Quỹ phát triển nhà ở tp

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ********

Số: 48/2004/QĐ-UB

TP.. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬPhường. QUỸ PHÁT TRIỂNNHÀ Ở THÀNH PHỐ THUỘC QUỸ ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Bạn đang xem: Quỹ phát triển nhà ở tp

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn uống cứ Luật tổ chức triển khai Hội đồngquần chúng cùng Ủy ban dân chúng ngày 26 mon 1một năm 2003 ;Căn cđọng Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về ưuđãi chi tiêu nhà tại để cung cấp với dịch vụ cho thuê ;Căn uống cứ Quyết định số 644/TTg ngày 10 mon 9 năm 1996 của Thủ tướng tá Chính phủ vềThành lập Quỹ Đầu tứ trở nên tân tiến đô thị thị thành HCM ;Xét ý kiến đề nghị của Chủ tịch Hội đồng làm chủ và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phạt triểnđô thị thành thị Hồ Chí Minh tại Công vnạp năng lượng số 103/QĐT-KH ngày 25 mon 02 năm2004 cùng Giám đốc Snghỉ ngơi Nội vụ tại Tờ trình số 45/TTr-SNV ngày 27 mon 0hai năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay ra đời Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh thành, thuộc Quỹ Đầu tư cách tân và phát triển đô thịtỉnh thành TP HCM.

Quỹ Phát triển nhà ở thành phốlà tổ chức tài chủ yếu Nhà nước, hoạt động ko vị mục tiêu lợi tức đầu tư đối vớinhững lịch trình nhà tại cho người có thu nhập thấp của thành phố.

Quỹ Phát triển nhà ở thành phốtất cả tư biện pháp pháp nhân không khá đầy đủ, được áp dụng bé dấu riêng nhằm tình dục, giaodịch cùng hạch toán thù cần thiết theo mức sử dụng, được mở thông tin tài khoản chuyên cần sử dụng tạiChi nhánh Ngân mặt hàng Nhà nước, Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thị thành nhằm chuyển động.

Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược đầu tư vốn lúc đầu (quý hiếm bởi chi phí và không cử động sản) làmột triệu.000.000 đồng cả nước (một ndở hơi tỷ VNĐ Việt Nam).

Trụ ssống đặt tại Quỹ Đầu tư pháttriển city thị thành số 33-39, mặt đường Pasteur, Q.1.

Điều 2.Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh thành tiến hành chức năng, trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi theoQuy chế vận động được ban hành cố nhiên Quyết định này.

Điều 3.Hội đồng quản lý, Ban điều hành và kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư cải cách và phát triển đôthị tỉnh thành có trách nhiệm bảo đảm an toàn triển khai những yên cầu thống trị, điều hành tổchức và hoạt động vui chơi của Quỹ Phát triển nhà tại thành thị theo như đúng kim chỉ nam, hiệuquả tởm tế-xã hội và những phép tắc có liên quan của Nhà nước và của Ủy ban nhândân thị thành.

Việc chỉ định, miễn nhiệm cán bộviên chức lãnh đạo cùng tổ chức triển khai điều hành và quản lý Quỹ Phát triển nhà ở đô thị được thựchiện nay theo phân cấp cho quản lý tổ chức-cán bộ của thành phố.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thực hành từ thời điểm ngày cam kết.

Điều 5.Chánh Văn uống chống Hội đồng quần chúng và Ủy ban quần chúng. # thị thành, Giám đốc Slàm việc Nộivụ, Viện trưởng Viện Kinch tế, Giám đốc Snghỉ ngơi Kế hoạch cùng Đầu tư, Giám đốc Sngơi nghỉ Tàibao gồm, Giám đốc Ssinh hoạt Tài nguyên với Môi ngôi trường, Giám đốc Ssinh sống Xây dựng, Chủ tịch Ủyban nhân dân những quận-thị trấn, Thủ trưởng những cơ quan tất cả liên quan, Trưởng Ban kiểmsoát, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu bốn cải tiến và phát triển đô thị đô thị Hồ Chí Minh với nhânsự quản lý, quản lý và điều hành Quỹ Phát triển nhà tại thành thị bao gồm trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi thừa nhận :

- Nlỗi điều 5 - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ - Bộ Tài bao gồm - Bộ Xây dựng - Thường trực Thành ủy, - Thường trực Hội đồng quần chúng. # thị trấn - Ủy ban quần chúng. # thị thành - Ban Tổ chức Thành ủy - Ban Tư tưởng Vnạp năng lượng hóa Thành ủy - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành thị - Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thị thành - Cục Thuế đô thị, Công an TP. (PC.13) - VPHĐ-UB : các PVPhường, các Tổ NCTH - Lưu (ĐT/KT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Đua

ỦYBAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ THUỘC QUỸ ĐẦUTƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ(Ban hành cố nhiên Quyết định số 48 /2004/QĐ-UB ngày thứ nhất mon 3 năm 2004 củaỦy ban dân chúng thành phố)

Cmùi hương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quỹ Phát triển nhà tại thị trấn là 1 định chế tàibao gồm Nhà nước trên địa phương được Thành lập và hoạt động theo Quyết định của Ủy ban nhõndân thị trấn HCM nhằm mục đích tài trợ tài chính với sinh sản lập quỹ nhà ởnhằm thực hiện công tác về nhà ở của tỉnh thành. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốvận động không vỡ lẽ kim chỉ nam lợi tức đầu tư.

Điều 2. Quỹ Phát triển nhà tại tỉnh thành (trước mắt) là mộtQuỹ phương châm, phía trong Quỹ Đầu tứ cách tân và phát triển đụ thị thành phố TP HCM (sauphía trên điện thoại tư vấn tắt là Quỹ Đầu tư), triển khai trách nhiệm được Ủy ban nhân dân tỉnh thành HồChớ Minc giao Quỹ Đầu bốn về các lịch trình nhà ở của thị thành cho người cóthu nhập thấp ;

1. Có vốn Khi thành lập được cấplúc đầu là một trong những.000.000.000.000 đồng (một ndở hơi tỷ việt nam đồng Việt Nam) ; trong các số đó tiền đồnglà 500 tỷ việt nam đồng và quý hiếm bên, đất là 500 tỷ VNĐ ;

2. Việc làm chủ, điều hành QuỹPhát triển nhà ở thị thành vì Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát cùng Ban điều hànhQuỹ Đầu tứ tiến hành theo Điều lệ của Quỹ Đầu tứ với Quy chế hoạt động vui chơi của QuỹPhát triển nhà ở thành thị.

Điều 3.Chế độ làm chủ tài chủ yếu của Quỹ Phát triển công ty ởthị thành :

Quỹ Phát triển nhà ở thành phốlà Quỹ độc lập, hạch toán riêng cho các công tác về nhà tại của đô thị, hoạthễ theo cơ chế hoàn vốn bằng chi phí đồng nước ta với tự bù đắp chi phí phátsinch vào thừa trỡnh chuyển động. Quỹ Phát triển nhà ở thành thị vận động theoQuy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tứ. Ngoài các nguồn chi phí kêu gọi, Ủyban nhân dân tỉnh thành bảo đảm phẳng phiu nguồn ngân sách cấp cho mang lại buổi giao lưu của Quỹ Pháttriển nhà ở thị trấn thực hiện bao gồm tác dụng lịch trình nhà ở của thị thành.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN

Điều 4.Cnạp năng lượng cđọng công dụng trọng trách của Quỹ Đầu tứ, Ủy ban nhândân tỉnh thành giao thêm trách nhiệm đến Quỹ Đầu tư quản lý cùng tổ chức triển khai tiến hành QuỹPhát triển nhà tại thị thành với trọng trách ví dụ nlỗi sau :

1. Tiếp nhấn, cai quản cùng sử dụngđúng mục đích và có tác dụng các nguồn vốn được cấp cho (bằng tiền và bằng hiện nay vật)với các nguồn chi phí huy động thực hiện chương trình nhà tại của thành thị theo kế hoạchthường niên với cơ chế bảo vệ hoàn vốn đầu tư bởi chi phí đồng Việt Nam, không vỡ vạc mụcđtác dụng nhuận.

2. Phối hợp với các tổ chức tíndụng, bank cùng giải ngân cho vay cùng đầu tư theo những đối tượng người tiêu dùng có thu nhập thấp thuộccông tác nhà tại của thị trấn địa thế căn cứ “Quy định của Ủy ban quần chúng. # thành phốvề thống trị hoạt động tài chủ yếu của Quỹ Phát triển nhà tại thành phố” vì chưng Quỹ Đầutứ phát triển city dự thảo trình Ủy ban dân chúng thành phố xem xột ban hành,với việc tham mê gia những sở-ngành liên quan.

3. Huy rượu cồn các nguồn ngân sách thựchiện tại công tác nhà ở cho những người thu nhập thấp của thị thành theo mức sử dụng củađiều khoản hiện hành ; đón nhận vốn viện trợ vào với bên cạnh nước được Chính phủcho phép để tạo ra nguồn vốn đầu tư trở nên tân tiến nhà ở bên trên địa phận thành thị Hồ ChớMinch. Nhận ủy thác làm chủ những nguồn chi phí từ những tổ chức triển khai, cá thể trong cùng ngoàinước để cung ứng đầu tư chi tiêu hoặc tài trợ cho các chuyển động, trách nhiệm cải cách và phát triển công ty ởtheo chính sách của điều khoản.

4. Đầu bốn thẳng chế tác lập quỹnhà tại, tổ chức triển khai bán nhà đất mua trả góp thẳng cho người tất cả thu nhập trung bình theo chươngtrình nhà tại do Ủy ban nhân dân thành thị TP HCM biện pháp. Xây dựng kế hoạchhoạt động vui chơi của Quỹ Phát triển nhà ở thành thị tương xứng với các lịch trình mụctiêu về nhà ở của thành phố vào từng quá trình hoặc vào dài hạn.

5. Thực hiện tại chế độ report thốngkê, report chu trình theo chính sách của Nhà nước ; Chịu trách nhiệm về tính chínhxác, chân thực của các report.

Điều 5. Quyềnhạn :

1. Tiếp thừa nhận, cai quản, áp dụng vốn,gia tài với những thu nhập khác được giao theo hiện tượng của luật pháp để thực hiệncho vay vốn những dự án công trình, đối tượng người sử dụng thu nhập thấp, chi tiêu xây dừng cách tân và phát triển quỹ đơn vị ởtheo những công tác, định hướng của Ủy ban nhân dân tỉnh thành Sài Gòn.

2. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược quyền păn năn phù hợp với những ngành, những cấp, những tổ chức triển khai để huy động vốn trường đoản cú nguồnkhông giống nhau theo Quy chế này và theo luật pháp của quy định, tất cả :

2.1- Vay theo các vừa lòng đồng tín dụngthương thơm mại trung dài hạn từ bỏ các đơn vị trong và bên cạnh nước, xây dựng trái phiếu;

2.2- Vay theo những hợp đồng tín dụngvới điều kiện ưu tiên trường đoản cú những đơn vị vào cùng ko kể nước ;

2.3- Tiếp nhấn những khoản ủy thác;

2.4- Nguồn vốn tiết kiệm ngân sách và chi phí từ ngườimua nhà trả trước hoặc vì chưng người tiêu dùng lao hễ góp sức ;

2.5- Nguồn vốn ứng trước của cácđơn vị xây dựng ;

2.6- Nguồn vốn hợp pháp kháctheo cách thức của lao lý.

3. Được quan hệ tình dục cùng với những ngành,đơn vị gồm tương quan để thẩm tra tính đầy đủ và đảm bảo của làm hồ sơ dự án công trình hoặc đốitượng được vay vốn. Thẩm định, Đánh Giá năng lực tài chính cùng năng lực hoàn trảnợ vay mượn của những đối tượng vay vốn ngân hàng tín dụng thanh toán để quyết định vay hay khụng cho vay vốn.

4. Được tận hưởng những cơ chế khuyến mãi,cơ chế miễn, sút các loại thuế theo chính sách của điều khoản.

5. Đối với những đối tượng người dùng nhậntài trợ, Quỹ Phát triển nhà tại thị thành cú quyền :

5.1- Yêu cầu hỗ trợ đầy đủthông tin về kĩ năng tài chính của cá thể, doanh nghiệp dấn tài trợ tín dụng; giám sát, kiểm tra tình trạng áp dụng vốn của những đối tượng này ;

5.2- Khởi khiếu nại mang lại cơ sở tất cả thẩmquyền nhằm giải quyết và xử lý theo điều khoản hoặc năng khiếu nằn nì theo luật của điều khoản đốicùng với các tổ chức triển khai, cá thể vi phạm luật hợp đồng kinh tế tài chính với cam kết cùng với Quỹ ;

5.3- Thực hiện tại cách xử trí rủi ro, xửlý gia tài bảo đảm an toàn những khoản tài trợ tín dụng thanh toán lúc tổ chức, cá thể vay mượn vốnkhông trả được nợ theo lao lý của luật pháp.

Chương thơm 3:

NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG

Điều 6.Vốn hoạt động vui chơi của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố bao gồmvốn được cấp cùng các nguồn ngân sách kêu gọi khác thường niên, nhắc cả các nguồn vốn được ủythác.

1. Vốn được cung cấp Khi Ra đời QuỹPhát triển nhà ở thành thị là 500 tỷ VNĐ hiện kyên ổn với 500 tỷ VNĐ là giá trịnhà-khu đất do thị trấn cai quản. Hàng năm tỉnh thành sẽ tăng thêm vốn cung cấp mang đến QuỹPhát triển nhà tại đô thị tựy tỡnh hỡnh thực tiễn của thành thị và khả năng huycồn vốn của Quỹ Phát triển nhà tại thị thành.

2. Vốn bởi chi phí bao gồm vốn vày ngânsách cấp được hình thành tự tiền bán nhà thuộc về Nhà nước, chi phí khấu haocơ bạn dạng trích từ tiền cho thuê nhà ở thuộc về Nhà nước, 1 phần tiểu sử từ trước dụngđất sống, tất cả chi phí đấu giá bán quyền thực hiện khu đất với những mối cung cấp tài thiết yếu khỏc ; Tiềngóp phần tự nguyện của các cá thể với tổ chức trong và bên cạnh nước.

3. Vốn bởi hiện đồ dùng bao gồm quỹcông ty, quỹ đất thuộc sở hữu Nhà nước. Vốn được cung cấp, được bổ sung thường niên. Cơ chếbổ sung cập nhật vốn được cung cấp cho Quỹ Phát triển nhà ở thành thị được dụng cụ nhỏng sau :

3.1- Ghi tăng vốn cấp những khoảntiền và gia sản từ bỏ túi tiền Nhà nước cung cấp bổ sung cập nhật vì chưng Ủy ban dân chúng thành phốTP HCM quyết định ;

3.2- Đối cùng với Quỹ dự trữ bổ sungvốn được cấp cho với những khoản tài trợ không giống được đưa thẳng bổ sung vốn cấp cho theo đềnghị của Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trải qua Hội đồng thống trị Quỹ Đầu tứ với Ủyban quần chúng thành phố TP HCM quyết định ;

3.3- Lúc gồm sự tăng hoặc giảm vốnđược cung cấp đề xuất điều chỉnh đúng lúc vào bảng cân đối kế tân oán với Quỹ Đầu tư côngcha vốn được cấp mới của Quỹ Phát triển nhà tại tỉnh thành.

Điều 7. Vốnhuy động cho những lịch trình nhà ở của Quỹ Phát triển nhà ở đô thị :

Vốn kêu gọi là vốn hoạt động,bao hàm những khoản vay mượn trung với dài hạn từ bỏ những tổ chức và cá thể trong cùng ngoàinước với các hỡnh thức kêu gọi không giống được quy định cho phép, rõ ràng nlỗi sau :

1. Vay nội địa, kế bên nước :

1.1- Vay tự các tổ chức và cánhân ở trong các yếu tố kinh tế tài chính dưới những hiệ tượng thành lập trái khoán ra cụngchỳng và vừa lòng đồng tín dụng thương thơm mại ;

1.2- Vay vốn khuyến mãi tự các tổ chứctài thiết yếu quốc tế, tự những mối cung cấp tài trợ Chính phủ và thế giới.

2. Các vẻ ngoài kêu gọi kháctheo điều khoản hiện nay hành : trái phiếu công trình xây dựng, trái khoán đô thị, …

Điều 8 . Vốndấn ủy thác :

Tiếp nhấn các số vốn liếng ủy tháctheo phù hợp đồng ủy thác cấp phép, cho vay vốn của Quỹ Phát triển nhà ở thị trấn vớicác cơ sở Nhà nước, những tổ chức triển khai, cá nhân trong và ngoài nước.

Chương 4:

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁTTRIỂN NHÀ Ở

Mục 1 - Chovay Phát triển công ty :

Điều 9. Đốitượng giải ngân cho vay :

1. Các đối tượng người dùng thu nhập thấpđược vay vốn ngân hàng với lãi suất vay chiết khấu để mua nhà ở theo chương trình nhà tại của thànhphố.

1.1- Đối tượng thừa hưởng lươngtừ bỏ chi phí Nhà nước bên trên địa phận đô thị Hồ Chớ Minch. Cán cỗ, người công nhân làmbài toán trong số công ty nằm trong các thành phần tài chính, ưu tiên lao rượu cồn trựctiếp cung ứng tất cả các khoản thu nhập định hình cùng tất cả ý thức tiết kiệm ;

1.2- Các đối tượng người sử dụng thu nhập cá nhân thấpcó thử khám phá tái định cư của những dự án cải cách và phát triển hạ tầng, chi tiêu cách tân và phát triển cáckhu vực đô thị, nhà ở cho những người lao đụng những quần thể công nghiệp, khu chế xuất cùng những dựán chỉnh trang, nâng cấp đô thị của thị thành ;

1.3- Các hộ mái ấm gia đình cú nhu cầuvề vốn để chỉnh trang, nâng cấp nhà tại hiện nay có.

2. Các doanh nghiệp vào nướclà công ty đầu tư các dự án theo chương trình nhà tại cho tất cả những người có thu nhập thấp ;Các công ty đầu tư chi tiêu các dự án thi công đơn vị lưu trú mang đến người công nhân thuê, bên trọ hoặcký túc xá đến sinc viên.

3. Các đối tượng vay vốn khôngmức sử dụng vào Điều lệ tổ chức triển khai cùng buổi giao lưu của Quỹ Đầu bốn được thực hiện theokết hợp giữa Quỹ Đầu bốn với các bank với tín đồ vay, hoặc thân Quỹ Đầu tư vớinhững bank và nhà chi tiêu để cho vay mượn.

Điều 10. Điềukhiếu nại cho vay :

Cơ chế tín dụng và các điều kiệnvay vốn cụ thể sẽ tiến hành phương tiện theo từng lịch trình nhà tại vày Quỹ Phát triểnnhà tại thị trấn trình Ủy ban quần chúng. # đô thị lao lý. Quỹ Phát triển công ty ởthành phố cẩn thận cho vay khi các đối tượng người tiêu dùng vay vốn ngân hàng thỏa các điều kiện cơ bảnsau :

1. Đối với những người vay vốn ngân hàng :

1.1- Là các đối tượng người dùng được quy địnhtại khoản 1, điều 9 trên phía trên ;

1.2- Có yêu cầu vay vốn tải nhàđặt tại ;

1.3- Có vốn trường đoản cú tất cả về tối tphát âm là30% cực hiếm đơn vị ;

1.4- Có thu nhập ổn định với chứngminch được kỹ năng trả nợ khớp ứng cùng với khoản đầu tư vay.

2. Đối với chủ đầu tư các dự ánxây dừng nhà ở để cung cấp trả dần dần hoặc cho thuê :

2.1- Là những đối tượng được quy địnhtrên khoản 1 điều 9 bên trên đây ;

2.2- Cú vốn từ bỏ cú buổi tối tđọc là30% quý hiếm dự toán được duyệt hoặc quý giá trúng thầu được cấp có thđộ ẩm quyềnphê cẩn thận (so với nhà chi tiêu những dự án thi công phân phối trả góp hoặc mang lại thuê) ;

2.3- Dự án yêu cầu bao gồm vào kế hoạchtheo lịch trình nhà ở được Ủy ban quần chúng. # đô thị phờ chăm chú ;

2.4- Dự án khả thi, đảm bảo khảnăng trả nợ.

Điều 11. Thẩmquyền đưa ra quyết định giải ngân cho vay :

1. Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ởtỉnh thành quyết định cho vay vốn so với các dự án bao gồm tổng mức vốn vay chi tiêu đến 2% vốnđiều lệ của Quỹ Phát triển nhà tại thành phố tại thời khắc tiến hành.

2. Đối cùng với những dự án tất cả tổng mứcchi tiêu to hơn 2% vốn điều lệ của Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh thành trên thời điểmthực hiện, thỡ thđộ ẩm quyền cho vay vốn thực hiện theo Điều lệ của Quỹ Đầu tư.

3. Việc phân cung cấp thđộ ẩm quyền quyếtđịnh giải ngân cho vay được Ủy ban quần chúng thành phố để ý điều chỉnh tùy thuộc vào hoạt độngthực tiễn của Quỹ Phát triển nhà ở thành thị.

Điều 12. Thờihạn giải ngân cho vay :

1. Đối cùng với người mua đơn vị trả gópthời gian giải ngân cho vay tùy ở trong vào từng nhóm đối tượng người sử dụng cùng công tác rõ ràng của Ủyban nhân dân thành thị - xác định theo thu nhập của cá thể với gia đình ngườimua mà lại buổi tối đa không quá 15 năm.

2. Đối với những hộ gia đình cúyêu cầu vốn nhằm chỉnh trang, nâng cấp nhà ở hiện tại có, thời gian giải ngân cho vay ko quá05 năm.

3. Đối cùng với các đơn vị xây dựngvà bán nhà đất thời gian cho vay vốn, tương xứng cùng với chu kỳ luân hồi phát hành với bán nhà đất, tối đakhông thật 03 năm, tất cả thời gian ân hạn.

4. Đối cùng với các đơn vị chức năng xây dựngbên cho mướn, thời gian cho vay vốn buổi tối nhiều hai mươi năm, bao gồm cả thời hạn ân hạn.

5. Trường phù hợp quan trọng đến vaythừa những nấc trên, Quỹ Phát triển nhà ở đô thị trỡnh cơ quan cấp bên trên xemxét ra quyết định.

Điều 13. Lãisuất giải ngân cho vay :

1. Lãi suất được thành lập theochính sách bảo đảm an toàn nút lãi suất trung bỡnh tương tự tự 70% cho 80% lãi suấttmùi hương mại, địa thế căn cứ tổ chức cơ cấu nguồn chi phí dự kiến nlỗi sau :

1.1- Tối thiểu 30% vốn trường đoản cú cú củamặt vay mượn ;

1.2- Tối nhiều 35% vốn Quỹ phân phát triểnnhà ở thị trấn lãi suất vay tương tự 1/2 lãi suất vay thương mại ;

1.3- Tối thiểu 35% vốn huy độngkhác tương tự lãi suất thương mại.

2. Biểu lãi suất vay ví dụ đã đượcpháp luật hàng quý.

3. Trong trường hòa hợp hết thời gian sử dụng, ápdụng lãi vay giải ngân cho vay quỏ hạn theo nguyên tắc của Ngõn mặt hàng Nhà nước đối với cáctổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

Điều 14. Đảmbảo chi phí vay :

1. Đối cùng với người tiêu dùng đơn vị hoặc chủđầu tư chi tiêu các dự án xuất bản đơn vị nhằm phân phối hoặc cho mướn, gia tài bảo đảm an toàn chi phí vay tốitgọi là toàn bộ cực hiếm gia tài hỡnh thành trường đoản cú vốn vay.

2. Người mua nhà ở trả góp đượcthanh lịch nhượng nếu có nhu cầu chuyển đổi quá trình, cùng với ĐK fan sang lại thuộcđối tượng được mua nhà ở trả dần dần. Thủ tục sang trọng nhượng lập trước bank hoặc vớichủ đầu tư chi tiêu theo dụng cụ của Ủy ban dân chúng đô thị nhằm bảo đảm an toàn nguồn thuhoàn lại nợ vay khụng thất thoỏt.

3. Các đơn vị chức năng, các Khu cụng nghiệp,Khu chiết xuất sử dụng lao cồn mướn, mua nhà ở trả chậm trễ gồm trách nát nhiệm tsi mê giachương trình nhà tại cho tất cả những người thu nhập thấp thụng qua pân hận phù hợp với các nhà đầutứ để đảm bảo an toàn cho việc thu chi phí thuê, mua nhà trả chậm chạp tiến hành xuất sắc.

Mục 2 - Hoạtcồn chi tiêu thẳng :

Điều 15.Đối tượng chi tiêu :

Đối tượng đầu tư chi tiêu thẳng lànhững dự án đầu tư kiến thiết nhà tại, kết cấu hạ tầng kỹ thuật những khu vực nhà ở, cácquần thể thành phố mới nhằm mục tiêu triển khai kim chỉ nam giải quyết và xử lý nhu cầu nhà tại cho các đối tượngthu nhập trung bình bao gồm trở ngại về nhà tại, những đối tượng hưởng lương tự chi phí Nhànước, cán bộ, công chức, nhân viên làm việc trong số doanh nghiệp lớn nằm trong cácyếu tắc kinh tế các đối tượng người tiêu dùng mong muốn tái định cư của các dự án công trình phân phát triểnhạ tầng cùng các đối tượng người dùng thu nhập trung bình khác theo hình thức của thị trấn.

Điều 16. Điềukhiếu nại đầu tư :

1. Các dự án bên trong chươngtrình Phát triển nhà ở của thị trấn và dự án công trình đầu tư có đưa ra quyết định đầu tư chi tiêu theoluật pháp. Dự án đầu tư đề xuất có công dụng hoàn tiền.

2. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốđược mừng đón quỹ khu đất, quỹ bên vì Ủy ban nhân dân thành thị giao nhằm triển khaicâu hỏi chi tiêu tạo những dự án bên trên. Quỹ đất được giao phải là khu đất đó thực hiệncông tác thường bù giải phóng với tương đối đầy đủ ĐK pháp luật để hoàn toàn có thể xúc tiến việcchi tiêu chế tạo. Đối với các dự án yêu cầu kinh phí để đền bù giải tỏa với đầu tư hạtầng, Ủy ban quần chúng. # thành phố cung cấp mối cung cấp kinh phí đầu tư cần thiết nhằm triển khaitriển khai.

Điều 17. Hỡnhthức cùng cách làm đầu tư chi tiêu :

1. Quỹ Phát triển nhà tại thành phốtìm tìm dự án công trình, triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư, sau đó triển khai đầubốn. Việc chi tiêu của Quỹ Phát triển nhà tại tỉnh thành được tiến hành theo những quyđịnh về quản lý chi tiêu cùng xuất bản của Nhà nước.

2. Quỹ Phát triển nhà tại thành phốhoàn toàn có thể tiến hành đầu tư cùng với tứ cách là công ty chi tiêu hoặc tyêu thích gia góp vốn cùng với cáctổ chức không giống nhằm đầu tư chi tiêu.

3. Phương thơm thức thực hiện đầu tưđa phần là đấu thầu, Quỹ Phát triển nhà tại thành phố khụng tham gia trực tiếpthi công desgin, lắp đặt. Quỹ Phát triển nhà ở đô thị có thể thẳng quảnlý dự án công trình hoặc mướn các tổ chức chuyên môn làm chủ dự án theo luật pháp của phápmức sử dụng.

4. Tựy ở trong vào tỡnh hỡnh thựctế vai trũ chủ chi tiêu, cài đặt tài sản nhưng mà Quỹ Phát triển nhà tại thành phố đã chịutrách nát nhiệm trực tiếp thống trị gia tài sau đầu tư hoặc bàn giao đến tổ chứctất cả chức năng làm chủ gia tài theo các luật pháp lao lý.

Điều 18. Thẩmquyền quyết định chi tiêu :

1. Giám đốc Quỹ Phát triển bên ởthị trấn quyết định đầu tư chi tiêu đối với những dự án có tổng vốn chi tiêu mang lại 1% vốn điềulệ trên thời khắc thực hiện của Quỹ Phát triển nhà tại đô thị.

2. Đối cùng với các dự án công trình có tổng mứcchi tiêu lớn hơn 1% vốn điều lệ tại thời khắc tiến hành của Quỹ Phát triển nhà ởthành thị, thỡ thđộ ẩm quyền đầu tư tiến hành theo Điều lệ của Quỹ Đầu tư.

3. Việc phân cấp thẩm quyền quyếtđịnh chi tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh thành để mắt tới kiểm soát và điều chỉnh phụ thuộc vào hoạt độngthực tiễn của Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh thành.

Điều 19. Phươngthức tịch thu vốn đầu tư chi tiêu :

Quỹ Phát triển nhà ở thành thị sẽcung cấp hoặc dịch vụ cho thuê gia tài sau chi tiêu để tịch thu vốn chi tiêu. Việc buôn bán và chomướn bên yêu cầu tuân thủ theo đúng Quy chế vày cấp gồm thẩm quyền ban hành.

Mục 3 - Nhậnủy thác và ủy thác :

Điều 20. Nhậnủy thác :

1. Quỹ Phát triển nhà tại thành phốđược phép dìm ủy thác cho vay vốn, tịch thu nợ cùng tài trợ cho các công trình, dự ánPhát triển nhà ở thông qua hòa hợp đồng nhận ủy thác thân Quỹ Phát triển nhà ởthành phố cùng với các tổ chức triển khai, cá thể ủy thác.

2. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốthừa hưởng nút giá tiền hình thức dịch vụ dìm ủy thác do những mặt thỏa thuận cùng ghi trong hợpđồng nhấn ủy thác.

Điều 21. Ủythỏc :

1. Quỹ Phát triển nhà tại thành phốđược quyền ủy thác một trong những tính năng thiểm độc của Quỹ Phát triển nhà ở thànhphố cho những tổ chức triển khai có năng lượng triển khai thông qua vừa lòng đồng ủy thác giữa QuỹPhát triển nhà tại thị trấn cùng với tổ chức triển khai nhận ủy thác.

2. Các tổ chức thừa nhận ủy thác đượctận hưởng mức mức giá các dịch vụ thừa nhận ủy thác do những bên thỏa thuận hợp tác cùng ghi trong vừa lòng đồngnhấn ủy thác.

Mục 4 - Dựphũng rủi ro :

Điều 22. Tríchlập quỹ dự phũng :

1. Hàng năm Quỹ Phát triển công ty ởthị trấn được trích lập quỹ dự phòng khủng hoảng tối tgọi 0,5% trên số dư nợ vay bỡnhquõn trong những năm (không nói dư nợ mang lại vay vốn ngân hàng ủy thác).

2. Khoản trích lập quỹ dự phòngrủi ro khủng hoảng được hạch toán vào chi phí chuyển động nghiệp vụ của Quỹ Phát triển đơn vị ởđô thị.

3. Các đơn vị chức năng, những Khu cụng nghiệp,Khu chế xuất mong muốn nhà tại cho những người lao rượu cồn bao gồm trách nhiệm tđê mê gia chươngtrình nhà tại cho những người thu nhập thấp thông qua păn năn hợp với những công ty đầu tư, cácngân hàng để tiến hành thu trên lương của người lao cồn tại đơn vị, khuyếnkhích những đơn vị tđắm đuối gia vốn vào những dự án sản xuất nhà ở cho tất cả những người lao độngtrực thuộc đơn vị bản thân.

Điều 23.

Sở máy quảnlý với điều hành và quản lý của Quỹ Phát triển nhà tại thành thị là Hội đồng cai quản, Ban kiểmsoát cùng Ban quản lý điều hành hiện hữu của Quỹ Đầu tư được tăng cường theo trải nghiệm củaTổng Giám đốc cùng ra quyết định của Hội đồng cai quản Quỹ Đầu tư.

Chương 5:

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Điều 24. Chếđộ tài chủ yếu :

1. Quỹ Phát triển nhà ở thành phốhạch toán thù riêng, tổ chức công tác kế tân oán, ghi chxay chứng từ, hạch toán thù kế toánvà lập báo cáo quyết tân oán tài chính theo “Quy định của Ủy ban nhân dân thành phốvề quản lý chuyển động tài thiết yếu của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố”.

2. Năm tài chính của Quỹ Pháttriển nhà ở thành thị ban đầu từ ngày 01 tháng 01 cùng kết thúc vào trong ngày 31 tháng12 năm dương định kỳ.

3. Chịu sự khám nghiệm, kiểm soát,giám sát của cấp chủ công và các cơ quan làm chủ Nhà nước theo đúng các quy địnhcủa phỏp luật.

Điều 25. Thu-chitài chủ yếu :

1. Quỹ Đầu tư tạo kế hoạchchuyển động với kế hoạch thu bỏ ra tài chủ yếu của Quỹ Phát triển nhà tại đô thị trêncác đại lý chế độ tài chủ yếu Nhà nước chế độ đối với Quỹ Đầu bốn vào kế hoạch hàngnăm của Quỹ Đầu tư với thực hiện thu đúng - thu đầy đủ và kịp thời những khoản thutạo nên trong vượt trỡnh chuyển động để hạch toán thù vào các khoản thu nhập hoạt động

2. Các khoản chi tài chính bao gồm :

2.1- Chi tiêu cai quản chung cho bộthiết bị điều hành cùng tthâm độc ;

2.2- Các khoản bỏ ra thẳng liờnquan liêu mang lại hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thị thành được hạch toán thù vào chigiá thành ;

2.3- Phí ủy thác cho những tổ chứcnhấn ủy thác để thực hiện tác nghiệt một trong những tác dụng của Quỹ Phát triển công ty ởđô thị.

3. Kết quả hoạt động của QuỹPhát triển nhà ở tỉnh thành là số chênh lệch giữa tổng thể các khoản thu nhập và tổng sốngân sách tạo nên trong thời gian. Sau Khi làm nghĩa vụ về thuế cùng với Nhà nước số cũn lạiđược phân pân hận trong đợt chăm bẵm quyết toán thù tài thiết yếu hàng năm, trong đó :

3.1- Trường vừa lòng thu lớn hơn chi,chênh lệch thu, chi tài bao gồm của Quỹ Phát triển nhà tại thành thị được phân phốinlỗi sau :

a) Trích 10% quỹ dự trữ tàibao gồm cho đến khi bởi 25% tổng ngân sách cấp cho năm planer triển khai ;

b) Trích một nửa quỹ bổ sung vốn điềulệ ;

c) Trích 5% quỹ dự phũng trợ cấpthụi vấn đề. Mức trích cho đến Khi số dư của quỹ bởi 6 tháng lương tiến hành củaQuỹ Phát triển nhà ở thị trấn ;

d) Số chênh lệch thu chi sau khitrừ các khoản a, b, c bên trên đây được trích lập nhị quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi.Mức trích nhị quỹ tiến hành theo luật pháp so với công ty Nhà nước ;

đ) Số sót lại sau thời điểm trích lậpnhững quỹ trờn sẽ tiến hành bổ sung vào quỹ bổ sung vốn hoạt động vui chơi của Quỹ Phát triểnnhà ở tỉnh thành.

3.2- Trường hợp, thu nhỏ dại hơn chikhởi nguồn từ mục đích tài trợ chiết khấu cho những lịch trình nhà ở đặc trưng củathị trấn (trường hợp có), việc bằng vận tài chính địa thế căn cứ quyết định của Ủy ban nhândân tỉnh thành so với từng trường hợp ví dụ.

Điều 26. Quyếttân oán thu-bỏ ra tài thiết yếu :

Cuối năm, Quỹ đầu tư lập báo cáoquyết tân oán thu, bỏ ra tài thiết yếu báo cáo các phòng ban hữu quan chu đáo, phê chu đáo kếttrái hoạt động vui chơi của Quỹ trở nên tân tiến nhà ở thị trấn.

Chương thơm 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27.Quy chế này được áp dụng cho Quỹ Phát triển nhà ởthành thị trong tiến độ trực trực thuộc Quỹ Đầu tư trở nên tân tiến city thành thị HồChí Minch cùng cú hiệu lực thực thi thi hành Tính từ lúc ngày được Ủy ban nhân dân thành thị kýquyết định phát hành.

Xem thêm: Trở Ngại Khi Mua Nhà Ở Có Nên Mua Nhà Sổ Hồng Chung, Sổ Hồng Đồng Sở Hữu

Trong quy trình triển khai Quy chếnày, khi xét thấy cần thiết, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu bốn phối hận hợp với các slàm việc banngành kịp thời đề nghị Ủy ban dân chúng thành phố kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật, sửa đổimang lại tương xứng với luật của luật pháp với tỡnh hỡnh thực tiễn của thành thị./.