Đầm hoa cúc hai dây: Đầm maxi hoa cúc 2 dây họa tiết hoa cúc rất đẹp tôn dáng khi mang, mát mẻ với thời tiết mùa hè.


“,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:346000,”display_regular_price”:346000,”image”:{“title”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y 04″,”caption”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”url”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”alt”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”srcset”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg 500w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-300×300.jpg 300w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-150×150.jpg 150w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg 100w”,”sizes”:”(max-width: 500px) 100vw, 500px”,”full_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”full_src_w”:500,”full_src_h”:500,”gallery_thumbnail_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-247×296.jpg”,”thumb_src_w”:247,”thumb_src_h”:296,”src_w”:500,”src_h”:500},”image_id”:1285,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:100,”min_qty”:1,”price_html”:””,”sku”:”DHC002″,”variation_description”:””,”variation_id”:1287,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc”:”m”,”attribute_pa_mau-sac”:”den”},”availability_html”:”cu00f2n 100 hu00e0ng
“,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:346000,”display_regular_price”:346000,”image”:{“title”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y 04″,”caption”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”url”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”alt”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”srcset”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg 500w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-300×300.jpg 300w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-150×150.jpg 150w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg 100w”,”sizes”:”(max-width: 500px) 100vw, 500px”,”full_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”full_src_w”:500,”full_src_h”:500,”gallery_thumbnail_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-247×296.jpg”,”thumb_src_w”:247,”thumb_src_h”:296,”src_w”:500,”src_h”:500},”image_id”:1285,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:100,”min_qty”:1,”price_html”:””,”sku”:”DHC002″,”variation_description”:””,”variation_id”:1288,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc”:”s”,”attribute_pa_mau-sac”:”den”},”availability_html”:”cu00f2n 100 hu00e0ng
“,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:346000,”display_regular_price”:346000,”image”:{“title”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y 04″,”caption”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”url”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”alt”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”srcset”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg 500w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-300×300.jpg 300w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-150×150.jpg 150w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg 100w”,”sizes”:”(max-width: 500px) 100vw, 500px”,”full_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”full_src_w”:500,”full_src_h”:500,”gallery_thumbnail_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-247×296.jpg”,”thumb_src_w”:247,”thumb_src_h”:296,”src_w”:500,”src_h”:500},”image_id”:1285,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:100,”min_qty”:1,”price_html”:””,”sku”:”DHC002″,”variation_description”:””,”variation_id”:1289,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc”:”xl”,”attribute_pa_mau-sac”:”den”},”availability_html”:”cu00f2n 100 hu00e0ng
“,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:346000,”display_regular_price”:346000,”image”:{“title”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y 04″,”caption”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”url”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”alt”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”srcset”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg 500w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-300×300.jpg 300w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-150×150.jpg 150w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg 100w”,”sizes”:”(max-width: 500px) 100vw, 500px”,”full_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”full_src_w”:500,”full_src_h”:500,”gallery_thumbnail_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-247×296.jpg”,”thumb_src_w”:247,”thumb_src_h”:296,”src_w”:500,”src_h”:500},”image_id”:1285,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:100,”min_qty”:1,”price_html”:””,”sku”:”DHC002″,”variation_description”:””,”variation_id”:1290,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc”:”xxl”,”attribute_pa_mau-sac”:”den”},”availability_html”:”cu00f2n 100 hu00e0ng
“,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:346000,”display_regular_price”:346000,”image”:{“title”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y 04″,”caption”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”url”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”alt”:”u0111u1ea7m hoa cu00fac hai du00e2y”,”src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”srcset”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg 500w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-300×300.jpg 300w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-150×150.jpg 150w, https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg 100w”,”sizes”:”(max-width: 500px) 100vw, 500px”,”full_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04.jpg”,”full_src_w”:500,”full_src_h”:500,”gallery_thumbnail_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-100×100.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://thanhcongtower.com/wp-content/uploads/2018/07/dam-hoa-cuc-hai-day-04-247×296.jpg”,”thumb_src_w”:247,”thumb_src_h”:296,”src_w”:500,”src_h”:500},”image_id”:1285,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:100,”min_qty”:1,”price_html”:””,”sku”:”DHC002″,”variation_description”:””,”variation_id”:1291,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N/A”}>”>

Kích thước Chọn một tùy chọnLMSXLXXL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *