Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh B1

Để có thể đạt được số điểm trên cao trong kì thi giờ anh B1 Vstep, bọn họ cần có căn nguyên ngữ pháp độc nhất vô nhị định. Vậy rất cần được học gì và học ra sao để thạo ngữ pháp giờ đồng hồ anh. Sau đây Ms.Kate Master sẽ giới thiệu cho chúng ta những nhà điểm cần chú ý khi thi ngữ pháp giờ anh B1

Các nhà điểm ngữ pháp cần để ý trong kỳ thi giờ anh B1

1. Từ các loại và kết cấu câu (Word Classes & Sentence Structures)

Từ các loại (Word Classes or Parts of Speech)

*
Bảng nắm tắt các từ một số loại trong tiếng Anh

Cấu trúc câu (Sentence Structures)

S + V + O

2. Các thì trong tiếng anh

*
Bảng cầm tắt 12 thì trong tiếng Anh

Tuy nhiên trong kỳ thi giờ anh B1 Vstep chúng ta chỉ cần nắm rõ 4 thì sau:

1. Thì lúc này đơn – Present simple

Công thức với Động từ thường:

Khẳng định: S + V(s/es) + OPhủ định: S + do/does not + V_infinitive + ONghi vấn: Do/Does + S + V_infinitive + O?

Công thức cùng với Động từ bỏ tobe:

Khẳng định: S + am/is/are + OPhủ định: S + am/is/are not + ONghi vấn: Am/is/are + S + O?

Cách dùng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lýDiễn tả một thói quen/sở thích/hành đụng được lặp đi tái diễn ở hiện tạiDiễn tả một lịch trình, chương trình, một thời hạn biểu.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh b1

Dấu hiệu nhận thấy :

Trong câu thông thường sẽ có những tự chỉ tần suất như: Always, usually, often, sometimes, frequently, seldom, rarely, hardly, never, generally, regularly,….Every day, week, month, year,… Once, twice, three times, four times….. A day/ week/ month/ year,…

2. Thì hiện nay tại tiếp diễn – Present continuous tense

Công thức:

Khẳng định: S + am/is/are + V_ing + …Phủ định: S + am/is/are not + V_ing + …Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cách dùng:

Diễn tả hành động đang xảy ra và kéo dãn ở hiện tại tại.Diễn tả dự định, chiến lược sắp xảy ra về sau đã định trước.Diễn tả sự phàn nàn về câu hỏi gì đó, sử dụng với “Always”.Dùng nhằm cảnh báo, kiến nghị và mệnh lệnh.

Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu thông thường sẽ có những nhiều từ chỉ vài ngày sau sau: Now, at the moment, at present, right now, Look!, Listen!, Be quiet!, Keep silent!.

3. Thì hiện nay tại xong xuôi – Present perfect tense

Công thức:

Khẳng định: S + has/have + V3/ed + OPhủ định: S + has/have not + V3/ed + ONghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?

Cách dùng:

Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn đấy ở bây giờ và tương lai.Diễn tả hành vi xảy ra cùng kết quả trong thừa khứ mà lại không nói rõ thời gian xảy ra.Diễn tả hành vi vừa bắt đầu xảy ra.Nói về ghê nghiệm, trải nghiệm.

Dấu hiệu dìm biết:

Trong câu thông thường có những tự sau: Since, for, already, just, ever, never, yet, recently, before, This is the first/second time…

4. Thì vượt khứ solo – Past simple tense

Công thức với Động từ thường:

Câu khẳng định: S + V2/ed + OCâu bao phủ định: S + did not + V_inf + OCâu nghi vấn: Did + S + V_inf + O ?

Công thức với Động từ tobe:

Câu khẳng định: S + was/were + OCâu che định: S + were/was not + OCâu nghi vấn: Was/were + S + O?

Cách dùng:

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra và đã dứt tại thời khắc trong quá khứ.Diễn tả những hành vi xảy ra liên tục tại thời vào điểm thừa khứ.Diễn đạt một hành vi xen vào một hành vi đang diễn ra tại thời điểm trong thừa khứ

Dấu hiệu dìm biết:

Các từ bỏ thường xuất hiện thêm trong câu sống thì vượt khứ đơn: Yesterday, last night/ last week/ last month/year, ago,…

3. Kết cấu so sánh (Comparison & Superlative)

1. So sánh bằng (Equality)

S + V + as + adj + as + N
Ex: She is as beautiful as her sister

2. đối chiếu hơn (Comparative)

Tính trường đoản cú ngắn (Short Adj):

S + V + adj-er + than + N
Ex: He is taller than his father.

Tính từ nhiều năm (Long Adj):

S + V + more + adj + than + N
Ex: She speak English more fluently than her friend.

3. So sánh hơn tốt nhất (Superlative)

Tính tự ngắn (Short Adj):

S + V + the + adj-est + N
Ex: This is the longest river in the world.

Tính từ lâu năm (Long Adj):

S + V + the most + adj + N
Ex: She is the most beautiful girl I have ever seen.
AdjSo sánh hơnSo sánh nhất
good/wellbetterbest
bad/badlyworseworst
littlelessleast
many/muchmoremost
farfurther/ fartherfurthest/farthest
Một số tính từ bỏ so sánh đặc trưng cần nhớ

Chú ý:

– đều tính từ bỏ ngắn chấm dứt bằng một phụ âm nhưng ngay trước nó là nguyên âm độc nhất thì bọn họ nhân đôi phụ âm lên rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” trong đối chiếu nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)

– đa số tính từ gồm hai vần,kết thúc bằng chữ “y” thì đổi “y” thành “i” rồi thêm “er” trong so sánh hơn với “est” trong so sánh nhất(ex:happy–>happier/happiest)

– đều tính từ/trạng từ gọi từ nhì âm trở lên call là tính từ bỏ dài,một âm call là tính trường đoản cú ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ có hai vần nhưng lại kết thúc bởi “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn xem là tính trường đoản cú ngắn (ví dụ: slow–> slower)

4. Câu điều kiện (Conditional Sentence)

Type 1: điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra làm việc hiện trên hoặc tương lai

If clauseMain clause
If + S + V1 / V s/es(don’t / doesn’t + V1)S + will / can/ may + V1 (won’t / can’t + V1)

Ex: If I find her address, I will send her an invitation. (HT)

If Mary doesn’t feel better tomorrow, she will see a doctor. (TL)

Type 2: điều kiện không có thật ở hiện nay tại

If clauseMain clause
If + S + V2/ed(didn’t + V1)To be: were / weren’tS + would / could / should + V1(wouldn’t / couldn’t + V1)

Ex: If I were you, I would tell the truth.

If she knew your address, she would send you a letter.

Type 3: điều kiện không tồn tại thật trong thừa khứ

If clauseMain clause
If + S + had + V3/ed(hadn’t + V3/ed)S + would / could / should + have + V3/ed (wouldn’t / couldn’t + have +V3/ed)

Ex: If I had known the answer, I would have told her.

I would have gotten the scholarship if I had studied harder.

5. Câu thụ động (Passive voice)

*
Công thức câu tiêu cực trong giờ đồng hồ Anh

6. Mệnh đề quan tiền hệ

Hai loại mệnh đề quan hệ trong giờ đồng hồ Anh

1. Mệnh đề quan lại hệ khẳng định (Defining relative clauses)

dùng để khẳng định danh tự đứng trước nóbắt buộc phải bao gồm trong câu vì chưng nếu bỏ câu sẽ không đủ nghĩa

Ex: The hotel where we stayed wasn’t very clean.

Ex: The woman who lives next door is a doctor.

2. Mệnh đề quan hệ tình dục không xác minh (Non-defining relative clauses)

dùng để cung ứng thêm tin tức cho chủ ngữnếu bỏ thì câu vẫn có nghĩađược phân làn với mệnh đề chính bằng dấu phẩy “,”

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful.

Đại từ quan lại hệCách sử dụngVí dụ
WhoLàm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi ngườiI told you about the woman who lives next door.
WhichLàm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi đồ vật, rượu cồn vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nóDo you see the mèo which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.
WhoseChỉ sở hữu cho tất cả những người và vậtDo you know the boy whose mother is a nurse?
WhomĐại diện đến tân ngữ chỉ ngườiI was invited by the professor whom I met at the conference.
ThatĐại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật.Có thể thay cố cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề dục tình quan hệ xác định* những trường hợp hay được dùng “that”:- khi đi sau các bề ngoài so sánh nhất– lúc đi sau những từ: only, the first, the last– lúc danh trường đoản cú đi trước bao hàm cả người và vật- khi đi sau các đại từ bỏ bất định, đại từ bao phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Xem thêm: Khách Sạn Đường Lê Lai Quận 1, Hai Son Hotel, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

* những trường thích hợp không cần sử dụng that:- trong mệnh đề quan hệ giới tính không xác định- sau giới từ
I don’t like the table that stands in the kitchen.He was the most interesting person that I have ever met.It was the first time that I heard of it.She talked about the people & places that she had visited.These books are all that my sister left me.
Trạng từ quan lại hệNghĩaCách sử dụngVí dụ
whenin/on whichĐại diện cho nhiều thời gianthe day when we met him
wherein/at whichĐại diện cho nơi chốnthe place where we met him
whyfor whichĐại diện mang đến lí dothe reason why we met him