Bán nhà đất khánh hòa giá từ 200 triệu đến dưới 300 triệu