đó chỉ ra rằng đặc trƣng, bạn dạng chất, tính qui pháp luật chung trở nên tân tiến của toàn diện và tổng thể nghiêncứu.Các đơn vị chức năng cá biệt, những hiện tƣợng riêng rẽ lẻ tất cả quan hệ tƣơng tác quan trọng vớitổng thể nghiên cứu: Trong quá trình vận động cải cách và phát triển nảy sinh yếu tố mới, nhântố tiên tiến, tích cực điển hình nổi bật hay lạc hậu... Từ các đơn vị lẻ tẻ trong tổng thể và toàn diện nghiêncứu. Vày vậy, ở kề bên nghiên cứu hiện tƣợng số lớn, thống kê còn nghiên cứu hiệntƣợng đơn lẻ nhằm đặt ra đƣợc đầy đủ đặc trƣng cá biệt, những nhân tố điển hình tiêntiến, lành mạnh và tích cực hoặc lạc hậu, yếu hèn kém... Từ kia tìm biện pháp, phương án thích vừa lòng pháthuy tính điển hình tiên tiến, tích cực, tự khắc phục hầu hết yếu kém đơn nhất góp phần pháttriển tổng thể nghiên cứu.- máy tƣ, hiện tại tƣợng kinh tế tài chính - làng hội biểu thị bằng những số lượng thống kê gắng thểchỉ tồn tại và có ý nghĩa nghiên cứu, có giá trị tài chính khi nó đƣợc xác minh trong điềukiện thời gian và không gian cụ thể. Vào điều kiện thời hạn và không khí khácnhau và một hiện tƣợng kinh tế xã hội hoàn toàn có thể sẽ có biểu lộ về mặt số lƣợng với đặctrƣng về khía cạnh chất, tính qui luật rất khác nhau... Từ này sẽ rút ra các nhận địnhkết luận khác biệt về bạn dạng chất, về đặc thù phổ biến, tính qui luật cải tiến và phát triển của hiệntƣợng kinh tế tài chính xã hội.II. Một trong những khái niệm thƣờng sử dụng trong thống kê1. Tổng thể và toàn diện thống kê và đơn vị chức năng tổng thể1.1. Toàn diện thống kêTổng thể thống kê lại là tập phù hợp những đơn vị chức năng kết phù hợp với nhau trên cơ sở tất cả một sốđặc điểm chung.Ví dụ 3: Tiến hành điều tra về sản lƣợng sản xuất của các phân xƣởng trongdoanh nghiệp AB kỳ báo cáo, ta gồm tổng sản lƣợng cấp dưỡng là 500 tấn.Ở đây tổng thể và toàn diện thống kê là tập hợp những phân xƣởng trong công ty lớn AB.- Tùy vào những đơn vị trong tổng thể và toàn diện có điểm sáng chủ yếu liên quan đến mục đíchnghiên cứu hay là không mà tổng thể và toàn diện thống kê đƣợc tạo thành hai loại:+ tổng thể và toàn diện đồng chất: Là tổng thể bao hàm các đơn vị chức năng giống nhau ở 1 haymột số điểm sáng chủ yếu có tương quan trực tiếp đến mục đích nghiên cứu.+ toàn diện không đồng chất: Là toàn diện và tổng thể gồm những đơn vị không giống nhau ở nhữngđặc điểm hầu hết liên quan lại đến mục tiêu nghiên cứu.4 -1.2. Đơn vị tổng thểĐơn vị tổng thể là từng đơn vị chức năng cấu thành nên toàn diện và tổng thể thống kê.Ví dụ 4: Theo ví dụ 3, 1-1 vị toàn diện và tổng thể là từng phân xƣởng trong doanh nghiệp.* Chú ý: vấn đề phân biệt toàn diện và tổng thể thống kê, hay đơn vị tổng thể tuỳ thuộc góc độquan cạnh bên hiện tƣợng nghiên cứu.Ví dụ 5: Đứng từ khía cạnh trƣờng cao đẳng Thƣơng mại nghiên cứu sơ đồ bộ máytổ chức thì khoa là đơn vị chức năng tổng thể kết cấu nên Trƣờng. Nhƣng đứng tại khoa nghiêncứu phân cấp cai quản thì khoa là tổng thể bao gồm các tổ cỗ môn trực thuộc.2. Tiêu thức thống kê- Tiêu thức những thống kê là điểm sáng của những đơn vị toàn diện và tổng thể đƣợc lựa chọn ra để nghiêncứu.Ví dụ 6: Theo lấy ví dụ như 3, tiêu thức thống kê lại là sản lƣợng.- Tiêu thức thống kê lại đƣợc chia thành tiêu thức số lƣợng cùng tiêu thức nằm trong tính+ Tiêu thức số lƣợng: Là tiêu thức biểu hiện trực tiếp bởi những số lượng cụthể.Ví dụ 7: Theo lấy một ví dụ 3, sản lƣợng tiếp tế của từng phân xƣởng là tiêu thức sốlƣợng vị nó đƣợc bộc lộ bằng con số cụ thể.+ Tiêu thức trực thuộc tính: Là tiêu thức không biểu thị trực tiếp bằng nhữngcon số cụ thể mà biểu lộ bằng hồ hết tính chất, đặc điểm… của đơn vị tổng thể.Ví dụ 8: nam nữ là tiêu thức trực thuộc tính bởi nó đƣợc biểu hiện bởi nam với nữ.* Chú ý: Tiêu thức chỉ có hai bộc lộ không trùng nhau trên một đơn vị chức năng tổngthể đƣợc call là tiêu thức chũm phiên.3. Tiêu chí thống kê- tiêu chí thống kê là những số lượng chỉ khía cạnh lƣợng thêm với mặt hóa học của hiệntƣợng nghiên cứu và phân tích trong điều kiện thời gian, không khí cụ thể.Ví dụ 9: Theo ví dụ như 3, tiêu chí thống kê là tổng sản lƣợng của những phân xƣởngtrong công ty AB kỳ report 500 tấn.- Một tiêu chí thống kê gồm có phần quan niệm và phần bé số.+ định nghĩa của chỉ tiêu thống kê là nguyên lý về số lượng giới hạn của thực thể nghiêncứu, thời gian, không khí của hiện nay tƣợng, chứng thực nội dung phân tích của chỉ tiêuthống kê.5