Quan âm thiên thủ thiên nhãn

Đức Quan thế Âm từ Tại vày lòng trường đoản cú bi phân phát khởi bi nguyện ước ao cứu độ chúng sinh thoát ra khỏi vô minh mê vọng, chưa hẳn chịu khổ trong ba đường ác. Đức Phật Di Đà phóng quang đãng gia trì khiến cho đức quan lại Âm hoá hiện tại mười một đầu, đầu trên cùng là Đức Phật Di Đà cùng pháp tướng Ngài bao gồm nghìn đôi mắt nghìn tay để có thêm phương tiện tức tốc cứu độ chúng sinh. Thân Ngài sắc đẹp trắng, 11 đầu, có một đầu hiện nay tướng phẫn nộ.

Bạn đang xem: Quan âm thiên thủ thiên nhãn

*

Đức Phật quan lại Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn đứng bên trên tòa sen trong bốn thế chữ nhất, nêu biểu sự hợp độc nhất của lòng trường đoản cú bi với trí tuệ.

*

Phần hạ y của Đức quan tiền Âm thay mặt cho phiên bản tính Phật còn ẩn tàng trong những chúng sinh. Những trang sức, tua lụa tượng trưng cho các công hạnh giác tỉnh của ngài, vô cùng uyển gửi linh hoạt trong những cõi. Phần đầu của tua lụa luôn luôn hướng lên, thể hiện thành công trước tham sân si. Nửa thân dưới gồm các trang sức đẹp và xiêm y nêu biểu cho bài toán đem vớ cả năng lượng ái dục vào con phố tu tập giác ngộ bởi vì tất cả những năng lượng tiêu cực không bị chối vứt mà chuyển biến thành đại từ đại bi và trí tuệ và phần nhiều công hạnh độ chúng sinh tự lợi lợi tha.

Nửa thân bên trên của Đức Phật quan lại Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn thay mặt cho trung tâm Phật vẫn được triệu chứng ngộ trả toàn, không bị che bít bởi vô minh tăm tối. Các trang sức nêu biểu cho những công hạnh ba la mật.

Đức Phật quan tiền Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn có ba lớp tay: trong thuộc là 8 tay tượng trưng mang đến Pháp thân, phần giữa có 42 tay tượng trưng cho Báo thân, lớp tay bên cạnh cùng tượng trưng đến Hóa thân. Những tay của Đức quan Âm tượng trưng mang đến phương tiện, trên từng bàn tay có một con mắt tượng trưng cho trí tuệ. Con mắt trong thâm tâm bàn tay ẩn ý sự hợp tốt nhất của phương tiện đi lại và kiến thức Phật. Tám cánh tay ở phần trong cùng thay thế hoa sen tám cánh, đồng thời tương xứng với tứ trí (Đại Viên Cảnh trí, Diệu Quan gần kề trí, đồng đẳng tính trí, Thành sở tác trí) và tứ đức (từ, bi, hỷ, xả).

*

Hai cánh tay trong cùng của Đức quan Âm đã ôm ngọc Mani. Ngọc Mani là hình tượng của sự viên mãn trọng tâm nguyện trần thế và xuất chũm gian. Ở ý nghĩa sâu nhan sắc hơn sẽ là sự phong lưu tâm nhân tình đề. Hình hình ảnh bàn tay ôm ngọc mani chủ yếu là biểu tượng của sự hợp độc nhất giữa lòng trường đoản cú bi vô lượng và trí tuệ rất việt của đức Phật.

Các cánh tay còn lại:

*
*

Cánh tay ráng chuỗi tràng chất liệu thủy tinh là hình tượng của lòng từ bi, sự thanh tịnh và vấn đề lần chuỗi tràng chính là sự cứu giúp độ liên tiếp không xong xuôi nghỉ của ngài

Cánh tay nạm pháp luân nêu biểu việc ngài với giáo pháp của Đức Phật ban trải và cứu độ khắp địa điểm – chuyển bánh xe pháp vô không tự tin của đức quan liêu Âm (là tượng trưng cho những lần lăn bánh xe Pháp của Đức Phật vày lợi lạc của không còn thảy bọn chúng sinh)

Cánh tay chỉ xuống là biểu tượng cho vô úy thí: ngài ban gia trì cho việc đó sinh quá qua sự sợ hãi hãi, vượt qua những khổ nhức phiền não, bởi vì chúng sinh từ thời điểm sinh ra đã bị ám hình ảnh bởi không hề ít nỗi lo sợ (nỗi khiếp sợ bao trùm, từ thời gian sinh ra cho tới lúc chết đi: sợ hãi đói, nghèo, bất hạnh, ko danh vọng...) chính vì thế Đức Phật quan tiền Âm hiện nay cánh tay thí vô úy để cứu vớt khổ ban cho cái đó sinh đầy đủ viên mãn vai trung phong nguyện ráng gian.

Cánh tay nuốm hoa sen: tượng trưng cho tình nhân đề trọng tâm thanh tịnh, phẩm hạnh ngộ ra của chư Phật, cũng như hoa sen mọc từ bùn nhưng không nhiễm nhơ, vượt trội cho bản nguyện của ngài vào dời cứu khổ bọn chúng sinh mà không biến thành chi phối.

Cánh tay nỗ lực cung tên: xạ thủ giương cung; mắt - cung - đích trên cùng 1 mặt đường tượng trưng cho sự rõ ràng, hợp duy nhất của căn, đạo trái (mục đích, tuyến đường tu tập, với thành tựu). Bàn tay của Đức Phật quan liêu Âm cố kỉnh cung thương hiệu tượng trưng cho sự nhất trọng điểm điều phục toàn bộ mọi vọng tưởng, giải ra khỏi luân hồi, vượt qua 4 ma (tử ma, ngũ nóng ma, phiền não ma, thiên ma).

Cánh tay ráng bình cam lồ: đại diện cho tích điện pháp vị cam lồ, đại diện sự gia trì của chư Phật nhằm diệt trừ tất cả phiền não đau buồn tham sân mê say của bọn chúng sinh.

42 tay trọng tâm nêu biểu báo thân Phật, nêu biểu 42 thánh vị tu hội chứng (thập trụ, thập hạnh, thập địa, thập hồi hướng, đẳng giác và diệu giác) để cứu độ 25 cõi bọn chúng sinh trải qua 42 thánh vị để thắng lợi giác ngộ.

Lớp tay không tính cùng tượng trưng đến Hóa thân phật đi tất cả các nẻo trong luân hồi để cứu vớt độ bọn chúng sinh. Mắt (trí tuệ) trong tâm địa bàn tay (phương tiện).

Phần đầu của Đức quan lại Âm (tiêu biểu mang đến 11 trái vị giác ngộ): gồm 5 tầng tượng trưng mang đến ngũ trí Phật; đầu trên cùng là biểu tượng của Pháp thân (Đức Phật Di Đà) nêu biểu cho chủ yếu đẳng bao gồm giác, sau đó là Báo thân (Đức Kim cương Thủ trong hiện nay tướng phẫn nộ đó là Bất không chiến thắng Phật sống phương Nam), 3 tầng dưới (9 đầu còn lại) là biểu tượng của Hóa thân.

Ba khuôn mặt trọng tâm nêu biểu mang lại Đại viên cảnh trí là Đức Phật A Súc Bệ sống phương Đông, 3 phương diện này hiện nay tướng từ bỏ bi vì thấy chúng sinh làm cho thiện mà ngài sinh vai trung phong an lạc, đại trường đoản cú đại bi. Tía mặt phía bên trái nêu biểu sự hàng phục ngã ái – bình đẳng tính trí của đức Bảo Sinh Phật ngơi nghỉ phương nam. Cha mặt này do thấy chúng sinh làm cho ác nhưng khởi trọng điểm phẫn nộ, hàng phục chuyển hóa các chúng sinh cương cứng cường cạnh tranh độ. Cha khuôn mặt bên cần nêu biểu năng lực thuyết pháp của Diệu quan giáp trí của Phật A Di Đà làm việc phương Tây.

Đức quan lại Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn có trên mình những sức trang hoàng, tương xứng với Ngũ cỗ Phật cùng Ngũ Trí.

Khuyên tai tương ứng với Đức Phật A Di Đà, nêu biểu mang đến Diệu quan gần kề trí

Vòng cổ tương ứng với đức phật Bảo Sinh, nêu biểu cho bình đẳng tính trí

Các vòng tay tương xứng với Phật Tỳ Lư giá chỉ Na, nêu biểu Pháp giới thể tính trí

Đai sống lưng Phật tương ứng với Phật Bất ko Thành Tựu, nêu biểu Thành sở tác trí

Mũ (vương miện) tương ứng Phật A Súc Bệ, tiêu biểu Đại viên cảnh trí

Ba lọn tóc của Đức quan Âm nêu biểu năng lượng bi, trí, dũng mặt khác tượng trưng mang lại tam bình đẳng (Phật, bọn chúng sinh và trọng tâm đều đồng đẳng không không nên khác).

*

Đức quan lại Âm mặc tấm da nai, tượng trưng cho bi nguyện đồng sự của ngài. Ngài đi vào lục đạo luân hồi, đồng cam cộng khổ với chúng sinh.

Tứ phía của bức Thangka thay thế tứ phía với các bản tôn:

Phương Nam: bạn dạng tôn Văn thù tiêu biểu vượt trội cho Bảo Sinh Phật - đồng đẳng tính trí

Phương Tây: bạn dạng tôn Bạch độ chủng loại và Đức Phật A Di Đà - Diệu quan ngay cạnh trí

Phương Bắc: bản tôn Lục độ mẫu mã - Bất Không thành tích - Thành sở tác trí

Phương Đông: phiên bản tôn Kim cương cứng thủ - A Súc Bệ Phật - Đại viên cảnh trí

Đức Di Đà trung tâm là Pháp thân là thể của Đức quan Âm với về phần sự ngài là căn bản thương sư của Đức quan Âm. Về phần lý Đức Di Đà là kiến thức của pháp thân, Đức quan Âm là phương tiện của lòng trường đoản cú bi. Tuy Đức quan Âm nhập vậy cứu độ chúng sinh chuyển động cứu độ bọn chúng sinh trong khắp nẻo luân hồi nhưng mà vẫn an trụ vào đại định của Đức A Di Đà.

Ngoài ra vào bức Thangka còn tồn tại các loài hoa tượng trưng cho các công hạnh của Phật, muôn thú vạn loại hữu tình những hoan tin vui quy y Phật.

Xem thêm: Bản Đồ Khu Đô Thị Phước Lý Đà Nẵng, Vị Trí Dự Án Khu Đô Thị Phước Lý

Phía dưới bức Thangka là ngọc Mani, tượng trưng đến sự phong lưu của tâm bồ đề (phần lý), tuyệt là tượng trưng cho những phẩm đồ vật cúng dường với sự viên mãn trung tâm nguyện của bọn chúng sinh (phần sự). Tấm gương là biểu tượng của Đại viên cảnh trí, hoàn toàn có thể soi rọi nghiệp chướng của chúng sinh một phương pháp rõ ràng. Cây lũ là hình tượng của diệu âm thanh, nêu biểu 60 diệu âm giác tỉnh của Phật.