HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT HÀ NỘI

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 02/2021/QĐ-UBND

thủ đô, ngày 25 tháng 0một năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 THEO QUY ĐỊNH CỦAPHÁP LUẬT LÀM CĂN CỨ TÍNH: THU TIỀN THUÊ ĐẤT; XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ; THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢCNHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐIVỚI DIỆN TÍCH ĐẤT Ở VƯỢT HẠN MỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuấtkinh doanh phi nông nghiệp, khu đất thương thơm mại dịch vụ làm cho căn cứ khẳng định đơn giámướn đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để tạo ra dự án công trình ngầm; xác địnhgiá bán khởi điểm trong ngôi trường vừa lòng đấu giá bán quyền sử dụng đất mướn nlỗi sau:


STT

Nội dung

Đất sản xuất marketing phi nông nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

1

Các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa

1,17

1,38

2

Các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Tkhô cứng Xuân

1,10

1,30

3

Các quận còn lại

1,02

1,17

4

Các xóm Khu Vực giáp ranh quận, thị trấn nằm trong các thị trấn, những phường thuộc thị thôn Sơn Tây

1,00

1,02

5

Các xóm còn lại

1,00

1,00

2. Hệ số điều chỉnh giá đất nền nông nghiệp trồng trọt,khu đất lâm nghiệp, đất xuất hiện nước nuôi trồng thủy sản để tiếp tế nông nghiệp & trồng trọt làmcăn cứ xác minh đơn giá mướn khu đất, mướn khu đất xuất hiện nước, xác định giá chỉ khởi điểmvào trường hợp đấu giá chỉ quyền áp dụng khu đất để cho mướn là K = 1,0 mang đến toàn địabàn Thành phố.

Bạn đang xem: Hệ số điều chỉnh giá đất hà nội

- Đối với những quận Hoàn Kiếm, BaĐình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,45;

- Đối với những quận Tây Hồ, CG cầu giấy,Tkhô hanh Xuân: Hệ số K = 1,25;

- Đối với các quận còn lại: Hệ số K =1,17;

- Đối cùng với các xóm giáp ranh quận, thịtrấn của các huyện; các phường ở trong thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,10;

- Đối với các xóm còn lại ở trong cácthị xã, thị buôn bản Sơn Tây: Hệ số K = 1,02.

4. Hệ số kiểm soát và điều chỉnh tỷ giá của đất nền nông nghiệp(trong số đó bao hàm cả mảnh đất vườn, ao gần kề đất ở) làm cho cửa hàng xác minh chênh lệchgiữa giá chỉ thu chi phí áp dụng khu đất theo mục đích bắt đầu cùng giá bán thu chi phí sử dụng đấtnông nghiệp: K = 1,0.

Điều 4. Chánh Văn uống phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành phố; Giám đốc các Sở:Tài thiết yếu, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thị trấn HàNội; Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân các quận, thị trấn, thị thôn với những tổ chức triển khai, cá nhân bao gồm liên quanchịu trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Xem thêm: Hà Nội: Phố Vọng Hai Bà Trưng Hà Nội, Cs1: 365 Phố Vọng

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố; - Các Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố; - Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; - VP: Thành ủy, Đoàn ĐBquốc hội và HĐNDTP; - Ban KTNS - HĐND Thành phố; - VPUB: Các PCVPhường, ĐT, KT, TH, TKBT; - TT Tin học tập Công báo TP; Cổng GT năng lượng điện tử TP; - VPUB: các PCVP., ĐT, KT, TKBT; - Lưu: VT, KTHương.