Khu công nghiệp sóng thần dĩ an bình dương

Khu Công Nghiệp Sóng Thần III, một trong những Khu Công Nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Dương với tổng ngân sách đầu tư chi tiêu gần 1000 tỷ đồng


Bạn đang xem: Khu công nghiệp sóng thần dĩ an bình dương

Mã số: SONGTHANIII-IP-BD Tỷ lệ lấp đầy: 80% $80 - Chưa bao gồm VAT
*
533846ha
*
Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương Pháp lý: Chưa cập nhật
Khu công nghiệp Sóng Thần 3 với diện tích S 533,84 ha, phía bên trong Khu Liên Hợp Công Nghiệp Dịch Vụ Đô Thị - là địa điểm lý tưởng phát minh cho những công ty lớn vào và ko kể nước sẽ search thời cơ chi tiêu hấp dẫn

padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Loại đất solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Diện tích (ha) solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Tỷ lệ (%) solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Đất kiến thiết nhà máy sản xuất, nhà máy border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">319,792 border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">59,90 solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Đất xây kho tàng border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">7,616 border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">1,43 solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Đất hành chánh - hình thức border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">2,282 border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">0,43 solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Đất cây xanh border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">54,789 border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">10,26 solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Đất công trình xây dựng mối manh hạ tầng chuyên môn border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">7,242 border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">1,36 solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Đất giao thông border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">80,634 border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">15,10 solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Khu sống trong Kcông nhân border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">61,490 border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">11,52 solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">Tổng cộng border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">533,846 border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

normal">100,00

Xem thêm: Ung Văn Khiêm P 25 Q.Bình Thạnh, 25 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Binh Thanh District

KCN Sóng Thần 3 bao gồm vị trí tiện lợi, gân trung tâm Thành phố HCM, vị trí tam giác Phát triển công nghiệp tiên phong hàng đầu phía Nam Việt phái nam là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, với giao thông vận tải dễ dàng để chuyển vận cùng xuất nhập khẩu, vận động hàng hóa cho những chủ thể chi tiêu, thuê đất, xưởng sản xuất trong khu công nghiệp Sóng Thần 3: