Giáo Xứ Fatima Bình Triệu

05:30

07:30

16:30

18:30

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00

17:00

# Linc mục Vai trò Từ năm Điện thoại
*
*
Vinh Sơn Lê Ngọc Linh Phó xứ 2016
*
Giuse Vũ Đức Minh Phó xứ 2018

Bạn đang xem: Giáo xứ fatima bình triệu

(Đang cập nhật thông tin...)
Giáo xứ thuộc giáo phân tử
*

Giáo xứ Xuân Hiệp


*

Giáo xứ đọng Từ Đức


*

Giáo xđọng Thủ Đức


*

Giáo xứ đọng Thánh Nguyễn Duy Khang


*

Giáo xứ đọng Tam Hải


Giáo xứ đọng Tam Hà


Giáo xđọng Khiết Tâm


Giáo xứ Hiển Linh


Giáo xđọng Châu Bình


Giáo xđọng Bình Thọ


Giáo xđọng Bình Chiểu


LỊCH PHỤNG VỤ


Trang web cũ của TGP. TP Sài Gòn
*

Giờ lễ của những giáo xđọng ở trong TGPhường. Sài Gòn
Trang web new của TGP. Sài Thành
Mạng xã hội
LIÊN HỆ
vnạp năng lượng phòng truyền thông TGP.. Sài Thành 180 Nguyễn Đình Cgọi, Phường 6, Quận 3, Tp. TP HCM (028) 3930 4523 - (028) 3600 7654 mucvuttsaigon
gmail.com - info
tonggiaophansaigon.com
liên kết websites
Giáo tỉnh giấc TP Sài Gòn Giáo tỉnh giấc Huế Giáo tỉnh Hà nội Ủy ban trực nằm trong HĐGMtoàn nước links không giống

Xem thêm: Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Bình Chánh Đến Năm 2020, Bản Đồ Quy Hoạch Bình Chánh Năm 2020

Top